Haksız Eyleme Dayalı Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4278 K. 2015/771 T. 22.1.2015 • HAKSIZ EYLEME DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Olay Tarihi Olayın Gelişimi ve Yaralanma Derecesi İle İlkeler Dikkate Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı Fazla Olup Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği ) • MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Tazminatın Sınırı Onun … Devamını oku…Haksız Eyleme Dayalı Manevi Tazminat

Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4638 K. 2013/20326 T. 13.11.2013 • TAZMİNAT DAVASI ( Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigorta Sözleşmesine Dayalı – Tazminatın Her Halükarda Hasat Tarihinden Önce Ödenmeyeceği Sözleşmede Düzenlenmiş Olup Temerrüt Tarihinin Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği ) • DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTA SÖZLEŞMESİ ( Tazminat Davası – Temerrüt Tarihinin Sözleşme Hükmüne … Devamını oku…Tazminat Davası

Resmi Nikah Olmadan Birlikte Yaşama Sonucu Açılan Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2013/13630 K. 2013/15130 T. 26.9.2013 • RESMİ NİKAH YAPMADAN BİRLİKTE YAŞAMA SONUCU AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Birlikte Yaşadıkları Evden Ayrılmak Zorunda Kaldığından Bahisle Kadının Manevi Tazminat İstemi – Davacının Talebi ve Açıklama Dilekçesi Gözetildiğinde Talebi Aşar Şekilde Karar Verilemeyeceği ) • TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Davacının 10.000 TL Manevi … Devamını oku…Resmi Nikah Olmadan Birlikte Yaşama Sonucu Açılan Tazminat Davası

İşe İade Davası | İşçinin Savunmasının Alınması

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1519 K. 2013/10622 T. 1.4.2013 • İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Güce Dayanan Kargo İşinde Verimli Olmadığı Gerekçesiyle İş Aktinin Feshi – İşçinin Verimiyle İlgili Nedenlerle Savunması Alınmadan Sözleşmesinin Feshedileyemeceği/Savunma Hakkı ) • SIK SIK RAPOR ALAN İŞÇİNİN İŞ AKTİNİN FESHİ ( İşçinin Yeterliliğine Dayalı … Devamını oku…İşe İade Davası | İşçinin Savunmasının Alınması

Tazminat | Dürüstlük Kuralına Aykırılık

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2010/11075 K. 2011/12684 T. 29.11.2011 • HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının 21 Adet Tanık Gösterdiği – Davacıdan Gösterdiği Tanıklar İçinden Dava Dilekçesindeki Farklı Olguları İspata Yönelik Bilgisi Olanların İsimleri Sorularak Bu Tanıklar Dinlendikten Sonra Bir Karar Verileceği ) • TANIK DELİLİ ( Davacının 21 Adet Tanık Göstermesi … Devamını oku…Tazminat | Dürüstlük Kuralına Aykırılık

Boşanma | Yabancı Mahkeme Kararı

               T.C.      YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E.2012/14566 K.2012/21053 T.12.09.2012 BOŞANMA YABANCI MAHKEME KARARI – TANIMA TEDBİR-YOKSULLUK-İŞTİRAK NAFAKASI MANEVİ TAZMİNAT Özet: Boşanma davası devam ederken kesinleşen yabancı mahkeme boşanma kararı, tanıma kararı da kesinleştiği andan itibaren kesin hüküm ifade eder. Tedbir nafakasına ise boşanma veya ayrılık davasının de­vamı süresince hükmolunabilir. Evliliğin sona ermesinden sonra tedbir … Devamını oku…Boşanma | Yabancı Mahkeme Kararı

Maddi Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2012/3737 K. 2012/14278 T. 11.12.2012 • MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zarardan Kaynaklanan – Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Vasıtasıyla Keşif Yapılarak Denetlemeye Olanak Veren Bilimsel Verileri İçeren Rapor Alınması ve Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği ) • TAPUSU İPTAL EDİLEN TAŞINMAZIN NİTELİĞİ ( Mahkemece Taşınmazın … Devamını oku…Maddi Tazminat Davası

Tazminat Ve Nafaka Talebi | Boşanma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2011/4431 K. 2011/5559 T. 29.3.2011 • TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİ ( Davalı Karşı Davacının Boşanma Davası Bulunmadığı Halde Boşanmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu ) • BOŞANMA HÜKMÜ ( Davalı Karşı Davacının Tazminat ve Nafaka Talep Ettiği – Davalı Karşı Davacının Boşanma Davası Bulunmadığı Halde Boşanmasına Karar Verilmesinin Hukuka … Devamını oku…Tazminat Ve Nafaka Talebi | Boşanma

Duruşmada Miktar Belirtmeksizin Tazminat İstenmesi

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/6810 K. 2011/7431 T. 2.5.2011 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının HUMK’nun 75/2. Md. Gereğince Ne Miktar Maddi ve Manevi Tazminat İstediği Açıklattırılarak Deliller Değerlendirilip Sonucu Uyarınca Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmek Gerektiği ) • TAZMİNAT MİKTARI ( Davalı Kadın Duruşmada Miktar Belirtmeksizin Tazminat İstediği – Davalının … Devamını oku…Duruşmada Miktar Belirtmeksizin Tazminat İstenmesi