Uluslararası Çocuk Kaçırma | Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi | Çocuğun Mutad Meskene İadesi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/2-683 K. 2014/616 T. 7.5.2014 • ÇOCUĞUN MUTAD MESKENE İADESİ İSTEMİ ( Cumhuriyet Savcısının Duruşmaya Katılarak Mütalaasını Bildirdiği ve Bozmadan Sonra da Cumhuriyet Savcısının Duruşmaya Katılıp Beyanda Bulunması Karşısında İşin Esasının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Dairesine Gönderilmesine Karar Vermek Gerektiği ) • DAVANIN CUMHURİYET SAVCISININ KATILIMIYLA GÖRÜLMESİ ( Uluslararası … Devamını oku…Uluslararası Çocuk Kaçırma | Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi | Çocuğun Mutad Meskene İadesi

Mal Paylaşımı | Mal Rejimi | Kişisel Mal

            T.C. YARGITAY Sekizinci Hukuk Dairesi E.2014/11388 K.2014/13576 T.26.06.2014 KATILMA ALACAĞI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA KİŞİSEL MAL ÖLÜM NEDENİYLE ÖDENEN SİGORTA BEDELİ Özet: Taraflar 23.12.2002 tarihinde evlenmiş, evlilik birliği murisin 19.09.2010 tarihinde ölümü ile son bulmuştur. Sözleşmeyle başka bir mal rejimi seçilmediğinden eşler arasında evlenme tarihinden murisin öldüğü tarihe kadar, yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. … Devamını oku…Mal Paylaşımı | Mal Rejimi | Kişisel Mal

Boşanma | Mal Paylaşımı Davası | Aile Hukuku

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/16376 K. 2004/247 T. 14.1.2004 • ISLAH EDİLEN DAVA ( Islah Edilmiş Şekliyle Islahtan Önceki Davanın Devamı Niteliğinde Olduğu – Evliliğin Boşanma Sebebiyle Sona Ermesinden Doğan Dava Hakları/Zamanaşımı ) • ZAMANAŞIMI ( Evliliğin Boşanma Sebebiyle Sona Ermesinden Doğan Dava Hakları – Islah Edilen Dava/Islah Edilmiş Şekliyle Islahtan Önceki Davanın … Devamını oku…Boşanma | Mal Paylaşımı Davası | Aile Hukuku

Velayetin Kaldırılması | Aile Hukuku

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/12118 K. 2004/159 T. 13.1.2004 • VELAYETİN KALDIRILMASI ( Babanın 9 Ay Küçüğü Arayıp Sormaması İlgilenmemesi Davacıdan “Büyükanneden” Para İstemesi Ölen Anneden İntikal Küçüğün de Paydaşı Olduğu Taşınmazı Satması ) • VESAYET MAKAMININ GÖREVİ ( Velayetin Kaldırılması – Ölen Anneden İntikal Küçüğün de Paydaşı Olduğu Taşınmazın Bedelinin Akibetinin Araştırılıp … Devamını oku…Velayetin Kaldırılması | Aile Hukuku

Boşanma | Nafaka Artış Oranı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/14212 K. 2004/649 T. 21.1.2004 • BOŞANMA ( Eki Niteliğinde Olmayan İstekler – Boşanma Davası İçinde İstense Bile Ayrıca Nisbi Harca Tabi Bulunduğu ) • BOŞANMA DAVASI İÇİNDE EKİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN İSTEKLER ( Ayrıca Nisbi Harca Tabi Bulunduğu ) • NİSBİ HARÇ ( Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmayan İstekler – … Devamını oku…Boşanma | Nafaka Artış Oranı

Boşanma Davası | Tedbirler

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/15200 K. 2003/16489 T. 8.12.2003 • BOŞANMA DAVASI ( İstek Olmasa Bile Davanın Devamı Süresince Gerekli Tedbirlerin Boşanma Davasına Bakan Hakim Tarafından Kendiliğinden Alınmasının Zorunlu Olması ) • EŞLERİN AYRI YAŞAMA HAKKI ( Boşanma Davası Açılmakla Eşlerin Ayrı Yaşama ve Nafaka İsteme Hakkının Doğması ) • NAFAKA İSTEME HAKKI … Devamını oku…Boşanma Davası | Tedbirler

Katılma Alacağı | Kişisel Mal | Edinilmiş Mal

               T.C.       YARGITAY Sekizinci Hukuk Dairesi E.2013/3753 K.2013/6531 T.06.05.2013 KATILMA ALACAĞI KİŞİSEL MAL EDİNİLMİŞ MAL Özet: Taraflar 06.10.2000 tarihinde evlenmiş, 17.04.2008 tarihinde açılan boşanma davasının 13.09.2010 tarihinde kesinleşmesiyle evlilik birliği son bulmuştur. Eşler arasında 01.01.2002 tarihîne kadar mal ayrılığı, başka bir mal rejimi seçildiği ileri sürülmediğinden, boşanma davasının açıldığı tarihe kadar edinilmiş mallara katılma … Devamını oku…Katılma Alacağı | Kişisel Mal | Edinilmiş Mal

Katılma Payı Alacağı

                  T.C.          YARGITAY Sekizinci Hukuk Dairesi E.2013/1981 K.2013/3781 T.18.03.2013 KATILMA PAYI ALACAĞI EDİNİLMİŞ MAL BAĞIŞ YOLUYLA TEMLİK Özet:Taraflar 06.10.2000 tarihinde evlenmiş, 17.04.2008 tarihinde açılan boşanma davasının 13.09.2010 tarihinde kesinleşmesiyle evlilik birliği son bulmuştur. Eşler arasında 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı, başka bir mal rejimi seçildiği ileri sürülmediğinden, boşanma davasının açıldığı tarihe kadar edinilmiş mallara … Devamını oku…Katılma Payı Alacağı

Kavram Olarak Boşanma Avukatı

              Aile kavramı toplumdaki en küçük birliği yani toplumun temelini oluşturan toplumsal bir kurumu ifade etmektedir. Ailenin oluşması nikah akdi, hukuki birleşmeyle toplumda yer alır. Ailenin korunması bilindiği üzere devletin en temel yükümlülükleri arasındadır. Bununla beraber toplumda evlilikle yani nikah akdi ile kurulan karı koca ilişkisini yasal şartların varlığında hukuken boşanma ile sona erdirmek … Devamını oku…Kavram Olarak Boşanma Avukatı

Boşanma | Yoksulluk Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/11766 K. 2006/18043 T. 20.12.2006 • BOŞANMA ( Davalının Kusurunu Kanıtlayamadığından Red İle Sonuçlanan İlk Davayı Açan ve Boşanma Sebebi Yaratan Davacı Koca Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Tamamen Kusurlu Olduğu – Davalı Kadın Yararına Uygun Bir Yoksulluk Nafakası Takdiri Gerektiği ) • YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalının Kusurunu Kanıtlayamadığından Red … Devamını oku…Boşanma | Yoksulluk Nafakası