Mal Paylaşımı | Mal Rejimi | Kişisel Mal

            T.C. YARGITAY Sekizinci Hukuk Dairesi E.2014/11388 K.2014/13576 T.26.06.2014 KATILMA ALACAĞI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA KİŞİSEL MAL ÖLÜM NEDENİYLE ÖDENEN SİGORTA BEDELİ Özet: Taraflar 23.12.2002 tarihinde evlenmiş, evlilik birliği murisin 19.09.2010 tarihinde ölümü ile son bulmuştur. Sözleşmeyle başka bir mal rejimi seçilmediğinden eşler arasında evlenme tarihinden murisin öldüğü tarihe kadar, yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. … Devamını oku…Mal Paylaşımı | Mal Rejimi | Kişisel Mal

Boşanma Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8105 K. 2014/19050 T. 1.10.2014 • BOŞANMA DAVASI ( Evlilik Birliğinin Resmi Nikahla Kurulduğu – Tarafların Birlikte Yaşamalarının Evlilik Birliğinin Kurulması İçin Zorunlu Olmadığı ) • TARAFLARIN BİRLİKTE YAŞAMAMASI ( Boşanma Davası/Evlilik Birliğinin Resmi Nikahla Kurulduğu – Evlilik Birliğinin Kurulması İçin Tarafların Birlikte Yaşamalarının Zorunlu Olmadığı ) • EVLİLİK … Devamını oku…Boşanma Davası

Boşanma | Yoksulluk Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/11766 K. 2006/18043 T. 20.12.2006 • BOŞANMA ( Davalının Kusurunu Kanıtlayamadığından Red İle Sonuçlanan İlk Davayı Açan ve Boşanma Sebebi Yaratan Davacı Koca Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Tamamen Kusurlu Olduğu – Davalı Kadın Yararına Uygun Bir Yoksulluk Nafakası Takdiri Gerektiği ) • YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalının Kusurunu Kanıtlayamadığından Red … Devamını oku…Boşanma | Yoksulluk Nafakası

Boşanma Davası | Tamamen Kusurlu Eşin Dava Hakkı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/19243 K. 2006/3505 T. 16.3.2006 • BOŞANMA DAVASI ( Az Kusurlu Eşin Karşı Çıkmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olması Eş ve Çocuklar için Korunmaya Değer Bir Yararın Kalmadığının Anlaşılmasının Gerekmesi ) • DAVACININ KUSURU ( Evlilik Birliğinin Sarsılması Tamamen Davacının Tutum ve Davranışlarından Kaynaklanmış Olması ve Davalıya Atfı Mümkün … Devamını oku…Boşanma Davası | Tamamen Kusurlu Eşin Dava Hakkı

Boşanma | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/15740 K. 2006/165 T. 23.1.2006 • KADININ HASTALIĞI ( Evlilik Birliğinin Devam Ettiği – Kocanın Davalı-Davacı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Bir Olayın Varlığının Kanıtlanamadığı/Kadın Yararına Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı ) • EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAM ETMESİ ( Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. Maddesi Şartları Oluşmadığı Halde Kadın Yararına … Devamını oku…Boşanma | Manevi Tazminat

Eşin Tasarrufunun Kısıtlanması | Aile Hukuku

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/19253 K. 2006/7175 T. 9.5.2006 • EŞİN TASARRUFUNUN KISITLANMASI İSTEMİ ( Evlilik Birliğince Doğan Mali Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Gerektirdiği Ölçüde Sınırlama Yapılması Gerekirken Tüm Taşınmazlarındaki Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılmasının Doğru Görülmediği ) • TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI ( Eşin Tasarrufunun Kısıtlanması İstemi – Evlilik Birliğince Doğan Mali Bir Yükümlülüğün Yerine … Devamını oku…Eşin Tasarrufunun Kısıtlanması | Aile Hukuku

Boşanma | Soyadının Kızlık Soyadı İle Değiştirilmesi İstemi

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/11096 K. 2009/16625 T. 5.10.2009 • SOYADININ KIZLIK SOYADI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Soyadı Üzerindeki Hakların Hukuki Niteliğinin Bir Kişilik Hakkı Olduğu Dikkate Alınmadan Davacı Kadının Sıfatı Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği ) • HUSUMET ( Boşanma Nedeni ile Soyadının Kızlık Soyadı İle Değiştirilmesi İstemi/Davacı … Devamını oku…Boşanma | Soyadının Kızlık Soyadı İle Değiştirilmesi İstemi

Boşanma Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/2203 K. 2010/6062 T. 30.3.2010 • BOŞANMA DAVASI ( Tanık Sözlerinin Bir Kısmı Temelinden Sarsılma Durumunun Kabule Elverişli Olmayan Beyanlar Olup Bir Kısmı İse Sebep ve Saiki Açıklanmayan ve İnandırıcı Olmaktan Uzak İzahlardan İbaret Olduğu – Davanın Reddi Gereği ) • EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Tanık Sözleri Kabule … Devamını oku…Boşanma Davası

Kişilik Haklarına Saldırı | Boşanma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/20382 K. 2010/1351 T. 1.2.2010 • KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma ve Manevi Tazminat – Evlilik Birliği Görevlerinin Yerine Getirilmemesi Tek Başına Kişilik Haklarına Saldırı Olarak Değerlendirilemeyeceği ) • EVLİLİK BİRLİĞİ GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Tek Başına Kişilik Haklarına Saldırı Olarak Değerlendirilemeyeceği ) • BOŞANMA VE MANEVİ TAZMİNAT ( … Devamını oku…Kişilik Haklarına Saldırı | Boşanma

Boşanma Davası | Velayet

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/23618 K. 2013/10719 T. 16.4.2013 • BOŞANMA DAVASI ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Kocanın da Eşiyle Aynı Oranda Kusurlu Olduğu – Kocanın Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği/Ana Bakım Şefkatine Muhtaç Çocuğun Babanın Velayetine Bırakılmasının Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Kocanın … Devamını oku…Boşanma Davası | Velayet