İtirazın İptali | Anonim Şirket

  T.C.  YARGITAY Ondokuzuncu Hukuk Dairesi E.2013/17467 K.2014/2916 T.13.02.2014   İTİRAZIN İPTALİ MAKTU KARAR VE İLAM HARCI   Özet:Davacı Anonim Şirketin harçtan muaf olmaması nedeniyle, karar ve ilam harcının kamu düzeni ile ilgili olduğu resen gözetilerek, Harçlar Tarifesi gereğince alınması gereken maktu karar ve ilam harcı davacıdan alınıp, Hazineye gelir olarak kaydedilmelidir.   Taraflar arasındaki … Devamını oku…İtirazın İptali | Anonim Şirket

Boşanma | Nafaka Artış Oranı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/14212 K. 2004/649 T. 21.1.2004 • BOŞANMA ( Eki Niteliğinde Olmayan İstekler – Boşanma Davası İçinde İstense Bile Ayrıca Nisbi Harca Tabi Bulunduğu ) • BOŞANMA DAVASI İÇİNDE EKİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN İSTEKLER ( Ayrıca Nisbi Harca Tabi Bulunduğu ) • NİSBİ HARÇ ( Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmayan İstekler – … Devamını oku…Boşanma | Nafaka Artış Oranı

Boşanma | Kazanç Kaybına Dayalı Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/20736 K. 2010/21206 T. 15.12.2010 • KAZANÇ KAYBINA DAYALI MADDİ TAZMİNAT ( Davacının Evlilik Birliği İçinde Çalışmasına Kocasının İzin Vermediğini İddia Ederek – Bu Talep Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı/Talep Genel Hükümlerden Kaynaklanmakta Olup İnceleme Görevi de Genel Mahkemelere Ait Olduğu ) • EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMASINA KOCASININ İZİN VERMEDİĞİ … Devamını oku…Boşanma | Kazanç Kaybına Dayalı Maddi Tazminat

Nafaka Haklarından Feragat | Boşanma Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/16250 K. 2013/29311 T. 11.12.2013 • BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT ( Davacı Davalı Kadının Lehine Hükmedilen Tazminattan Feragat Ettiği – Feragat Edildiğinden Bu Konuda Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulduğu/Boşanma ve Karşı Boşanma Davası ) • NAFAKA HAKLARINDAN FERAGAT ( Boşanma ve Karşı Boşanma Davası/Davacı Davalı Kadının Lehine Hükmedilen Maddi Tazminat … Devamını oku…Nafaka Haklarından Feragat | Boşanma Davası

Boşanma | Yoksulluk Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/11766 K. 2006/18043 T. 20.12.2006 • BOŞANMA ( Davalının Kusurunu Kanıtlayamadığından Red İle Sonuçlanan İlk Davayı Açan ve Boşanma Sebebi Yaratan Davacı Koca Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Tamamen Kusurlu Olduğu – Davalı Kadın Yararına Uygun Bir Yoksulluk Nafakası Takdiri Gerektiği ) • YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalının Kusurunu Kanıtlayamadığından Red … Devamını oku…Boşanma | Yoksulluk Nafakası

Boşanma | Cevap Dilekçesinde Boşanma Talebinin Kabulü | Karşı Boşanma Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/15871 K. 2006/232 T. 24.1.2006 • BOŞANMA ( Davalının Cevap Dilekçesinde Boşanma Talebini Kabul Ettiğini Bildirmesi/Karşı Dava Açıldığını Göstermeyeceği – Davalı Tarafın Boşanma Davasının Kabulü Tarafların Boşanmalarına Şeklinde Hüküm Kurulamayacağı ) • CEVAP DİLEKÇESİNDE BOŞANMA TALEBİNİN KABULÜ ( Davalı Tarafın Boşanma Davasının Kabulü Tarafların Boşanmalarına Şeklinde Hüküm Kurulamayacağı – … Devamını oku…Boşanma | Cevap Dilekçesinde Boşanma Talebinin Kabulü | Karşı Boşanma Davası

Sözleşmenin Uyarlanması Davası

  T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1042 K. 2013/31247 T. 12.12.2013 • SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI DAVASI ( Davacı Bu Riski Önceden Öngörebilecek Durumda Olmasına Rağmen Dövizle Kredi Kullandığı – Eldeki Dava Kredi Geri Ödemesinin Başladığı Tarihten Üç Yıl Sonra Açıldığı/Davacının Sözleşmeyi Benimsediğinden Davanın Reddi Gerektiği ) • DÖVİZE ENDEKSLİ TÜKETİCİ KREDİLERİNDE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI ( Davacı … Devamını oku…Sözleşmenin Uyarlanması Davası

Boşanma Davası | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/18440 K. 2014/42 T. 13.1.2014 • BOŞANMA DAVASI ( Kocanın Belirtilen Kusurları Yanında Eşine Salak Diyerek Hakaret Ettiği/Düğün Fotoğraflarını Yırttığı – Davalı Kadının Ağır veya Eşit Kusurlu Olmadığı/Yararına Manevi Tazminata Hükmedileceği ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Davası/Kocanın Belirtilen Kusurları Yanında Eşine Salak Diyerek Hakaret Ettiği – Davalı Kadının … Devamını oku…Boşanma Davası | Manevi Tazminat

Boşanma Davası | Yoksulluk Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/15884 K. 2006/245 T. 24.1.2006 • TEDBİR NAFAKASI ( Çocuk İçin Doğum Tarihinden Geçerli Olacak Şekilde Hükmedilmesi Gerekirken Dava Tarihinden İtibaren Hükmolunmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu ) • DOĞUM TARİHİ ( Çocuk İçin Doğum Tarihinden Geçerli Olacak Şekilde Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gerekirken Dava Tarihinden İtibaren Hükmolunmasının Usul ve … Devamını oku…Boşanma Davası | Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/15931 K. 2006/113 T. 23.1.2006 • YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalının Kadının Çalıştığını Belirtmesi Zabıta Araştırmasında İse Çalışmadığının Belirtilmesi – Çelişki Giderilmeden Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı ) • VEKALET ÜCRETİ ( Maddi ve Manevi Tazminat İle Yoksulluk Nafakasının Boşanma Davasının Eki Niteliğinde Olduğu – Bu İsteklerin Reddi Veya Kabulü Halinde Ayrıca … Devamını oku…Yoksulluk Nafakası