İstirdat Davası | Kira Bedelinin Mükerrer Ödenmesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/2465 K. 2017/18392 T. 28.12.2017 • İSTİRDAT DAVASI ( Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Dosyasında Ödemeyi Yapan Davacı Şirketin Kiracı Sıfatıyla Taraf Olduğunun Sabit Olduğu – İlgili Yıl Temmuz Ayı Kira Bedelinin Kiraya Verene Mükerrer Olarak Ödenmiş Olduğu Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • DAVACI ŞİRKETİN KİRACI SIFATIYLA TARAF OLMASI … Devamını oku…İstirdat Davası | Kira Bedelinin Mükerrer Ödenmesi

Kişilik Haklarına Saldırı | Maddi Ve Manevi Tazminat | Ticari Dava

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2015/10046 K. 2015/9948 T. 16.9.2015 • KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Görevli Mahkeme – Davanın Ortaklar Kurulu Kararında ve Azilnamede Kullanılan İfadelerden Kaynaklandığı/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu ) • MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Görevli Mahkeme/Kişilik Haklarına Saldırı – Davanın Ortaklar Kurulu Kararında ve Azilnamede … Devamını oku…Kişilik Haklarına Saldırı | Maddi Ve Manevi Tazminat | Ticari Dava

Kat Mülkiyeti | Site Yönetimi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2000/11743 K. 2001/263 T. 16.1.2001 • KAT MÜLKİYETİ ( Birden Çok Parsel Üzerinde Mevcut Ana Yapılar/Ortak Bir Yönetimin Mümkün Olduğu – Sözleşme Yönetim Planı Niteliğinde Olmadığından Uyuşmazlıkların Genel Hükümlere Göre Çözümleneceği ) • YÖNETİM PLANI NİTELİĞİNDE OLMAYAN SÖZLEŞME ( Birden Çok Parsel Üzerinde Mevcut Ana Yapıların Ortak Yönetimi – … Devamını oku…Kat Mülkiyeti | Site Yönetimi

Boşanma | Yoksulluk Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/11766 K. 2006/18043 T. 20.12.2006 • BOŞANMA ( Davalının Kusurunu Kanıtlayamadığından Red İle Sonuçlanan İlk Davayı Açan ve Boşanma Sebebi Yaratan Davacı Koca Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Tamamen Kusurlu Olduğu – Davalı Kadın Yararına Uygun Bir Yoksulluk Nafakası Takdiri Gerektiği ) • YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalının Kusurunu Kanıtlayamadığından Red … Devamını oku…Boşanma | Yoksulluk Nafakası

Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4638 K. 2013/20326 T. 13.11.2013 • TAZMİNAT DAVASI ( Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigorta Sözleşmesine Dayalı – Tazminatın Her Halükarda Hasat Tarihinden Önce Ödenmeyeceği Sözleşmede Düzenlenmiş Olup Temerrüt Tarihinin Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği ) • DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTA SÖZLEŞMESİ ( Tazminat Davası – Temerrüt Tarihinin Sözleşme Hükmüne … Devamını oku…Tazminat Davası

Resmi Nikah Olmadan Birlikte Yaşama Sonucu Açılan Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2013/13630 K. 2013/15130 T. 26.9.2013 • RESMİ NİKAH YAPMADAN BİRLİKTE YAŞAMA SONUCU AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Birlikte Yaşadıkları Evden Ayrılmak Zorunda Kaldığından Bahisle Kadının Manevi Tazminat İstemi – Davacının Talebi ve Açıklama Dilekçesi Gözetildiğinde Talebi Aşar Şekilde Karar Verilemeyeceği ) • TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Davacının 10.000 TL Manevi … Devamını oku…Resmi Nikah Olmadan Birlikte Yaşama Sonucu Açılan Tazminat Davası

Ticari Dava

  T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2013/18041 K. 2013/18586 T. 4.7.2013 • KREDİ KARTI HAMİLİNE AÇILAN DAVA ( Bankanın Açtığı Davaya Bakma Görevinin Asliye Ticaret Mahkemesine Ait Olduğu – İtirazın İptali ) • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacı Bankanın Kredi Kartı Hamiline Karşı Açtığı Davaya Bakma Görevinin Asliye Ticaret Mahkemesine Ait Olduğu ) • … Devamını oku…Ticari Dava

Ana Sözleşmede Değişiklik | Şirketin Olağanüstü Genel Kurulu

  T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2010/7954 K. 2012/128 T. 16.1.2012 • GENEL KURUL KARARININ TESCİL VE İLANI ( Ana Sözleşmedeki Maddenin Tadili Kararının Oy Çokluğu İle Alındığı – Ana Sözleşmede Oy Birliğinin Esas Alındığı/Tadil Kararı Yok Hükmünde Olacağından Davanın Reddi Gereği ) • ANA SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK İÇİN BELİRTİLEN KARAR YETERLİLİK SAYISI ( Ana … Devamını oku…Ana Sözleşmede Değişiklik | Şirketin Olağanüstü Genel Kurulu

Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2013/10206 K. 2013/14075 T. 2.7.2013 • ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ ( Uyuşmazlık Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri Nitelikte Olup Davadan Feragatin Hüküm Kesinleşinceye Değin Yapılabileceği – Davacı Vekilinin Davadan Feragate İlişkin Beyanının Vekaletnamesinde Bu Konuda Özel Bir Yetkisi Bulunduğu/Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesini Teminen Yerel Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği … Devamını oku…Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi

Aile Konutu | Tapu İptali ve Tescil

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/26685 K. 2013/19230 T. 8.7.2013 • AİLE KONUTU ( Tapu İptali ve Tescil – Dava Konusu Taşınmazın Aile Konutu Olup Olmadığını Davalı Eşin Burayı Davacının Rızası Dışında Devredip Devretmediğini Taşınmazı Devralan Kişilerin Davalı Eş İle İşbirliği Halinde ve Kötüniyetli Olarak Davranıp Davranmadıklarını İspata Yarar Mahiyetteki Taraf Tanıkları Dinlenilmesi Gerektiğinde … Devamını oku…Aile Konutu | Tapu İptali ve Tescil