Evde Rehber Amaçlı Köpek Besleme

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2017/3702 K. 2017/8658 T. 31.10.2017 DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin … ili, … ilçesi, … mahallesi 25178 ada 12 Sayılı parselde … Devamını oku…Evde Rehber Amaçlı Köpek Besleme

Yasak Avlanan Hayvanın Canlı Olması | Maddi Tazminat | Hayvan Hakları

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/4-40 K. 2010/54 T. 3.2.2010 • USULSÜZ VE KAÇAK AVLANMA NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Olay Tarihindeki Esaslara Göre Davalının Yol Açtığı Zarar Nedeniyle Ödemesi Gereken Tazminat Bedellerini Belirlemek Gerektiği ) • MADDİ TAZMİNAT ( Usulsüz ve Kaçak Avlanma Nedeniyle – Olay Tarihindeki Esaslara Göre Davalının Yol Açtığı Zarar … Devamını oku…Yasak Avlanan Hayvanın Canlı Olması | Maddi Tazminat | Hayvan Hakları

Hayvan Sağlığı Ve Zabıtası Kanunu

    HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU            Kanun Numarası              : 3285          Kabul Tarihi                     : 8/5/1986          Yayımlandığı R.Gazete      : Tarih :16/5/1986   Sayı : 19109          Yayımlandığı Düstur          :Tertip : 5   Cilt : 25   Sayfa : 209       BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hastalıklar             Amaç:             Madde 1 – Bu Kanunun amacı, hayvanlardan … Devamını oku…Hayvan Sağlığı Ve Zabıtası Kanunu

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun       Kanun No: 5074     Kabul Tarihi: 22.1.2004     Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/01/2004 Sayı: 25361       Madde 1 – 8.5.1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununun 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 32/A maddesi eklenmiştir.     İzin … Devamını oku…Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

  EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA  SÖZLEŞMESİ GİRİŞ İşbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler,   Avrupa Konseyi’nin amacının üyeleri arasında daha sıkı bir birlik gerçekleştirmek olduğunu dikkate alarak,   İnsanın yaşayan tüm canlılara ahlaki bir yükümlülüğünün olduğunu tanıyarak ve insan ile ev hayvanları arasında mevcut özel ilişkileri hatırda tutarak,   Ev hayvanlarının yaşam kalitesine … Devamını oku…Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

  EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN       Kanun No. 4934     Kabul Tarihi: 15.7.2003       Madde 1 –  EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN       Kanun No. 4934     Kabul Tarihi: 15.7.2003       Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına … Devamını oku…Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Hayvanların Girmesini Önlemek Amacıyla Ekili Araziye Zehirli Yiyecek Koymak

  T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ E. 2009/14192 K. 2011/9259 T. 11.7.2011 • MALA ZARAR VERME ( Sanığın Arazisine Yabancı Hayvanların Girmesini Önlemek Amacı İle Sınır Boyunca Zehir Koyduğu – Katılanın Hayvanlarının Zehirlendiği/Suçun Oluşacağı ) • HAYVANLARIN GİRMESİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA EKİLİ ARAZİYE ZEHİRLİ YİYECEK KOYMAK ( Sanığın Arazisine Yabancı Hayvanların Girmesini Önlemek Amacıİle Sınır Boyunca … Devamını oku…Hayvanların Girmesini Önlemek Amacıyla Ekili Araziye Zehirli Yiyecek Koymak

Hayvanları Koruma Kanunu

  KANUN NO: 5199 HAYVANLARI KORUMA KANUNU Kabul Tarihi: 24 Haziran 2004 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Temmuz 2004 – Sayı: 25509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç   MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, … Devamını oku…Hayvanları Koruma Kanunu