İstirdat Davası | Kira Bedelinin Mükerrer Ödenmesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/2465 K. 2017/18392 T. 28.12.2017 • İSTİRDAT DAVASI ( Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Dosyasında Ödemeyi Yapan Davacı Şirketin Kiracı Sıfatıyla Taraf Olduğunun Sabit Olduğu – İlgili Yıl Temmuz Ayı Kira Bedelinin Kiraya Verene Mükerrer Olarak Ödenmiş Olduğu Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • DAVACI ŞİRKETİN KİRACI SIFATIYLA TARAF OLMASI … Devamını oku…İstirdat Davası | Kira Bedelinin Mükerrer Ödenmesi

Kira Tespiti Davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/17682 K. 2012/755 T. 16.1.2012 • KİRA TESPİTİ DAVASI (Vekalet Ücretinin Tespit Edilen Yıllık Kira Bedeli Farkı Üzerinden Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Hesaplanarak Hüküm Altına Alınacağı) • VEKALET ÜCRETİ (Kira Tespiti Davasında Tespit Edilen Yıllık Kira Bedeli Farkı Üzerinden Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık … Devamını oku…Kira Tespiti Davası