Uluslararası Çocuk Kaçırma | Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi | Çocuğun Mutad Meskene İadesi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/2-683 K. 2014/616 T. 7.5.2014 • ÇOCUĞUN MUTAD MESKENE İADESİ İSTEMİ ( Cumhuriyet Savcısının Duruşmaya Katılarak Mütalaasını Bildirdiği ve Bozmadan Sonra da Cumhuriyet Savcısının Duruşmaya Katılıp Beyanda Bulunması Karşısında İşin Esasının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Dairesine Gönderilmesine Karar Vermek Gerektiği ) • DAVANIN CUMHURİYET SAVCISININ KATILIMIYLA GÖRÜLMESİ ( Uluslararası … Devamını oku…Uluslararası Çocuk Kaçırma | Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi | Çocuğun Mutad Meskene İadesi

Boşanma Kararının Tanınması Ve Tenfizi | Yabancı Mahkeme İlamının Dikkate Alınmaması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/25708 K. 2017/1010 T. 6.2.2017 • TANINAN YABANCI MAHKEME KARARINDA KUSUR BELİRLEMESİ YAPILMADIĞI HALDE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ (Mahkemece Tanınmasıyla Kesin Hüküm Etkisi Gösteren Yabancı Mahkeme İlamı Dikkate Alınmaksızın Kusur Belirlemesi Yapılarak Davalı Erkeğin Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Kusurlu Olduğu Kabul Edilmek Suretiyle Davacı Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmolunmasının … Devamını oku…Boşanma Kararının Tanınması Ve Tenfizi | Yabancı Mahkeme İlamının Dikkate Alınmaması

İtirazın İptali Davası | CMR Belgesinin Resmi Tercümesi

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/8688 K. 2017/6959 T. 6.12.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen davada … 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 14/04/2015 tarih ve 2014/890-2015/289 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya … Devamını oku…İtirazın İptali Davası | CMR Belgesinin Resmi Tercümesi

Uluslararası Kara Taşıması | Taşınan Emtianın Hasarlanması | CMR Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/5658 K. 2017/7553 T. 21.12.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen davada … 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 18/11/2014 gün ve 2014/420-2014/311 Sayılı kararı bozan Daire’nin 02/12/2015 gün ve 2015/4778-2015/12895 Sayılı kararı aleyhinde davacı vekili ile davalı … Uluslararası Taşımacılık Nakliyat Lojistik San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından karar düzeltilmesi … Devamını oku…Uluslararası Kara Taşıması | Taşınan Emtianın Hasarlanması | CMR Sözleşmesi

Ticari Satım Akdi | Ayıp İhbarı | Karakteristik Edim Borcu

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2015/4625 K. 2016/963 T. 27.1.2016 • ALACAK DAVASI (Her Ne Kadar Davalı Taraf Ayıplı Mal Teslim Edildiğini İddia Etmiş İse de Ayıp İhbarında Bulunduğunu İspat Edemediği – Dolayısıyla Sözleşme Konusu Malları Bu Haliyle Kabul Etmiş Sayılacağı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu) • KARAKTERİSTİK EDİM BORCU … Devamını oku…Ticari Satım Akdi | Ayıp İhbarı | Karakteristik Edim Borcu

Hukuk Literatüründe Lojistik Ve Lojistik İşletmeciliği

Türkiye’de lojistik denildiğinde genellikle ‘taşımacılık işleminin yürütülmesi’ gibi bir olgu yaratıldığı göz ardı edilemez bir unsurdur. Ancak lojistiğin tanımı çok geniştir. Taşımacılık işleminin lojistiğin içerisinde olan bir alt dal olduğu belirtilmeden geçilmemelidir. Taşımacılığı da içine alan lojistik kavramının anlaşılmasında bazı sorunlar yaşanmaktadır. Lojistik kavramı; taşımadan gümrüklemeye, ambalajlamadan etiketlemeye, depolamadan dağıtıma kadar birden fazla faaliyeti bir … Devamını oku…Hukuk Literatüründe Lojistik Ve Lojistik İşletmeciliği

Boşanma | Maddi Ve Manevi Tazminat | Tanıma | Tenfiz Davası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/20515 K. 2010/594 T. 14.1.2010 • BOŞANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat – Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması Kararı Kesinleştikten Sonra Boşanmaya İlişkin Haklar Kullanılabileceği/Tanıma Kararı Kesinleşmeden Boşanmaya İlişkin Haklar Kullanılamayacağı ) • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması Kararı Kesinleştikten Sonra Boşanmaya İlişkin Haklar Kullanılabileceği … Devamını oku…Boşanma | Maddi Ve Manevi Tazminat | Tanıma | Tenfiz Davası

Boşanma | Yabancı Mahkeme Kararı

               T.C.      YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E.2012/14566 K.2012/21053 T.12.09.2012 BOŞANMA YABANCI MAHKEME KARARI – TANIMA TEDBİR-YOKSULLUK-İŞTİRAK NAFAKASI MANEVİ TAZMİNAT Özet: Boşanma davası devam ederken kesinleşen yabancı mahkeme boşanma kararı, tanıma kararı da kesinleştiği andan itibaren kesin hüküm ifade eder. Tedbir nafakasına ise boşanma veya ayrılık davasının de­vamı süresince hükmolunabilir. Evliliğin sona ermesinden sonra tedbir … Devamını oku…Boşanma | Yabancı Mahkeme Kararı

İlam Niteliğindeki Belgeler

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2012/12007 K. 2012/30549 T. 30.10.2012 • RESEN TANZİM EDİLMİŞ NOTER SENEDİ ( Yabancı Bir Ülkede O Ülkenin Noteri Tarafından Kendiliğinden Düzenlenmiş Olan Noter Senedinin Düzenlendiği Ülkenin Resmi Makamınca Verilen Onay Şerhini Taşıyorsa Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İçermesi Kaydıyla Türkiyede Doğrudan İcra Edilebileceği – Anılan Belge Yabancı Devletin … Devamını oku…İlam Niteliğindeki Belgeler

Vasiyetnamenin Açılmasına Dair Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Ve Tenfizi

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/17869 K. 2011/20270 T. 12.12.2011 • VASİYETNAMENİN AÇILMASINA DAİR YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI VE TENFİZİ ( Vasiyetnameye Dair Davanın Miras Bırakanın Son Yerleşim Yeri Mahkemesinde Bakılması Gereği – Miras Bırakanın Yerleşim Yeri Yurt Dışında Olduğundan Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu ) • VASİYETNAMENİN AÇILMASI ( Miras … Devamını oku…Vasiyetnamenin Açılmasına Dair Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Ve Tenfizi