Konut Kredisinde Erken Ödeme | Erken Ödeme Tazminatı

KONUT KREDİSİNDE ERKEN ÖDEME ERKEN ÖDEME TAZMİNATI               Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı meblağın tamamını ya da bir taksit miktarından az olmamak kaydıyla herhangi bir tutarı vadeden önce öderse; erken ödenen bu miktara göre konut finansmanı kuruluşu indirim yapmakla yükümlü kılınmıştır. Faiz oranının sabit olarak belirlendiği durumlarda; sözleşmede yer … Devamını oku…Konut Kredisinde Erken Ödeme | Erken Ödeme Tazminatı

Tehlike Anında İşçinin Çalışmama Hakkı

TEHLİKE ANINDA İŞÇİNİN ÇALIŞMAMA HAKKI             Kanunumuz tehlike durumunda işçiye çalışmaktan kaçınma hakkı tanımaktadır. Tehlike durumundan uyarıya rağmen çalıştırılmaya devam etmeleri, çalıştırmanın sürmesi halinde gerekli tedbirler alınıncaya kadar işçilerin ücretli olarak çalışmaktan kaçınabilmeleri mümkündür.

Çocuklarını Okula Göndermeyen Veliye Ceza

ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEYEN VELİYE CEZA İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre çocuğunu okula göndermeyen velilere yada vasiye, çocukları okula göndermedikleri her gün için para cezası uygulanması öngörülmüştür.Yine bu para cezasına rağmen velilerin yada vasilerin çocuğunu okula göndermemeye devam etmeleri halinde yahut bu durumun sebeplerini okul idaresine bildirmemeleri durumunda ayrıca para cezası kesilmektedir.

Bağ-kur Prim Borcu Affı

BAĞ-KUR PRİM BORCU AFFI İş Güvenliği Yasası kapsamında 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanlar için 1.Mayıs.2015 itibaren borcu 3 ay içinde ödememeleri ya da yapılandırılmamaları durumunda borç silinmektedir. Borçlu olduğu süreye ait hizmeti de askıya alınmaktadır, daha sonra bu sürelerin tekrar canlandırılması mümkündür, prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak olan tutarın … Devamını oku…Bağ-kur Prim Borcu Affı

On Beş Yaştan Küçükleri Çalıştırma Yasağı

  15 YAŞTAN KÜÇÜKLERİ ÇALIŞTIRMA YASAĞI        İş Kanunu’nun 71. maddesi ülkemizde çocukların çalıştırma koşullarını düzenlemektedir.  Yasamızdaki yeni düzenleme son haliyle ; ‘‘On beş yaşını doldurmamış çocukların çalışması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif … Devamını oku…On Beş Yaştan Küçükleri Çalıştırma Yasağı

Bağ-Kur'dan Emeklilik Şartları | Erken Emeklilik | Emekli Aylığı

  BAĞ-KUR’DAN ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI        9000 gün           Bağ-kur’dan  erkekler en az 25 tam yıl yani 9000 gün ile emekli olabiliyor. Kadınlar ise en az 20 tam yıl yani 7200 gün ile emeklilik hakkı kazanıyor. Erkekler, 25 yıldan az, kadınlar 20 yıldan az ama 15 yıldan çok prim ödemişlerse, belli bir yaşı … Devamını oku…Bağ-Kur'dan Emeklilik Şartları | Erken Emeklilik | Emekli Aylığı

İnsan Hakları Hukukuna Dair

  İNSAN  HAKLARI  HUKUKUNA  DAİR                    İnsan haklarının istisnasız tüm insanların sahip olduğu temel haklar ve özgürlükler olduğu, tüm insanların ayrım olmaksızın bu haklardan yararlanabileceği öngörülmüştür. Uluslararası platformda insan hakları hukuku, hakların kısıtlanmasının meşru olan bir amaca varabilmek için gerekli orantılı eyleme izin veren önceden var olan yasalar karşısında haklılığı gösterebilir olmasını gerektirmektedir.

Belirsiz Alacak Davası | Avukat Bedriye İclal Poyraz

  Belirsiz Alacak Davası        Belirsiz alacak davası kanunumuzda şöyle düzenlenmiştir. HMK M.107. maddede belirsiz alacak davası ;      “ (1)Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası … Devamını oku…Belirsiz Alacak Davası | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Kısmi Dava | Avukat Bedriye İclal Poyraz

       Kısmi Dava             Kısmi dava, kanunumuzda düzenlenmiştir. HMK.109.madde şöyledir : (1) Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, sadece bir kısmı da dava yoluyla ileri sürülebilir. (2) Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz. (3) Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hâli dışında, … Devamını oku…Kısmi Dava | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Nafakanın Artırılması | Nafaka Davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5622 K. 2014/13088 T. 13.10.2014 • YOKSULLUK VE İŞTİRAK NAFAKASININ YETERSİZ KALMASI ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumlarında Boşanma Davasından Sonra Olağanüstü Bir Değişiklik Olduğunun İleri Sürülmediği – Nafakanın TÜİK’in Yayınladığı ÜFE Oranında Artırılacağı ) • NAFAKANIN ARTIRILMASI ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumlarında Boşanma Davasından Sonra Olağanüstü Bir … Devamını oku…Nafakanın Artırılması | Nafaka Davası