Senette Tahrifat | İmzaya İtiraz Davası

T.C.YARGITAY Onikinci Hukuk Dairesi E.2013/11063 K.2013/19889 T.28.05.2013 KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ KEŞİDE TARİHİ VE MİKTAR KISMINDA DÜZELTME İMZAYA İTİRAZ DAVASI – KAMBİYO VASFI Özet: Senetteki çıkıntı, kazıntı ve silintinin keşideci tarafından onanması halinde geçerli olacağı, öte yandan çekin keşide tarihinde ve miktar kısmında tahrifat yapılmış olmasının tek başına takibin iptali nedeni … Devamını oku…Senette Tahrifat | İmzaya İtiraz Davası

Çekler Hakkında Verilen İhtiyati Haciz Kararı

  T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5421 K. 2013/13789 T. 11.4.2013 • ÇEKLERİN BANKAYA YASAL SÜRESİ İÇİNDE İBRAZ EDİLDİĞİNE DAİR ŞERH BULUNMADIĞI ( Alacaklının Takip Borçlusuna Karşı Müracaat Hakkını Kaybettiği – Belgeler Adi Havale Niteliğinde Olup Borç İkrarını İçermediğinden Kambiyo Takibi Yapılamayacağı ) • ÇEKLER HAKKINDA VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARI ( İbraz Yerine Geçmeyeceği … Devamını oku…Çekler Hakkında Verilen İhtiyati Haciz Kararı

Takibin İptali | Kambiyo Senedi Vasfı

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5994 K. 2013/15548 T. 25.4.2013 • TAKİBİN İPTALİ ( Kambiyo Senedi Vasfı Olmadığından Bahisle – Takibe Dayanak Yapılan Senette Tanzim Yeri Yazılmadığından Anılan Belgenin Bono Vasfını Taşımadığı/Bu Husus Resen Dikkate Alınarak Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği ) • KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Takibe Dayanak Yapılan Senette Tanzim Yeri Yazılmadığından … Devamını oku…Takibin İptali | Kambiyo Senedi Vasfı

Karşılıksız Çek

  KARŞILIKSIZ ÇEK              Hukukumuzda karşılıksız çek keşide etmek suç olarak düzenlenmiştir. Yani karşılıksız çek keşide eden kişi hakkında aleyhine dava açılabilir. Bu konuda şikayetçinin Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunması yani başvuru gerekmektedir. Bir çekin karşılıksız çek olduğunun tespit edilmesi önemlidir. Üzerinde yazılı olan düzenleme tarihine göre çekin kanuni ibraz süresinde ibrazında çekle ilgili olarak karşılıksızdır … Devamını oku…Karşılıksız Çek

Kıymetli Evrak | Bono | Çek | Poliçe | Senet

KIYMETLİ  EVRAK – BONO –ÇEK –POLİÇE – SENET Kıymetli evrak Ticaret Kanunumuzda tanımlanmış olup, senede bağlı olan hakkın senetsiz ileri sürülmesi ve devrinin mümkün olmadığı senetlerdir. Dolayısıyla senet ve devredilebilir bir hak (iktisadi bir değer taşıyan) ile sadece senetle beraber devredilebilen bir hak olarak kıymetli evrak unsurlarını belirleyebiliriz. Kıymetli evrak tanımı ile unsurlarından anlaşılacağı üzere; … Devamını oku…Kıymetli Evrak | Bono | Çek | Poliçe | Senet