İşe İade Davası | İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/343 K. 2017/256 T. 28.12.2017 • İŞE İADE DAVASI (İş Sözleşmesinin Feshinin 4857 S. K.’nun 19. Md. Hükümlerine Aykırı Olduğu – İş Akdinin Geçerli Bir Sebeple Feshedilmediği Kanaatiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Bulunduğu) • FESİH BİLDİRİMİ (Herhangi Bir Fesih Nedenine Yer Verilmediği … Devamını oku…İşe İade Davası | İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

Şirket Müdürünün İşlemleri | Ticari İşlem Yasağı

T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2012/7791 K.2014/427 T.10.01.2014 MENFÎ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN İŞLEMLERİ GARANTİ SÖZLEŞMESİ/ŞİRKET ADINA KEFALET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ÖZEN BORCU YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TİCARİ İŞLEM YASAĞI     Özet: Bir ticari işlemin her iki tarafında da aynı yönetim kurulu üyesinin bulunması durumunda anonim ortaklığın çıkar­larının zarara uğrama olanağı yüksek olacağından … Devamını oku…Şirket Müdürünün İşlemleri | Ticari İşlem Yasağı

Fazla Çalışma Ücreti | İş Davası

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ  İŞÇİNİN 24 SAATLİK ÇALIŞMASI                                     FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ   ÖZET: İşyerinde 24 saat çalışıp, 24 saat dinlenen işçinin fazla mesai ücretleri hesaplanmalıdır. Y.7. HD E.2013/4248 K.2013/11438 T.25.06.2013      Davacı davacının davalıya ait Fındıkpınarı Kasabasında bulunan petrol istasyonunda seyyar akaryakıt satım işi yapan tankerde şoför olarak çalıştığını belirterek tazminat, işçinin alacakları ve fazla … Devamını oku…Fazla Çalışma Ücreti | İş Davası

Trafik Kazası | Tazminat

YARGITAY 4.HUKUK DAİRESİ  TRAFİK KAZASI    TAZMİNAT İNDİRİMİNDE SIRA ÖZET: Önce kusur indirimi yapılarak gerçek zarar belirlenmeli sonra güncellenmiş sigorta ödemesi indirimi yapılmalıdır.Haksız fiilden kaynaklı tazminat hesabında önce zarara daha sonra tazminata ilişkin belirleme yapılır. Y.4. HD. E. 2011/10818 K.2012/13782 T. 27.09.2012      Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir … Devamını oku…Trafik Kazası | Tazminat

İşe İade Davası | İşe İade Tazminatı Talebi | İş Davaları

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/22-1158 K. 2014/743 T. 1.10.2014 • İŞE İADE DAVASI ( İşe İade Tazminatı Talebi – Davalı İşverenin Davacıyı İşe Başlatmadan Önce Eğitime Tabi Tutarak Sonrasında Yapılacak Sınavda Başarılı Olma Şartını İleri Sürmesi Nedeniyle İşe Başlatmayı Şarta Bağladığı Buna Göre İşverinin Davacıyı İşe Başlatma Amacı Olmadığı ) • İŞE İADE … Devamını oku…İşe İade Davası | İşe İade Tazminatı Talebi | İş Davaları

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8046 K. 2014/6505 T. 22.10.2014 • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ FESHİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT ( Mahallinde Bilirkişiler Katılımıyla Keşif Yapılarak Kısmi İnşaat Yasal Hale Getirilebilir Nitelikte İse Feshin Kesinleştiği Tarihteki Serbest Piyasa Rayiçleri Üzerinden Değerinin Tespit Edileceği – Makemece Yüklenicinin Davalılardan Alacağı Olduğunu Gösterir Karar Bulunmadığından Bahisle Davanın Reddinin … Devamını oku…Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tazminat Davası

İftira | Suç Uydurmak | Ceza Davası

T.C.          YARGITAY Dokuzuncu Ceza Dairesi E.2013/15288 K.2014/5811 T.06.05.2014 SUÇ UYDURMAK İFTİRA SUÇ VASFI Özet: Satması için mağdura verdiği cep telefonunu geri iade etmemesi sebebiyle mağdurun ismini vermeden, çalındığından bahisle Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan sanığın eyleminin suç uydurmak suçunu oluşturacağı gözetilmelidir. 5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 267] [Madde 271] Dosya incelenerek gereği düşünüldü: … Devamını oku…İftira | Suç Uydurmak | Ceza Davası

Boşanma | Mal Paylaşımı Davası | Aile Hukuku

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/16376 K. 2004/247 T. 14.1.2004 • ISLAH EDİLEN DAVA ( Islah Edilmiş Şekliyle Islahtan Önceki Davanın Devamı Niteliğinde Olduğu – Evliliğin Boşanma Sebebiyle Sona Ermesinden Doğan Dava Hakları/Zamanaşımı ) • ZAMANAŞIMI ( Evliliğin Boşanma Sebebiyle Sona Ermesinden Doğan Dava Hakları – Islah Edilen Dava/Islah Edilmiş Şekliyle Islahtan Önceki Davanın … Devamını oku…Boşanma | Mal Paylaşımı Davası | Aile Hukuku

Boşanma Davası | Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/26267 K. 2014/10437 T. 6.5.2014 • NİHAİ KARARDA TEDBİR NAFAKASINA İLİŞKİN HÜKÜM KURULMAMASI ( Ara Karar İle Davalı Yararına Tedbir Nafakasına Hükmedildiği – Son Kararda Tedbir Nafakasına İlişkin Hüküm Bulunmasa Bile Aksi Yönde Bir Karar Olmadıkça Nafakanın İcrasının Mümkün Olduğu ) • BOŞANMA DAVASINA DAYANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Evlilik … Devamını oku…Boşanma Davası | Tazminat

Boşanma Davası | Fiziksel Şiddet Uygulanan Evlilik

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/24784 K. 2013/10599 T. 15.4.2013 • BOŞANMA DAVASI ( Davacı-Karşı Davalı Kocanın Eşine Şiddet Uyguladığı Kadının da Sadakatsiz Tutumlarda Bulunduğu – Eşleri Birlikte Yaşamaya Zorlamanın Artık Kanunen Mümkün Görülmemesine Göre Davacı-Karşı Davalı Kocanın da Davasının Kabulü İle Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği ) • ORTAK HAYATIN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Ortak … Devamını oku…Boşanma Davası | Fiziksel Şiddet Uygulanan Evlilik