Estetik Ameliyat Masraflarının İstenmesi

      T.C. YARGITAY Dördüncü Hukuk Dairesi E.2012/11674 K.2012/17068 T.15.11.2012 HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ESTETİK AMELİYAT MASRAFLARININ İSTENMESİ Özet: Davacı estetik ameliyat masraflarını istemiş olup, öncelikle davacının estetik ameliyata ihtiyacı olup olmadığının sağlık raporu ile tespit ettirilmesinden sonra estetik ameliyat olması gerekiyorsa maliyeti bir sağlık kuruluşundan sorulup zararın hüküm altına alınması gerektiği gözetilmeden, henüz estetik … Devamını oku…Estetik Ameliyat Masraflarının İstenmesi

Hatalı Diş Tedavisi | Maddi Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/6600 K. 2014/12973 T. 2.10.2014 • HATALI DİŞ TEDAVİSİ ( Maddi Tazminat Davası – Olay Akabinde Alınan Rapor Fezleke İle Bilirkişi Raporları Nazara Alındığında Davalının Yaptığı Müdahalenin Hatalı Olduğu/Olayın Üzerinden Yaklaşık 5 Yıl Geçtikten ve Davacıya Farklı Dişhekimleri Tarafından Yapılan Müdahalelerden Sonra Alınan Rapora Dayalı Davanın Reddi Cihetine Gidilmesinin … Devamını oku…Hatalı Diş Tedavisi | Maddi Tazminat Davası

Eğitim Ve Öğretim Giderlerinin Tahsili

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/18-643 K. 2013/1604 T. 27.11.2013 • EĞİTİM VE ÖĞRETİM GİDERLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Öncelikle Davacı Üniversitenin Taahhütname Uyarınca Davalıya Uzmanlık Eğitimini Tamamlaması İçin Edimini Yerine Getirmesi ve Davalının Doktor Olma Hakkını Elde Etmesini Sağlaması Gereği ) • ZORUNLU HİZMET ( Eğitim ve Öğretim Giderlerinin Tahsili İstemi – Öncelikle … Devamını oku…Eğitim Ve Öğretim Giderlerinin Tahsili

Tedavi Giderlerinden Sorumluluk | Hasta Hakları

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/12332 K. 2013/15750 T. 12.11.2013 • TEDAVİ GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Davaya Dayanak Teşkil Eden 2010/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Değerlendirilip Davalının Şartlarının Genelgede Belirtilen Hususları Sağlayıp Sağlamadığı Böylelikle de Davalının Yapılan Tedavi Giderinden Sorumlu Olup Olmayacağı Saptanarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • BAŞBAKANLIK GENELGESİ ( 2010/16 Sayılı – … Devamını oku…Tedavi Giderlerinden Sorumluluk | Hasta Hakları

Doktorun Ameliyat Yaparken Verdiği Zarar

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/14717 K. 2013/13821 T. 9.9.2013 • HAKSIZ EYLEME DAYALI MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Devlet Hastanesinde Doktor Olan Davalının Görevi Kapsamında Ameliyat Yaparken Kusurlu Eylemi Sonucu Davacının Ses Tellerine Zarar Verdiği İddiası – Davalı Hakkındaki Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği ) • DOKTORUN AMELİYAT YAPARKEN VERDİĞİ ZARAR ( Davalı … Devamını oku…Doktorun Ameliyat Yaparken Verdiği Zarar

Tedavi Hatası | Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2013/9764 K. 2013/12420 T. 27.6.2013 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Biçim ve Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği – Husumet Nedeniyle Davanın Reddi Gereği ) … Devamını oku…Tedavi Hatası | Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

Trafik Kazaları Nedeniyle Sunulan Sağlık Hizmetleri Bedeli | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Trafik Kazaları Sebebiyle Sunulan Sağlık Hizmetleri Bedeli Yasa Koyucu tarafından, 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 13.02.2011 tarih 6111 sayılı Yasanın 59. maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98. maddesi değiştirilmiş, anılan değişiklik ile trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet … Devamını oku…Trafik Kazaları Nedeniyle Sunulan Sağlık Hizmetleri Bedeli | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Tedavi Giderinin Tahsili

  T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7056 K. 2013/8383 T. 18.4.2013 • TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN SİGORTALININ ÇOCUĞU İÇİN YAPILAN TEDAVİ GİDERİ ( Zorunlu Sigorta Teminat Tutarlarını Aşan Tedavi Giderlerinin Zarara Sebep Olan veya Hukuken Sorumlu Olanlar Tarafından Karşılanacağı Poliçe Limitini Aşan Kısım Yönünden Sorumluğun Devam Edeceği ) • 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA TEDAVİ … Devamını oku…Tedavi Giderinin Tahsili

Doktorun İhmali | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/8957 K. 2012/11342 T. 28.6.2012 • DOKTORUN İHMALİNDEN DOĞAN HASTALIK ( Manevi Tazminat/Hizmet Kusuruna Dayalı – İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği ) • HİZMET KUSURUNDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT ( Doktorun İhmalinden Doğan Hastalık Sebebiyle Sağlık Bakanlığı Aleyhine Açılan – İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Açılması … Devamını oku…Doktorun İhmali | Manevi Tazminat

Hasta Hakları

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2010/5419 K. 2010/13274 T. 14.10.2010 • PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Sağlık Hizmeti Verilmesi Konusunda Sözleşmeye Aykırı Olarak Ücret Alınmaması Gerekirken Ücret Alındığı – Para Cezasının Uygulanma Şartları Oluştuğundan Talebin Reddi ) • SGK İLE ANLAŞMALI HASTANEYE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( SGK İle Anlaşması Olduğu İçin Tercih … Devamını oku…Hasta Hakları