Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12644 K. 2016/6320 T. 31.12.2016 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( İcra Mahkemelerinde Kiracının Ancak Tahliye Tarihine Kadar Olan Kira Parası Ödemesi ile Sorumlu Tutulabileceği/Tahliye Tarihinden Sonraki Alacak Tazminat Hukukunu İlgilendirdiğinden ve Alacağın Tespiti Yargılamayı Gerektirdiği – Tahliye Sonrasına Dair İstemin Reddi Gerektiği/Ek Bilirkişi Raporu Alınarak … Devamını oku…Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

İstirdat Davası | Kira Bedelinin Mükerrer Ödenmesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/2465 K. 2017/18392 T. 28.12.2017 • İSTİRDAT DAVASI ( Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Dosyasında Ödemeyi Yapan Davacı Şirketin Kiracı Sıfatıyla Taraf Olduğunun Sabit Olduğu – İlgili Yıl Temmuz Ayı Kira Bedelinin Kiraya Verene Mükerrer Olarak Ödenmiş Olduğu Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • DAVACI ŞİRKETİN KİRACI SIFATIYLA TARAF OLMASI … Devamını oku…İstirdat Davası | Kira Bedelinin Mükerrer Ödenmesi

Güvence Bedeli | İtirazın İptali Davası | Kira Hukuku

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/18510 K. 2013/10953 T. 24.6.2013 • KİRA BEDELİ APARTMAN GİDERİ SU PARASI ALACAĞI ( Tahsili Amacıyla Başlatılan Takibe İtirazın İptali/Kiracının Kira Bedeli Dışındaki Taahhütlerine Teminat Olmak Üzere Güvence Verdiği – Güvence Bedelinin Alacağa Karşı Mahsup Edilmesinin Diğer Alacaklardan Vazgeçildiği Anlamına Gelmediği ) • İTİRAZIN İPTALİ ( Kira Sözleşmesi … Devamını oku…Güvence Bedeli | İtirazın İptali Davası | Kira Hukuku