Kişilik Haklarına Saldırı | Maddi Ve Manevi Tazminat | Ticari Dava

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2015/10046 K. 2015/9948 T. 16.9.2015 • KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Görevli Mahkeme – Davanın Ortaklar Kurulu Kararında ve Azilnamede Kullanılan İfadelerden Kaynaklandığı/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu ) • MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Görevli Mahkeme/Kişilik Haklarına Saldırı – Davanın Ortaklar Kurulu Kararında ve Azilnamede … Devamını oku…Kişilik Haklarına Saldırı | Maddi Ve Manevi Tazminat | Ticari Dava

Ticari Şirketler | Ticari Dava

T.C.        YARGITAY Onbeşinci Hukuk Dairesi Esas 2014/3693 Karar 2014/4334 Tarih 23.06.2014 ESER SÖZLEŞMESİNE DAYANAN İTİRAZIN İPTALİ TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ TİCARİ NİTELİKTE ORTAKLIK TİCARİ ŞİRKETLER YAPI KOOPERATİFLERİ Özet: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, kanun gereği ticari dava sayılan davalar haricinde, ticari davayı ticari iş esasına göre değil, ticari işletme esasına göre belirlemiştir. 1163 sayılı Kooperatifler … Devamını oku…Ticari Şirketler | Ticari Dava

Haksız Rekabetin Kaldırılması

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2014/19098 K. 2015/4361 T. 30.3.2015 • HAKSIZ REKABETİN KALDIRILMASI ( Davalıya Ait Dükkanların Tabela ve Camekanlarında Özellikle Murat İbaresinin Ön Plana Çıkarıldığı – Soyismin Oldukça Küçük Puntoda ve Göze Çarpmayacak Şekilde Yazıldığı/Davacının Ticaret Unvanı İle İltibas Yaratacak Şekilde Murat Sözcüğünü Kullanarak Haksız Rekabette Bulunulduğu ) • İLTİBAS ( Davacının … Devamını oku…Haksız Rekabetin Kaldırılması

Alacaklının İki Ayrı Takip Başlatması

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5221 K. 2015/5534 T. 9.3.2015 • İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İlam Bir Bütün Olmasına Rağmen Yasal ve Geçerli Bir Neden Olmaksızın Alacaklının 2 Ayrı Takip Başlatmak Suretiyle Yasalarda Belirtilen Dürüstlük Kuralına Uymadığı – Borçlunun Zarara Uğramasına Neden Olduğu/Şikayetin Kabulü Gerektiği ) • DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( İcra Emrinin … Devamını oku…Alacaklının İki Ayrı Takip Başlatması

İnsan Hakları Hukuku

İNSAN HAKLARI HUKUKU             İnsan hakları tüm insanlarım ayrım olmaksızın sahibi olduğu temel hak ve hürriyetler olmakla birlikte asgari standartların güvencesini sağlamaktadır. İnsan hakları hukukunun  bireyi güçlendirerek insan onuruna olan saygıyı da güvenci altına aldığını söyleyebiliriz. İnsan hakları hukuku yoluyla kendisine oranla daha güçlü bir iktidara sahip devlet karşısında bireyin güçlenmesi söz konusudur. Keza devlet … Devamını oku…İnsan Hakları Hukuku

Menfi Tespit Davası | Faturaya Konu Mallar

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2014/14716 K. 2015/553 T. 20.1.2015 • MENFİ TESPİT DAVASI ( Malın Teslim Alınmadığı İddiasının Satıcı Tarafından Kanıtlanması Gerektiği – İspat Yükünü Haiz Olan Davalının İddiasını Yazılı Belge ile İspat Etmesi Gerektiği/Faturanın Sadece Satıcının Defterinde Kayıtlı Olmasının Malın Teslimine Karine Teşkil Etmediği ) • FATURAYA KONU MALLARIN TESLİM ALINMADIĞI İDDİASI … Devamını oku…Menfi Tespit Davası | Faturaya Konu Mallar

Boşanma | Vesayet | Dava Şartı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/16614 K. 2014/1014 T. 5.2.2015 • DAVA ŞARTI ( Mahkeme Dava Şartlarının Mevcut Olup Olmadığını Davanın Her Aşamasında Kendiliğinden Araştırmakla Yükümlü Olduğu – Taraflar da Dava Şartı Noksanlığını Her Zaman İleri Sürebilecekleri ) • BOŞANMA ( Davada Davalının Ruhsal Rahatsızlığı İleri Sürülmüş ve Bu İddia Dosya Arasındaki Bir Kısım … Devamını oku…Boşanma | Vesayet | Dava Şartı

Yönetici Atanması Talebi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2004/13432 K. 2004/14122 T. 21.12.2004 • KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN UYGULANAMAMASI ( Yapıların Tek Parsel Üzerinde Bulunmaması – Görevli Mahkemenin Genel Hükümlere Göre Tesbiti Gereği ) • YÖNETİCİ ATANMASI TALEBİ ( Birden Çok Parsel Üzerinde Kurulu Bulunan Yapılardan Oluşan Sitenin Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine Tabi Olmaması – Görevli Mahkemenin Genel … Devamını oku…Yönetici Atanması Talebi

Faturaya Dayanan Alacak Talebi | İnkar Tazminatı

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7874 K. 2014/11494 T. 19.6.2014 • FATURAYA DAYANAN ALACAK TALEBİ ( İtirazın İptali Davası – Davacı ve Davalının Ticari Defterlerinde Yer Alan Alacak Tutarlarının Birbiriyle Uyumlu Olduğu ve İcra Takibinin Bu Alacak Miktarı Üzerinen Yapıldığı/Davanın Kabulünün Gerektiği ) • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Faturaya Dayanan Alacak Talebi – Davacı … Devamını oku…Faturaya Dayanan Alacak Talebi | İnkar Tazminatı

Ticari Defterlerin Zayi Olduğunun Tespiti | Hak Düşürücü Süre

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5660 K. 2014/11825 T. 23.6.2014 • TİCARİ DEFTERLERİN ZAYİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Mahkemece Öğrenme Tarihi Tespit Edilerek Hak Düşürücü Sürenin Geçip Geçmediğinin Belirlenmesi Gerekirken Su Baskını Tarihinden İtibaren Sürenin Hesaplanması Sureti İle Davanın Reddinin Doğru Olmadığı ) • ZAYİ DAVASI ( 6102 S. TTK’nın 82/7. Md. Gereğince Tacir … Devamını oku…Ticari Defterlerin Zayi Olduğunun Tespiti | Hak Düşürücü Süre