Değer Kaybından Doğan Tazminat | Ayıp İhbarı Süresi

T.C.YARGITAY Onüçüncü Hukuk Dairesi E.2014/15004 K.2014/17813 T.05.06.2014 DEĞER KAYBINDAN DOĞAN TAZMİNAT AYIPLI/EKSİK İFA AÇIK/GİZLİ AYIP AYIP İHBARI SOSYAL TESİS ALANLARI DAVA SÜRESİ Özet:Satılan maldaki ayıp açık ayıp niteliğinde ise, 4077 sayılı Kanun ’un 4. maddesi uyarınca malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde; gizli ayıp niteliğinde ise, dava zamanaşımı süresi içinde ve ayıp ortaya çıktıktan … Devamını oku…Değer Kaybından Doğan Tazminat | Ayıp İhbarı Süresi

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2015/10571 K. 2015/8738 T. 18.3.2015 • TÜKETİCİNİN BAŞLATACAĞI İCRA TAKİBİNDE PARASAL SINIR ( 6502 S.K.’nın 68. Maddesindeki Parasal Sınırın “2.200 TL – 3.300 TL” Altındaki Uyuşmazlıklarda Hakem Heyetine Müracaat Edilmeksizin İcra Takibi Yapılamayacağı – Tüketici Mahkemesinde Dava Açılamayacağı ) • TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE ZORUNLU BAŞVURU ( Değeri İtibariyle Tüketici … Devamını oku…Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi

Konut Amaçlı Taşınmaz Satın Alınması | Tüketici Mahkemesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4025 K. 2014/14624 T. 11.11.2014 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Görevli Mahkeme – Davalının Davacıya Konut Amaçlı Taşınmaz Sattığı ve Taraflar Arasındaki İlişkinin 4077 S. Yasa Kapsamında Kaldığı/Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kaldığına Göre Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu ) • GÖREVLİ MAHKEME ( … Devamını oku…Konut Amaçlı Taşınmaz Satın Alınması | Tüketici Mahkemesi

Su Borcu | İtirazın İptali | Tüketici Mahkemesi

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/15800 K. 2014/201 T. 14.1.2014 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Su Borcundan Dolayı Açıldığı/Abone Tipinin Tespit Edilmediği – Tüketici Yasası Kapsamında Kalan İşlemlerden Olup Olmadığının Bilinmediği/Mesken Abonesi İse Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği ) • SU BORCUNUN ÖDENMEMESİNDEN DOĞAN DAVA ( Su Abonelik Tipinin Mesken ya da İşyeri Olup … Devamını oku…Su Borcu | İtirazın İptali | Tüketici Mahkemesi

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8934 K. 2013/11666 T. 4.7.2013 • TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ DAVASI ( Kayıp Kaçak Bedelinin Kurumun Kanunun Kendisine Verdiği Yetki Çerçevesinde ve Kanunun Temel Amaçlarına Uygun Şekilde Belirlediği Bir Bedel Olduğu ) • KAYIP KAÇAK BEDELİ ( Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Davası – Kayıp Kaçak Bedelinin … Devamını oku…Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali

Borçlu Olmadığının Tespiti

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4072 K. 2013/5180 T. 27.3.2013 • BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davacı İle Davalı TEDAŞ Arasında Yapılan Abonelik Sözleşmesinin Davalıya Ait Meskenin Elektrik İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Yapıldığı – Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu ) • ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti – Davacı İle Davalı TEDAŞ Arasında Yapılan Abonelik Sözleşmesinin Davalıya … Devamını oku…Borçlu Olmadığının Tespiti

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık | Saç Ekimi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2012/22501 K. 2013/1065 T. 24.1.2013 • SAÇ EKİMİNİN BAŞARISIZ OLMASI ( Ödemiş Olduğu Paranın İadesi İçin Başlatılan Takibe İtirazın İptali – Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığından Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Tüketici Mahkemesinde Görülemeyeceği ) • İTİRAZIN İPTALİ ( Saç Ekimi Başarısız Olması Durumunda Saç Ekimi Karşılığında Ödemiş Olduğu … Devamını oku…Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık | Saç Ekimi

Bankadan Ödenen Masrafların İadesi Talebi

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2012/23738 K. 2012/25211 T. 8.11.2012 • KREDİ BAŞVURUSU VE YAPILANDIRMA SIRASINDA ALINAN MASRAFLARIN İADESİ TALEBİ (Bankanın Ancak Kredinin Verilmesi İçin Zorunlu Makul ve Belgeli Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği – Bankadan Bu Yönde Delilleri Sorulacağı ) • KREDİ BORÇLUSUNUN HAYAT SİGORTASI YAPILMASI (Bankanın Asıl Amacının Diğer Kredi Borcunun Teminat Altına Alınması … Devamını oku…Bankadan Ödenen Masrafların İadesi Talebi

Adi Yazılı Sözleşme İle Konut Alınması

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2012/19584 K. 2012/23831 T. 19.11.2012 • ADİ YAZILI SÖZLEŞME İLE KONUT ALINMASI ( Satış Bedeli ve Gecikme Tazminatının Tahsili Talebi – Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Gereği ) • GÖREVLİ MAHKEME ( Harici Sözleşme İle Bağımsız Bölüm Devralındığı/Satış Bedeli ve Gecikme Tazminatının Tahsili Talebi – Davanın Tüketici Mahkemesinde Çözümleneceği … Devamını oku…Adi Yazılı Sözleşme İle Konut Alınması

Konut Satışı | Tüketici Mahkemesi

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2012/9109 K. 2012/10689 T. 20.9.2012 • KONUT SATIŞI ( Konut ve Tatil Amaçlı Taşınmaz Malların Tüketicinin Korunması Kanunun Kapsamına Alındığı – Davacı Tüketici Yüklenicinin Temlikine Dayalı Olarak Tapu İptali ve Tescil İsteğinde Bulunduğundan O Yerde Ayrı Tüketici Mahkemesi Varsa Çekişmenin Tüketici Mahkemesinde Görüleceği ) • YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNE DAYALI OLARAK … Devamını oku…Konut Satışı | Tüketici Mahkemesi