Değer Kaybından Doğan Tazminat | Ayıp İhbarı Süresi

T.C.YARGITAY Onüçüncü Hukuk Dairesi E.2014/15004 K.2014/17813 T.05.06.2014 DEĞER KAYBINDAN DOĞAN TAZMİNAT AYIPLI/EKSİK İFA AÇIK/GİZLİ AYIP AYIP İHBARI SOSYAL TESİS ALANLARI DAVA SÜRESİ Özet:Satılan maldaki ayıp açık ayıp niteliğinde ise, 4077 sayılı Kanun ’un 4. maddesi uyarınca malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde; gizli ayıp niteliğinde ise, dava zamanaşımı süresi içinde ve ayıp ortaya çıktıktan … Devamını oku…Değer Kaybından Doğan Tazminat | Ayıp İhbarı Süresi

Ayıplı Araç

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2014/264 K. 2014/18507 T. 16.10.2014 • ARACIN AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( İlamda Yenisi İle Değiştirilmesine Karar Verilen Dava Konusu Ayıplı Aracın Teknik Donanımını Gösteren Bilgi ve Belgeler Taraflardan Temin Edilerek Aracın Değerinin Bu Verilere Göre Bilirkişi Aracılığı İle Gerektiğinde Ek Rapor Alınarak Belirleneceği ) • AYIPLI ARAÇ … Devamını oku…Ayıplı Araç

Konut Amaçlı Taşınmaz Satın Alınması | Tüketici Mahkemesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4025 K. 2014/14624 T. 11.11.2014 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Görevli Mahkeme – Davalının Davacıya Konut Amaçlı Taşınmaz Sattığı ve Taraflar Arasındaki İlişkinin 4077 S. Yasa Kapsamında Kaldığı/Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kaldığına Göre Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu ) • GÖREVLİ MAHKEME ( … Devamını oku…Konut Amaçlı Taşınmaz Satın Alınması | Tüketici Mahkemesi

Konut Kredisi Uyarınca Yapılan Kesintinin İadesi Talebi

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2013/22232 K. 2013/20552 T. 2.9.2013 • DOSYA KOMİSYON VE MASRAF BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Bankanın Konut Kredisi Verilmesi İçin Zorunlu Makul ve Belgeli Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği – Davalı Bankadan Bu Yönde Delilleri Sorulacağı/Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verileceği ) • KONUT KREDİSİ UYARINCA YAPILAN KESİNTİNİN İADESİ TALEBİ ( Bankanın Tacir … Devamını oku…Konut Kredisi Uyarınca Yapılan Kesintinin İadesi Talebi

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8934 K. 2013/11666 T. 4.7.2013 • TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ DAVASI ( Kayıp Kaçak Bedelinin Kurumun Kanunun Kendisine Verdiği Yetki Çerçevesinde ve Kanunun Temel Amaçlarına Uygun Şekilde Belirlediği Bir Bedel Olduğu ) • KAYIP KAÇAK BEDELİ ( Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Davası – Kayıp Kaçak Bedelinin … Devamını oku…Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali

Borçlu Olmadığının Tespiti

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4072 K. 2013/5180 T. 27.3.2013 • BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davacı İle Davalı TEDAŞ Arasında Yapılan Abonelik Sözleşmesinin Davalıya Ait Meskenin Elektrik İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Yapıldığı – Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu ) • ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti – Davacı İle Davalı TEDAŞ Arasında Yapılan Abonelik Sözleşmesinin Davalıya … Devamını oku…Borçlu Olmadığının Tespiti

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık | Saç Ekimi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2012/22501 K. 2013/1065 T. 24.1.2013 • SAÇ EKİMİNİN BAŞARISIZ OLMASI ( Ödemiş Olduğu Paranın İadesi İçin Başlatılan Takibe İtirazın İptali – Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığından Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Tüketici Mahkemesinde Görülemeyeceği ) • İTİRAZIN İPTALİ ( Saç Ekimi Başarısız Olması Durumunda Saç Ekimi Karşılığında Ödemiş Olduğu … Devamını oku…Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık | Saç Ekimi

Bankadan Ödenen Masrafların İadesi Talebi

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2012/23738 K. 2012/25211 T. 8.11.2012 • KREDİ BAŞVURUSU VE YAPILANDIRMA SIRASINDA ALINAN MASRAFLARIN İADESİ TALEBİ (Bankanın Ancak Kredinin Verilmesi İçin Zorunlu Makul ve Belgeli Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği – Bankadan Bu Yönde Delilleri Sorulacağı ) • KREDİ BORÇLUSUNUN HAYAT SİGORTASI YAPILMASI (Bankanın Asıl Amacının Diğer Kredi Borcunun Teminat Altına Alınması … Devamını oku…Bankadan Ödenen Masrafların İadesi Talebi

Tüketici Hakları – Tüketici Hukuku – Ayıplı Mal

TÜKETİCİ  HAKLARI  –TÜKETİCİ HUKUKU – AYIPLI MAL Günlük hayatımızda insan ihtiyaçlarının artması ve pek çok tüketim malının yaşamın  önemli bir parçası haline dönüşmesi ve yine üreticilerinin de artmış olması tüketici hukukunu  önemli kılmış, tüketici haklarının da önemini arttırmıştır. Tüketici hukukuna ilişkin mevzuatta tüketici hakları düzenlenmiştir. Tüketici hukukuna dair yasal düzenlemelerin en başında Tüketicinin Korunması Hakkındaki … Devamını oku…Tüketici Hakları – Tüketici Hukuku – Ayıplı Mal