Aile Konutu Sebebiyle İpoteğin Kaldırılması Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/6136 K. 2014/8580 T. 10.4.2014 • AİLE KONUTU SEBEBİYLE İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI ( İpotek Tesis Tarihinde Taşınmazda Aile Konutu Şerhi Bulunmadığı/Lehine İpotek Tesis Edilen Bankanın Kazanımının İyiniyetli Olması Haline Korunacağı – Davanın Reddedilmesi Gerektiği ) • TAŞINMAZ ÜZERİNDE HAK SAHİBİ OLAN EŞİN TASARRUFU ( Taşınmazın Aile Konutu Olduğu/Hak Sahibi … Devamını oku…Aile Konutu Sebebiyle İpoteğin Kaldırılması Davası

Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması

                T.C.       YARGITAY İkinci Hukuk Dairesi E.2013/6790 K.2013/26175 T.13.11.2013 AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI TAPU KÜTÜĞÜNE AİLE KONUTU ŞERHİ VERİLMEMESİ İYİNİYET Özet; Kamunun iyiniyete sonuç bağladığı durumlarda asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Tapu kaydında, taşınmaz üzerinde aile konutu şerhi bulunmadığından, davalı Kooperatif Başkanlığı’nın kötüniyetli olduğunu kanıtlama yükü davacıya düşer. Davacı, davalının kötüniyetli olduğunu gösteren bir … Devamını oku…Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması

Aile Konutu Şerhi | Elbirliği Mülkiyeti

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E.2012/6617 K.2013/538 T.16.01.2013 ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ AİLE KONUTU ŞERHİ Özet: Elbirliği mülkiyetinde, mirasçıların kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere tereke malları üze­rinde miras payları oranında tek başına tasarrufta bulunmaları yasal olarak mümkün değildir. Taşınmazın üzerinde fiili olarak birden çok bağımsız bölümden oluşan bina olsa da, mirasçılar paylaşmaya kadar … Devamını oku…Aile Konutu Şerhi | Elbirliği Mülkiyeti

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

KANUN NO: 6284 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kabul Tarihi: 8 Mart 2012 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 20 Mart 2012 – Sayı: 28239 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanımlar Amaç, kapsam ve temel ilkeler MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi … Devamını oku…Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

Aile Konutu | Tapu İptali ve Tescil

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/26685 K. 2013/19230 T. 8.7.2013 • AİLE KONUTU ( Tapu İptali ve Tescil – Dava Konusu Taşınmazın Aile Konutu Olup Olmadığını Davalı Eşin Burayı Davacının Rızası Dışında Devredip Devretmediğini Taşınmazı Devralan Kişilerin Davalı Eş İle İşbirliği Halinde ve Kötüniyetli Olarak Davranıp Davranmadıklarını İspata Yarar Mahiyetteki Taraf Tanıkları Dinlenilmesi Gerektiğinde … Devamını oku…Aile Konutu | Tapu İptali ve Tescil

Aile Konutu Şerhi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/7316 K. 2013/785 T. 16.1.2013 • AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI ( Davadan Önce Cebri İcra Yoluyla Satıldığı Mülkiyetin İcraca Yapılan Satış Sonucu Davalı Kooperatife Geçtiği Tescil İşleminin de Davadan Önce Gerçekleştirildiği – Cebri İcra İle Yapılan Satışlarda Davacı Eşin 4721 S.K.Md. 194’te Yer Alan Korumadan Yararlanamayacağı ) • CEBRİ … Devamını oku…Aile Konutu Şerhi