İnsan Hakları Hukuku

İNSAN HAKLARI HUKUKU             İnsan hakları tüm insanlarım ayrım olmaksızın sahibi olduğu temel hak ve hürriyetler olmakla birlikte asgari standartların güvencesini sağlamaktadır. İnsan hakları hukukunun  bireyi güçlendirerek insan onuruna olan saygıyı da güvenci altına aldığını söyleyebiliriz. İnsan hakları hukuku yoluyla kendisine oranla daha güçlü bir iktidara sahip devlet karşısında bireyin güçlenmesi söz konusudur. Keza devlet … Devamını oku…İnsan Hakları Hukuku

İnsan Hakları Hukukuna Dair

  İNSAN  HAKLARI  HUKUKUNA  DAİR                    İnsan haklarının istisnasız tüm insanların sahip olduğu temel haklar ve özgürlükler olduğu, tüm insanların ayrım olmaksızın bu haklardan yararlanabileceği öngörülmüştür. Uluslararası platformda insan hakları hukuku, hakların kısıtlanmasının meşru olan bir amaca varabilmek için gerekli orantılı eyleme izin veren önceden var olan yasalar karşısında haklılığı gösterebilir olmasını gerektirmektedir.

Yaşama Hakkı – Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

      YAŞAM  HAKKI  –  ANAYASA  MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU             Yaşam hakkı, tüm hakların temelini oluşturur. Zira diğer hakların var olabilmesi yaşam hakkına bağlı olduğundan tüm hakların ön koşuludur. İnsan hakları hukukunda yaşam hakkı önemli bir yer tutmaktadır. Yaşam hakkı normatif düzenlemeler ile korunmaktadır. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 2.maddesi yaşama hakkını düzenlemiştir. İnsan Hakları Sözleşmesi ile … Devamını oku…Yaşama Hakkı – Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

İnsan Hakları | Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

İNSAN   HAKLARI İnsan hakları, ayrım (ırk, dil, cinsiyet, din ayrımı gibi)  gözetmeden bütün insanların yararlanabildiği, sahip oldukları haklardır. İnsan haklarının gelişimi, tarihçesi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Tarihi süreç içerisinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi de hem ulusal hem de uluslararası pek çok yasanın temelini oluşturmuştur. Türkiye’nin de onayladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi geniş bir insan hakları  … Devamını oku…İnsan Hakları | Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi