Alacaklının İki Ayrı Takip Başlatması

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5221 K. 2015/5534 T. 9.3.2015 • İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İlam Bir Bütün Olmasına Rağmen Yasal ve Geçerli Bir Neden Olmaksızın Alacaklının 2 Ayrı Takip Başlatmak Suretiyle Yasalarda Belirtilen Dürüstlük Kuralına Uymadığı – Borçlunun Zarara Uğramasına Neden Olduğu/Şikayetin Kabulü Gerektiği ) • DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( İcra Emrinin … Devamını oku…Alacaklının İki Ayrı Takip Başlatması

Boşanma | Vesayet | Dava Şartı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/16614 K. 2014/1014 T. 5.2.2015 • DAVA ŞARTI ( Mahkeme Dava Şartlarının Mevcut Olup Olmadığını Davanın Her Aşamasında Kendiliğinden Araştırmakla Yükümlü Olduğu – Taraflar da Dava Şartı Noksanlığını Her Zaman İleri Sürebilecekleri ) • BOŞANMA ( Davada Davalının Ruhsal Rahatsızlığı İleri Sürülmüş ve Bu İddia Dosya Arasındaki Bir Kısım … Devamını oku…Boşanma | Vesayet | Dava Şartı

Katkı Payı Alacağı Davası | Boşanma

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8297 K. 2014/5096 T. 24.3.2014 • KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Taraflar Arasındaki Mal Rejimi 4721 S. Kanunun Yürürlük Tarihi Öncesinde Mal Ayrılığı Sonrasında İse Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Geçerli Bulunduğundan Mahkemece Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Hükümlerin Uygulanarak Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı ) • EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ … Devamını oku…Katkı Payı Alacağı Davası | Boşanma

Boşanma Davası | Eşit Kusur

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7064 K. 2014/17991 T. 22.9.2014 • BOŞANMA DAVASI ( Maddi Tazminat Talebi – Mevcut veya Beklenen Bir Menfaati Boşanma Yüzünden Haleldar Olan Kusursuz ya da Daha Az Kusurlu Tarafın Kusurlu Taraftan Uygun Bir Maddi Tazminat İsteyebileceği ) • MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanma Davası – Mevcut veya Beklenen Bir … Devamını oku…Boşanma Davası | Eşit Kusur

Boşanma | Mal Paylaşımı Davası | Aile Hukuku

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/16376 K. 2004/247 T. 14.1.2004 • ISLAH EDİLEN DAVA ( Islah Edilmiş Şekliyle Islahtan Önceki Davanın Devamı Niteliğinde Olduğu – Evliliğin Boşanma Sebebiyle Sona Ermesinden Doğan Dava Hakları/Zamanaşımı ) • ZAMANAŞIMI ( Evliliğin Boşanma Sebebiyle Sona Ermesinden Doğan Dava Hakları – Islah Edilen Dava/Islah Edilmiş Şekliyle Islahtan Önceki Davanın … Devamını oku…Boşanma | Mal Paylaşımı Davası | Aile Hukuku

Boşanma | Hakkaniyet İlkesi | Aile Hukuku

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2004/12007 K. 2004/14648 T. 7.12.2004 • TEDBİR NAFAKASI ( Davacının Kocaya Ait Evde Oturduğu Öğretmen Olup Düzenli Bir Gelirinin Bulunduğu – Hükmedilmesinin İsabetsizliği ) • BOŞANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi – Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Olaylardaki Kusur Dereceleri Paranın Alım Gücü Kişilik Haklarına Yapılan Saldırı İle … Devamını oku…Boşanma | Hakkaniyet İlkesi | Aile Hukuku

Boşanma | Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi | Aile Hukuku

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2004/490 K. 2004/1488 T. 12.2.2004 • BOŞANMA ( Katkı Karşılığı Tazminat İsteği – Malların Edinim Tarihlerine Göre Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Niteliğinde Olmadığı/Boşanmanın Eki Olarak Kabul Edilemeyeceği ) • KATKI KARŞILIĞI TAZMİNAT İSTEĞİ ( Malların Edinim Tarihlerine Göre Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Niteliğinde Olmadığı – Boşanmanın Eki … Devamını oku…Boşanma | Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi | Aile Hukuku

Boşanma | Velayet

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/7001 K. 2006/256 T. 24.1.2006 • VELAYET ( Küçük Kızın Duruşmada Babası İle Kalmak İstediğini Beyan Etmesi – Halen Baba İle Yaşadığı Alıştığı Ortamdan Ayrılmasını Gerektirir Bir Sebebin Bulunmadığı/Davacı Babaya Verilmesi Gereği ) • KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BEYANININ ALINMASI ( Velayet/Babaya Verilmesi – Küçüğün Duruşmada Babası İle Kalmak İstediğini Beyan … Devamını oku…Boşanma | Velayet

Boşanma | Hakkın Kötüye Kullanılması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/10693 K. 2006/10165 T. 26.6.2006 • BOŞANMA ( Kocanın Güven Sarsıcı Davranışlar İçersine Girdiği – Davalı Kadının da Evlilik Birliğinin Kendisine Yüklediği Görevleri Yerine Getirmediği Eşine Karşı Ağır Hakaretlerde Bulunduğu/Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği ) • KUSURUN AĞIRLIĞI ( Evlilik Birliğinin Sarsılmasına Sebep Olan Hadiselerde Kocada Olduğu – Eşlerin Evliliklerinin … Devamını oku…Boşanma | Hakkın Kötüye Kullanılması

Boşanma | Kazanç Kaybına Dayalı Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/20736 K. 2010/21206 T. 15.12.2010 • KAZANÇ KAYBINA DAYALI MADDİ TAZMİNAT ( Davacının Evlilik Birliği İçinde Çalışmasına Kocasının İzin Vermediğini İddia Ederek – Bu Talep Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı/Talep Genel Hükümlerden Kaynaklanmakta Olup İnceleme Görevi de Genel Mahkemelere Ait Olduğu ) • EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMASINA KOCASININ İZİN VERMEDİĞİ … Devamını oku…Boşanma | Kazanç Kaybına Dayalı Maddi Tazminat