Katılma Payı Alacağı

                  T.C.          YARGITAY Sekizinci Hukuk Dairesi E.2013/1981 K.2013/3781 T.18.03.2013 KATILMA PAYI ALACAĞI EDİNİLMİŞ MAL BAĞIŞ YOLUYLA TEMLİK Özet:Taraflar 06.10.2000 tarihinde evlenmiş, 17.04.2008 tarihinde açılan boşanma davasının 13.09.2010 tarihinde kesinleşmesiyle evlilik birliği son bulmuştur. Eşler arasında 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı, başka bir mal rejimi seçildiği ileri sürülmediğinden, boşanma davasının açıldığı tarihe kadar edinilmiş mallara … Devamını oku…Katılma Payı Alacağı

Aile Konutu | Tapu İptali ve Tescil

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/26685 K. 2013/19230 T. 8.7.2013 • AİLE KONUTU ( Tapu İptali ve Tescil – Dava Konusu Taşınmazın Aile Konutu Olup Olmadığını Davalı Eşin Burayı Davacının Rızası Dışında Devredip Devretmediğini Taşınmazı Devralan Kişilerin Davalı Eş İle İşbirliği Halinde ve Kötüniyetli Olarak Davranıp Davranmadıklarını İspata Yarar Mahiyetteki Taraf Tanıkları Dinlenilmesi Gerektiğinde … Devamını oku…Aile Konutu | Tapu İptali ve Tescil

Katılma Alacağı Davası

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2012/5106 K. 2012/6952 T. 10.7.2012 • ZİYNET EŞYALARININ AYNEN OLMADIĞI TAKDİRDE BEDELİNİN İADESİ (Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan Katılma Alacağı Davası – Trafik Tescil Belgesi ve Alıma İlişkin Tüm Belgelerin Getirtilmesi Gerektiği) • MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDEN KAYNAKLANAN KATILMA ALACAĞI DAVASI (Trafik Tescil Belgesi ve Alıma İlişkin Tüm Belgelerin Getirtilmesi Gerektiği … Devamını oku…Katılma Alacağı Davası

Katılma Payı Alacağı Davası

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2010/4983 K. 2011/2095 T. 12.4.2011 • KATILMA PAYI ALACAĞI DAVASI ( Davacının Boşanma Davasında Tazminat ve Eşya Alacağı Haklarından Feragat Ettiğini Beyan Ettiği – Daha Sonra Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak Katılma Payı Alacağı Talebinde Bulunamayacağı ) • BOŞANMA DAVASINDA EŞİN TAZMİNAT VE ALACAK HAKLARINDAN VAZGEÇMESİ ( Daha Sonra Dürüstlük … Devamını oku…Katılma Payı Alacağı Davası