Kiralanan Yere Yapılan Faydalı Masraflar | Kira Sözleşmesini Fesh Etme Hakkı

KİRALANAN YERE YAPILAN FAYDALI MASRAFLAR ANAHTAR TESLİMİ KOŞULU  ÖZET: Taşınmaz tahliye edilip anahtar teslim edilmeden kiralanan yere yapılan kalıcı ve faydalı masrafların istenmesi mümkün değildir.Her dava açıldığı tarihteki durumuna göre yürütülür. Anahtar teslim edilmeden önce açılan dava reddedilmelidir. Y.6.H.D. E. 2014/9045 K. 2014/12983 T. 26.11.2014      Karar: Dava kiralanana yapılan iyileştirme bedelleri ve ödemiş olduğu … Devamını oku…Kiralanan Yere Yapılan Faydalı Masraflar | Kira Sözleşmesini Fesh Etme Hakkı

Evlat Edinme | Anne – Babanın Rızası

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E.2011/2-431 K.2011/553 T.21.09.2011        Taraflar arasındaki ‘‘evlat edinme’’ davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 21.04.2009 gün ve 2006/630 E. 2009/328 K. Sayılı kararın incelenmesi davalı vekilince istenmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 01.03.2010 gün ve tarih 2009/12895 – 2010/3777 sayılı ilamı ile;      … Devamını oku…Evlat Edinme | Anne – Babanın Rızası

Kat Mülkiyeti | Zorunlu Onarım Gideri

KAT MÜLKİYETİ   ZORUNLU ONARIM GİDERLERİ  ÖZET: Ana taşınmazın ortak yerlerinde yapılması zorunlu olan onarım giderlerinden bağımsız bölüm malikleri arsa payı oranlarında sorumludurlar.  Y.HGK E. 2013/18-740 K. 2014/392 T.26.03.2014       (…Davacı dava dilekçesinde, 20.03.2005, 08.05.2005 ve 22.01.2006 tarihlerine yapılan kat malikleri kurulunda ana taşınmazın bakım, onarım giderlerini karşılamak üzere belirlene aidatları davalının ödemediğini bildirerek faizi ile … Devamını oku…Kat Mülkiyeti | Zorunlu Onarım Gideri

Kat Mülkiyetine İlişkin Davalar | Yönetimin Dava Ehliyeti

  YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ           KAT MÜLKİYETİNE İLİŞKİN DAVALAR YÖNETİMİN DAVA EHLİYETİ    ÖZET: Kat mülkiyetine ilişkin işlerin yürütülmesi için üçüncü kişiler yapılan sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda, tüzel kişiliği olmasa da yönetim kurulunun ya da yöneticinin aktif veya pasif dava ehliyeti yönünden kat maliklerini temsil edebileceği kabul edilmelidir. Y.3.HD E.2010/8387 K.2010/9124 T.24.05.2010       Davada, davacı eski yönetici, … Devamını oku…Kat Mülkiyetine İlişkin Davalar | Yönetimin Dava Ehliyeti

Kat Maliklerinin Ortak Giderlere Katılma Yükümlülüğü

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 1998/12211 K. 1998/13520 T. 1.12.1998 • İŞLETME PROJESİ HAZIRLANIP TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI ( Bağımsız Bölüm Malikinin Ortak Giderlerden Sorumluluğunu Engellememesi ) • KAT MALİKİNİN ORTAK GİDERLERE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşletme Projesi Hazırlanmamış Olmasının Bu Sorumluluğa Mani Olmaması ) • BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNİN ORTAK GİDERLERE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşletme Projesi … Devamını oku…Kat Maliklerinin Ortak Giderlere Katılma Yükümlülüğü

Aidat Alacağı | Kat Mülkiyeti Kanunu

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2000/2559 K. 2000/3426 T. 27.3.2000 • İTİRAZI İPTALİ ( Davalının Site Yönetimine Olan Borcunu Ödememesi Nedeniyle Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz ) • KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Tek Parsel Üzerinde Bulunan Yapılarda Meydana Gelen Uyuşmazlıklarda Uygulanması ) • AİDAT ALACAĞI ( Tek Parsel Üzerinde Bulunan Yapılarda Meydana Gelen Uyuşmazlıklarda … Devamını oku…Aidat Alacağı | Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu | Ortak Giderlerin Ödenmesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2004/13170 K. 2004/12971 T. 25.11.2004 • İTİRAZIN İPTALİ ( Bağımsız Bölüm Malikinin Ortak Gider Katılım Payını Ödememesi Nedeniyle Başlatılan İcra Takibine İtirazı Nedeniyle ) • ORTAK GİDERLERİN ÖDENMESİ TALEBİ ( Birden Çok Parsel Üzerinde Kurulu Bulunan ve Bu Nedenle de Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Olmayan Sitede Ortak Giderin Talebi-Genel … Devamını oku…Kat Mülkiyeti Kanunu | Ortak Giderlerin Ödenmesi

Kat Mülkiyeti | Site Yönetimi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2000/11743 K. 2001/263 T. 16.1.2001 • KAT MÜLKİYETİ ( Birden Çok Parsel Üzerinde Mevcut Ana Yapılar/Ortak Bir Yönetimin Mümkün Olduğu – Sözleşme Yönetim Planı Niteliğinde Olmadığından Uyuşmazlıkların Genel Hükümlere Göre Çözümleneceği ) • YÖNETİM PLANI NİTELİĞİNDE OLMAYAN SÖZLEŞME ( Birden Çok Parsel Üzerinde Mevcut Ana Yapıların Ortak Yönetimi – … Devamını oku…Kat Mülkiyeti | Site Yönetimi