Evlat Edinmede Rıza | Çocuğa Karşı Özen Yükümlülükleri | Koruma Kararı

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/2996 K. 2017/17327 T. 21.12.2017 • EVLAT EDİNMEDE RIZA ( Küçüğün Gelecekte Evlat Edinilmek Amacıyla Bir Kuruma Yerleştirilip Ana ve Babadan Birinin Rızası Eksik Olursa Evlat Edinenin veya Evlat Edinmede Aracılık Yapan Kurumun İstemi Üzerine ve Kural Olarak Küçüğün Yerleştirilmesinden Önce Onun Oturduğu Yer Mahkemesi Bu Rızanın Aranıp Aranmamasına Karar Verileceği – Çocuk Hakkında Koruma Kararı Alınıp … Devamını oku…Evlat Edinmede Rıza | Çocuğa Karşı Özen Yükümlülükleri | Koruma Kararı

Çocuğun Üstün Yararı | İdrak Çağındaki Çocuğun Velayetinin Belirlenmesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/19750 K. 2017/254 T. 11.1.2017 • İDRAK ÇAĞINDA ÇOCUĞUN VELAYETİNİN BELİRLENMESİ ( Mahkemece Çocuk Bizzat Dinlenerek Görüşü Alınacağı – Gerekirse Velayetin Kaldırılmasını veya Değiştirilmesini Gerekli Kılan Bir Durumun Bulunup Bulunmadığı Hususunda Psikolog Pedagog ve Sosyal Çalışmacıdan Oluşan Heyete İnceleme Yaptırılarak Yeniden Uzman Raporu Alınacağı/Annenin Velayet Görevindeki Sorumluluklarının Değerlendirilmesi Açısından … Devamını oku…Çocuğun Üstün Yararı | İdrak Çağındaki Çocuğun Velayetinin Belirlenmesi

Çocuklarını Okula Göndermeyen Veliye Ceza

ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEYEN VELİYE CEZA İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre çocuğunu okula göndermeyen velilere yada vasiye, çocukları okula göndermedikleri her gün için para cezası uygulanması öngörülmüştür.Yine bu para cezasına rağmen velilerin yada vasilerin çocuğunu okula göndermemeye devam etmeleri halinde yahut bu durumun sebeplerini okul idaresine bildirmemeleri durumunda ayrıca para cezası kesilmektedir.

On Beş Yaştan Küçükleri Çalıştırma Yasağı

  15 YAŞTAN KÜÇÜKLERİ ÇALIŞTIRMA YASAĞI        İş Kanunu’nun 71. maddesi ülkemizde çocukların çalıştırma koşullarını düzenlemektedir.  Yasamızdaki yeni düzenleme son haliyle ; ‘‘On beş yaşını doldurmamış çocukların çalışması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif … Devamını oku…On Beş Yaştan Küçükleri Çalıştırma Yasağı

Boşanma Davasında Çocukların Dinlenmesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/3600 K. 2010/5346 T. 22.3.2010 • BOŞANMA ( Velayet – BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sözleşmesi Uyarınca İdrak Çağındaki Çocukların Dinlenilmesi Gerektiği ) • VELAYET ( BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin İlgili Avrupa Sözleşme Maddeleri Uyarınca Velayete İlişkin Değerlendirmelerde İdrak Çağındaki Çocukların Görüşlerinin Dikkate Alınması Gerektiği ) • BOŞANMA … Devamını oku…Boşanma Davasında Çocukların Dinlenmesi

Müşterek Çocuk İle Kurulan Kişisel İlişkisinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/6931 K. 2013/26014 T. 12.11.2013 • MÜŞTEREK ÇOCUK İLE KURULAN KİŞİSEL İLİŞKİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ TALEBİ ( Taraflar Aynı Şehirde Bulunduğu – Kişisel İlişkinin Değişen Şartlara Göre İstek Halinde Her Zaman Yeniden Düzenlenebileceği ) • KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Müşterek Çocuk İle Kurulan Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi – Taraflar … Devamını oku…Müşterek Çocuk İle Kurulan Kişisel İlişkisinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi

Çocuğun Ana Yanında Kalması | Boşanma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/18365 K. 2010/832 T. 19.1.2010 • ÇOCUĞUN ANA YANINDA KALMASI ( Çocuğun Bedeni ve Fikri ve Ahlaki Gelişmesine Engel Olacağı Yönünde Ciddi ve İnandırıcı Deliller Bulunmadığı ve Hemen Meydana Gelecek Tehlikelerin Varlığı da İspat Edilmediği Halde Babanın Velayetine Bırakılmasının Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu ) • ÇOCUĞUN BEDENİ FİKRİ … Devamını oku…Çocuğun Ana Yanında Kalması | Boşanma

Uluslararası Çocuk Kaçırma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/20591 K. 2012/26899 T. 13.11.2012 • ÇOCUĞUN İADESİ İSTEMİ ( Geri Dönmelerinin Çocukları Fiziksel ve Psikolojik Bir Tehlikeye Maruz Bırakacağı ya da Başka Bir Şekilde Müsamaha Edilemeyecek Bir Duruma Düşüreceğine Dair Ciddi Bir Riskin Sözleşmede Kabul Edilen Diğer İadeden Kaçınma Sebeplerinin Varlığı Kanıtlanamadığına Göre Kabulü Gerektiği ) • İADE … Devamını oku…Uluslararası Çocuk Kaçırma

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön Ve Kapsamına Dair Kanun

KANUN NO: 5717 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 22 Kasım 2007 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Aralık 2007 – Sayı: 26720 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velayet hakkı ihlal edilerek Sözleşmeye taraf bir ülkeden diğer bir taraf ülkeye götürülen … Devamını oku…Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön Ve Kapsamına Dair Kanun

Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruma Kararı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/10354 K. 2013/4439 T. 21.2.2013 • ÇOCUK KORUMA KANUNU UYARINCA KORUMA KARARI VERİLMESİ İSTEMİ ( İlde Çocuk Mahkemesi Bulunduğundan Aile Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verileceği – Koruma Kararının Çocuk Mahkemesince Verilmesi Gerektiği ) • KORUMA KARARI VERİLMESİ İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca – İlde Çocuk Mahkemesi Bulunduğundan … Devamını oku…Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruma Kararı