Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2015/10571 K. 2015/8738 T. 18.3.2015 • TÜKETİCİNİN BAŞLATACAĞI İCRA TAKİBİNDE PARASAL SINIR ( 6502 S.K.’nın 68. Maddesindeki Parasal Sınırın “2.200 TL – 3.300 TL” Altındaki Uyuşmazlıklarda Hakem Heyetine Müracaat Edilmeksizin İcra Takibi Yapılamayacağı – Tüketici Mahkemesinde Dava Açılamayacağı ) • TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE ZORUNLU BAŞVURU ( Değeri İtibariyle Tüketici … Devamını oku…Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi

Kiralanan Yere Yapılan Faydalı Masraflar | Kira Sözleşmesini Fesh Etme Hakkı

KİRALANAN YERE YAPILAN FAYDALI MASRAFLAR ANAHTAR TESLİMİ KOŞULU  ÖZET: Taşınmaz tahliye edilip anahtar teslim edilmeden kiralanan yere yapılan kalıcı ve faydalı masrafların istenmesi mümkün değildir.Her dava açıldığı tarihteki durumuna göre yürütülür. Anahtar teslim edilmeden önce açılan dava reddedilmelidir. Y.6.H.D. E. 2014/9045 K. 2014/12983 T. 26.11.2014      Karar: Dava kiralanana yapılan iyileştirme bedelleri ve ödemiş olduğu … Devamını oku…Kiralanan Yere Yapılan Faydalı Masraflar | Kira Sözleşmesini Fesh Etme Hakkı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Kira Tazminatı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2007/15-40 K. 2007/49 T. 7.2.2007 • KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davalı Yüklenicinin Yalnızca Kendisine Ayrılmış Kısımları Tamamlayarak İşgal Ettiği/Teslim Gerçeklermediğinden Davacının Kira Tazminatından İndirilmesi Gereken Bir Kazanımı Bulunmadığı ) • TEMERRÜT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Teslim Gerçekleşmediğinden Davalı Yüklenicinin Kendisi İçin Tamamlayıp Oturduğu Yerler İçin Davacının … Devamını oku…Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Kira Tazminatı

Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

KİRA PARASININ ÖDENECEĞİ GÜN   BORÇLU TEMMERRÜDÜ  ÖZET: Kira parasının ayın ilk beş gününde ödeneceğine ilişkin sözleşme kuralı tarafları bağlar. Borcun istenebilmesi için öncelikle muaccel olması gereklidir. Bu nedenle somut olayda ayın beşinci günü geçirilmeden kira parasının ödenmediğinden söz edilemez. Y.6.HD. E.2012/1878 K.2012/5211 T.03.04.2012       Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye … Devamını oku…Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

Kira Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8155 K. 2014/11885 T. 4.11.2014 • KİRA SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( Peşin Ödenen Kira Parasının İadesi İstemi – Davacı Kiralananın Anahtarını Notere Tevdi Etmekle Birlikte Feshi İhbar Tarihi İle Anahtar Teslim Tarihi Arasında Sözleşmede Belirtilen Üç Aylık Süre Geçmediğinden Davacı Kiracının Sorumluluğunun İhtarın Davalılara Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren … Devamını oku…Kira Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

Kira Bedelinin Tespiti İstemi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/959 K. 2014/11017 T. 14.10.2014 • KİRA BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Davalının Bilirkişinin Belirlediği Tutarın Üzerinde Ödeme Yaptığından Bahisle Davanın Reddedildiği – Davalı Artırılması İstenilen veya Karar Verilebilecek Miktarı Ödese Bile Dava Reddedilmeyip Kira Tespit Kararı Verileceği ) • BİLİRKİŞİNİN BELİRLEDİĞİ KİRA BEDELİNİN ÜZERİNDE ÖDEME YAPILMASI ( Davalının Kendiliğinden … Devamını oku…Kira Bedelinin Tespiti İstemi

Alacak Ve Tahliye Davası

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/6-97 K. 2012/203 T. 16.3.2012 • ALACAK VE TAHLİYE DAVASI ( Yargıda Açıklık ve Netlik Prensibi Kapsamında Kararda Yalnızca “Önceki Kararda Direnilmesine” Denilmekle Yetinilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu ) • DİRENME KARARI ( Alacak ve Tahliye Davası – “Önceki Kararda Direnilmesine” Denilmekle Verilen Kararın Hukuka Aykırı Olduğu ) • … Devamını oku…Alacak Ve Tahliye Davası

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

  T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2011/564 K. 2011/1312 T. 28.9.2011 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( Feshin Geçerli Nedenlere Dayandığının İspat Yükünün İşvere Ait Olduğu – İşveren İstihdam Fazlalığı Nedeniyle Aldığı Fesih Kararının Tutarlı Bir Şekilde Uyguladığını ve Feshin Kaçınılmaz Olduğu İspatlaması Gereği) • İSTİHDAM FAZLALIĞI NEDENİYLE FESİH ( İşveren Fesih Kararını … Devamını oku…İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

Sözleşmenin Feshi

  T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 1989/4157 K. 1989/7060 T. 5.12.1989 • SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Gabin Dolayısıyla ) • GABİN ( Akdin Süresinde Fehedildiği Şahit Beyanıyla İspat Edilemez ) • İSPAT ( Gabin Dolayısıyla Sözleşmenin Süresinde Feshedildiği Yazılı Belgeyle İspat Edilmelidir ) • YAZILI BELGE ( Gabin Dolayısıyla Akdin Süresinde Feshedildiğinin İspatında ) • … Devamını oku…Sözleşmenin Feshi

Yüklenicinin Alacak Davası

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4214 K. 2014/3621 T. 26.5.2014 • YÜKLENİCİNİN ALACAK DAVASI ( Taraflar Arasında İmzalanan Sözleşme ve Eklerinin Dava Dosyasına Eklenmesi Gereği – Hakedişlere Dayanak Alınan Belgeler ve Tutanaklar ile Tüm İhale Evraklarının Temin Edileceği/Dosyaya Eklenmesi Gerektiği ) • DAVA DOSYASININ EKSİK OLMASI ( Kamu Davasının Tespit Edilerek Bu Dosyanın Onaylı … Devamını oku…Yüklenicinin Alacak Davası