Evlat Edinmede Rıza | Çocuğa Karşı Özen Yükümlülükleri | Koruma Kararı

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/2996 K. 2017/17327 T. 21.12.2017 • EVLAT EDİNMEDE RIZA ( Küçüğün Gelecekte Evlat Edinilmek Amacıyla Bir Kuruma Yerleştirilip Ana ve Babadan Birinin Rızası Eksik Olursa Evlat Edinenin veya Evlat Edinmede Aracılık Yapan Kurumun İstemi Üzerine ve Kural Olarak Küçüğün Yerleştirilmesinden Önce Onun Oturduğu Yer Mahkemesi Bu Rızanın Aranıp Aranmamasına Karar Verileceği – Çocuk Hakkında Koruma Kararı Alınıp … Devamını oku…Evlat Edinmede Rıza | Çocuğa Karşı Özen Yükümlülükleri | Koruma Kararı

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı | Soybağının Belirlenmesi | Babalık Davası

                T.C.        YARGITAY İkinci Hukuk Dairesi E.2013/1161 K.2013/2981 T.11.02.2013 ERGİN ÇOCUK İLE BABA ARASINDAKİ SOYBAĞININ BELİRLENMESİ DAVA AÇMA SÜRESİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI Özet:Ergin çocuğun babası ile arasındaki soybağının belirlenmesine ilişkin, çocuk hakkında bir yıllık dava açma süresi, çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç kayyım atanmamışsa, çocuğun ergin olduğu tarihte … Devamını oku…Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı | Soybağının Belirlenmesi | Babalık Davası

Boşanma Davası | Eşini Döven Koca

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/19618 K. 2006/3676 T. 20.3.2006 • BOŞANMA DAVASI ( Davalı Kocanın Eşini Dövdüğü – Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkân Vermeyecek Nitelikte Bir Geçimsizlik Mevcut ve Sabit Olduğundan Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği ) • EŞİNİ DÖVEN KOCA ( Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak … Devamını oku…Boşanma Davası | Eşini Döven Koca

Boşanma | Yoksulluk Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/11766 K. 2006/18043 T. 20.12.2006 • BOŞANMA ( Davalının Kusurunu Kanıtlayamadığından Red İle Sonuçlanan İlk Davayı Açan ve Boşanma Sebebi Yaratan Davacı Koca Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Tamamen Kusurlu Olduğu – Davalı Kadın Yararına Uygun Bir Yoksulluk Nafakası Takdiri Gerektiği ) • YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalının Kusurunu Kanıtlayamadığından Red … Devamını oku…Boşanma | Yoksulluk Nafakası

Boşanma Davası | Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/19153 K. 2006/3446 T. 14.3.2006 • MADDİ TAZMİNAT (Evlilik Birliği İçinde Edinilen ve Davalı Adına Kayıtlı Olan Gayrimenkule Katkısına Dayandığı – Bu Talep Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı/Harca Tabi Olduğu) • BOŞANMA DAVASI (Davacının Maddi Tazminat İsteği Evlilik Birliği İçinde Edinilen ve Davalı Adına Kayıtlı Olan Gayrimenkule Katkısına Dayandığı – … Devamını oku…Boşanma Davası | Maddi Tazminat

Boşanma | Ruhsal Rahatsızlık

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/18326 K. 2014/18 T. 13.1.2014 • BOŞANMA ( Davacının Ruhsal Rahatsızlığının İleri Sürüldüğü/Delille Doğrulandığı – Davacı Kadının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılacağı/Bu Hususun Ön Sorun Sayılabileceği ) • DAVA ŞARTI ( Tarafların Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olmalarının Dava Şartlarından Olduğu – Boşanma Davası ) • TARAF VE … Devamını oku…Boşanma | Ruhsal Rahatsızlık

Boşanma | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/20532 K. 2006/188 T. 23.1.2006 • BOŞANMA ( Hem Davacı Hem de Davalının Gayri Resmi İlişki İçerisinde Oldukları – TMK. Md. 174/2’deki Koşullar Oluşmadığı Halde Kadın Yararına Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma/Kadın Yararına Hükmedilememesi – Hem Davacı Hem de Davalının Gayri Resmi İlişki İçerisinde Oldukları/TMK. … Devamını oku…Boşanma | Manevi Tazminat

Boşanma | Hakkın Kötüye Kullanılması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/20391 K. 2010/1444 T. 1.2.2010 • BOŞANMA ( Davacının Kusuru Daha Fazla Olmakla Birlikte Davalının da Kusuru Bulunduğu – Evlilik Birliğinin Devamında Yarar Bulunmadığı Anlaşıldığından Kabulü Gereği ) • KUSURU FAZLA OLAN EŞ ( Dava Hakkı Olduğu – Davacının Kusuru Daha Fazla Olmakla Birlikte Davalının da Kusuru Bulunduğu/Evlilik Birliğinin … Devamını oku…Boşanma | Hakkın Kötüye Kullanılması

Boşanma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/21206 K. 2010/395 T. 13.1.2010 • BOŞANMA ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedenine Dayalı – Akıl Hastası ve Kendisine Vasi Atanan Davalının Davranışlarının İradi Olduğundan ve Kusurlu Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği/Davanın Reddi Gereği ) • EŞİN AKIL HASTASI OLUP VASİ ATANDIĞI ( Akıl Hastalığı Hukuki Nedenine Dayanılmayan Boşanma Davasının Reddi … Devamını oku…Boşanma

Soyadının Değiştirilmesi

  T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2013/9343 K. 2013/10704 T. 18.6.2013 • SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Çocuğun Evlilik İçinde Doğup Ailenin Diğer Bir Deyimle Babanın Soyadını Aldığı/Çocuğun Anne ve Babasının Sonradan Boşanmış Olmasının Sadece Boşanma ve Velayet Hakkı Nedeniyle Anneye Böyle Bir Dava Açma Hakkı Bahşetmeyeceği – Davanın Reddi Gerektiği ) • BOŞANMA NEDENİ İLE … Devamını oku…Soyadının Değiştirilmesi