İtirazın İptali | Kiralananın Tahliyesi | Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/7836 K. 2015/7998 T. 6.10.2015 • İTİRAZIN İPTALİ VE KİRALAYANIN TAHLİYESİ ( Mahkemece İtirazın Kısmen İptali İle Takibin 3 TL Üzerinden Devamına Ve Davalının Taşınmazdan Tahliyesine Fazlaya İlişkin Talebin Reddine Karar Verildiği/Reddedilen Kısım Üzerinden Davalı Yararına Kabul Edilen Kısım Ve Tahliye İçin Davacı Yararına Vekalet Ücreti Verilmesi Gerektiği ) … Devamını oku…İtirazın İptali | Kiralananın Tahliyesi | Tahliye Davası

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2015/10571 K. 2015/8738 T. 18.3.2015 • TÜKETİCİNİN BAŞLATACAĞI İCRA TAKİBİNDE PARASAL SINIR ( 6502 S.K.’nın 68. Maddesindeki Parasal Sınırın “2.200 TL – 3.300 TL” Altındaki Uyuşmazlıklarda Hakem Heyetine Müracaat Edilmeksizin İcra Takibi Yapılamayacağı – Tüketici Mahkemesinde Dava Açılamayacağı ) • TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE ZORUNLU BAŞVURU ( Değeri İtibariyle Tüketici … Devamını oku…Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi

Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi | Anahtar Teslimi | İtirazın İptali

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ    ANAHTAR TESLİMİ    ÖZET: Anahtar teslim edilmediği sürece kiralanan yerin kiracının kullanımında olduğunu kabul etmelidir. Kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini ispat yükümlülüğü kiracıya aittir. Y.6. HD E.2011/15289 K.2012/3446 T.05.03.2012        Dava ödenmeyen kira ve ortak giderlerin tahsili için yapılan icra takibine vaki itirazın iptali, takibin devamı ve … Devamını oku…Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi | Anahtar Teslimi | İtirazın İptali

Aidat Alacağı | Kat Mülkiyeti Kanunu

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2000/2559 K. 2000/3426 T. 27.3.2000 • İTİRAZI İPTALİ ( Davalının Site Yönetimine Olan Borcunu Ödememesi Nedeniyle Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz ) • KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Tek Parsel Üzerinde Bulunan Yapılarda Meydana Gelen Uyuşmazlıklarda Uygulanması ) • AİDAT ALACAĞI ( Tek Parsel Üzerinde Bulunan Yapılarda Meydana Gelen Uyuşmazlıklarda … Devamını oku…Aidat Alacağı | Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu | Ortak Giderlerin Ödenmesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2004/13170 K. 2004/12971 T. 25.11.2004 • İTİRAZIN İPTALİ ( Bağımsız Bölüm Malikinin Ortak Gider Katılım Payını Ödememesi Nedeniyle Başlatılan İcra Takibine İtirazı Nedeniyle ) • ORTAK GİDERLERİN ÖDENMESİ TALEBİ ( Birden Çok Parsel Üzerinde Kurulu Bulunan ve Bu Nedenle de Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Olmayan Sitede Ortak Giderin Talebi-Genel … Devamını oku…Kat Mülkiyeti Kanunu | Ortak Giderlerin Ödenmesi

Zamanaşımına Uğramış Senet

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2014/27885 K. 2014/31323 T. 15.10.2014 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ SENEDE DAYALI İLAMSIZ TAKİP ( İtirazın İptali – Malen Kayıtlı Senet Zamanaşımına Uğramış Olduğundan Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğini Taşıdığı ve Asıl Borç İlişkisine Dayanarak Tanık Dahil Her Türlü Delille Alacak İlişkisinin Davacı Tarafından İspatlanabileceği/Davanın Kabulünün Bozmayı Gerektirdiği ) • İTİRAZIN İPTALİ … Devamını oku…Zamanaşımına Uğramış Senet

Kira Alacağının Tahsili İstemi | Her Türlü Yasal Delil

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2013/12112 K. 2014/4915 T. 14.4.2014 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davalının Kira İlişkisini ve Kira Sözleşmesindeki İmzayı İnkar Ettiği – Mahkemece Kira Sözleşmesindeki İmzanın İncelemesi Yaptırılarak Davalıya Ait Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği ) • KİRA İLİŞKİSİNİN KANITLANMASI ( Davacının Kanıtlayacağı – Kira İlişkisini ve Sözleşmedeki İmzayı Davalının İnkar … Devamını oku…Kira Alacağının Tahsili İstemi | Her Türlü Yasal Delil

Su Borcu | İtirazın İptali | Tüketici Mahkemesi

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/15800 K. 2014/201 T. 14.1.2014 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Su Borcundan Dolayı Açıldığı/Abone Tipinin Tespit Edilmediği – Tüketici Yasası Kapsamında Kalan İşlemlerden Olup Olmadığının Bilinmediği/Mesken Abonesi İse Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği ) • SU BORCUNUN ÖDENMEMESİNDEN DOĞAN DAVA ( Su Abonelik Tipinin Mesken ya da İşyeri Olup … Devamını oku…Su Borcu | İtirazın İptali | Tüketici Mahkemesi

Aidat Borçlarından Doğan Alacağın Faiziyle Tahsili

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2013/6050 K. 2013/6908 T. 7.11.2013 • AİDAT BORÇLARINDAN DOĞAN ALACAĞIN FAİZİYLE TAHSİLİ ( Asıl Alacak Olarak Dava Konusu Edilen ve Hükmedilen İşlemiş Temerrüt Faizinin Oranı ve Miktarı Bakımından Gerektiğinde Bilirkişiden Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • TEMERRÜT FAİZİ ( Bozma İlamına … Devamını oku…Aidat Borçlarından Doğan Alacağın Faiziyle Tahsili

Kira Alacağı Nedeniyle Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4054 K. 2013/15230 T. 13.11.2013 • KİRA ALACAĞI NEDENİYLE YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu – Mahkemelerin Görevi Kamu Düzenine İlişkin Kurallardan Olup Yargılamanın Her Aşamasında İstek Üzerine ya da Re’sen Gözetilmesi Gerektiği ) • İTİRAZIN İPTALİ ( Kira Alacağı Nedeniyle – Mahkemelerin … Devamını oku…Kira Alacağı Nedeniyle Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali