Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat | Manevi Tazminat Miktarı

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7943 K. 2015/3387 T. 19.3.2015 • HAKARETTEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT ( Alt Düzeyde Tazminat Takdiri – 58,48 TL Borç Tutarı İçin Davalının Konutunda Yapılan Haciz Sırasında Davalının Haciz Zaptına Yazılan Biçimde Davacıya Hakaret Ettiği/Mahkemece Davacı Yararına Takdir Edilen 7.500 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Takdir … Devamını oku…Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat | Manevi Tazminat Miktarı

Boşanma Davasında Eşin Ölmesi

                T.C.       YARGITAY İkinci Hukuk Dairesi E.2013/14091 K.2013/28040 T.28.11.2013 BOŞANMA DAVASINDA EŞİN ÖLMESİ MİRASÇILARIN KUSUR TESPİTİ BAKIMINDAN DAVAYA DEVAM ETMESİ Özet:Boşanma davası devam ederken ölen eşin mirasçıla­rına, diğer eşin kusurunun tespiti bakımından davaya devam etme hakkı tanınmış, mirasçılık sıfatı bulunmayanlara bu hak verilme­miştir. Miras bırakanın birinci derecede mirasçısı olarak altsoyu mevcut olup, ölen davacının … Devamını oku…Boşanma Davasında Eşin Ölmesi

Boşanma | Yoksulluk Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/11766 K. 2006/18043 T. 20.12.2006 • BOŞANMA ( Davalının Kusurunu Kanıtlayamadığından Red İle Sonuçlanan İlk Davayı Açan ve Boşanma Sebebi Yaratan Davacı Koca Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Tamamen Kusurlu Olduğu – Davalı Kadın Yararına Uygun Bir Yoksulluk Nafakası Takdiri Gerektiği ) • YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalının Kusurunu Kanıtlayamadığından Red … Devamını oku…Boşanma | Yoksulluk Nafakası

Boşanma | Eşe Şiddet Uygulamak

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/20167 K. 2010/1409 T. 1.2.2010 • BOŞANMA ( Geçen Olaylardan Sonra Tarafların Amerika’ya Gittikleri ve Bir Süre Beraber Yaşadıkları – Davacının Davalıdan Kaynaklanan Birleşme Öncesine Ait Kusurları Affettiği Davalıya Kusur Atfedilemeyeceği ) • EŞE ŞİDDET UYGULAMAK ( Boşanma/Davalının da Eşini Tutuklatmakla Tehdit Ettiği – Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasında Davacının … Devamını oku…Boşanma | Eşe Şiddet Uygulamak

Kardeşlerin Manevi Tazminat Talebi | Tazminat Davası

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2010/11082 K. 2011/13427 T. 13.12.2011 • ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Müteselsil Sorumlulardan Olan Davalıdan Tamamı Talep Edildiği – Kusur Oranına Göre Talebin Kabulüne Karar Verilemeyeceği ) • ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Elektrik Çarpması Sonucu – Müteselsil Sorumlulardan Olan Davalıdan Tamamı Talep Edildiği Halde Kusur Oranına … Devamını oku…Kardeşlerin Manevi Tazminat Talebi | Tazminat Davası

Boşanma | Tedbir Nafakası | Kusurlu Eş

  T.C.         YARGITAY    2. Hukuk Dairesi         E.2012/4470        K. 2012/7616        T. 29.03.2012 BOŞANMA TEDBİR NAFAKASI KUSURLU EŞ Özet:Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, da­vanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin ba­rınmasına, geçimine, mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri bu hususta bir isteğin bulunup bulunmadığına bakmaksızın re’sen almak zorundadır. Dava … Devamını oku…Boşanma | Tedbir Nafakası | Kusurlu Eş

Konut Paket Sigorta Poliçesi ile Sigortalı Bulunan Konut

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/3327 K. 2013/2912 T. 19.2.2013 • KONUT PAKET SİGORTA POLİÇESİ İLE SİGORTALI BULUNAN KONUTTA ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN ARIZALANMASI ( Zararın Elektrik Hattındaki Voltaj Yükselmesinden Meydana Geldiği – Meydana Gelen Hasarda Davalı Elektrik Şirketi %100 Kusurlu Olduğundan Bedelin Davalıdan Tahsil Edileceği ) • ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN ARIZALANMASI ( Konut Paket Sigorta Poliçesi … Devamını oku…Konut Paket Sigorta Poliçesi ile Sigortalı Bulunan Konut