İş Davası | Yetki

BİRDEN FAZLA İL VEYA İLÇEDE ÇALIŞAN İŞÇİ DAVADA YETKİ   ÖZET: Birden fazla İl veya İlçeyi kapsayan bölgede çalışan Tıbbi Tanıtım Sorumlusu bu bölgelerde bulunan İş Mahkemelerinin herhangi birinde dava açabilir. Y.7 HD. E 2014/6692 K 2014/13444 T. 13.06.2014       Davacı vekili, davalı işverence davacının hak etmiş olduğu fazla mesai ücretinin ödenmediğini ileri sürerek, söz … Devamını oku…İş Davası | Yetki

Şirkete İhtiyati Tedbir Niteliğinde Kayyım Atanması

  T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7398 K. 2012/14892 T. 3.10.2012 • ŞİRKETE İHTİYATİ TEDBİR NİTELİĞİNDE KAYYIM ATANMASI ( İstem Davalı Şirkete Yönetim Kayyımı Atanmasına Dair Olup Mahkemece Verilen Kararın Geçici Mahiyette Olduğu ve Eldeki Davaya Dair Uyuşmazlığı Giderici Vasıfta Bulunmadığı – Değinilen Husus Göz Önünde Bulundurularak Karar Verileceği ) • KAYYIM ATANMASI İSTEMİ … Devamını oku…Şirkete İhtiyati Tedbir Niteliğinde Kayyım Atanması

Aile Konutu | Tapu İptali ve Tescil

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/26685 K. 2013/19230 T. 8.7.2013 • AİLE KONUTU ( Tapu İptali ve Tescil – Dava Konusu Taşınmazın Aile Konutu Olup Olmadığını Davalı Eşin Burayı Davacının Rızası Dışında Devredip Devretmediğini Taşınmazı Devralan Kişilerin Davalı Eş İle İşbirliği Halinde ve Kötüniyetli Olarak Davranıp Davranmadıklarını İspata Yarar Mahiyetteki Taraf Tanıkları Dinlenilmesi Gerektiğinde … Devamını oku…Aile Konutu | Tapu İptali ve Tescil

Hukuki Dinlenilme Hakkına Aykırılık

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/6858 K. 2013/19155 T. 8.7.2013 • ÖN İNCELEME DURUŞMASINA GELMEME ( Davalı Kocanın Tahkikat Duruşmasına Davet Edilmesi Zorunlu Olup Kocanın Tahkikat Duruşmasında Bulunmasına Olanak Sağlamaksızın Davanın Esası Hakkında Hüküm Kurulması Hukuki Dinlenilme Hakkına Aykırı Olduğu ) • TAHKİKAT DURUŞMASINDA DAVET ZORUNLULUĞU ( Davalı Kocanın Ön İnceleme Duruşmasına Gelmemesi … Devamını oku…Hukuki Dinlenilme Hakkına Aykırılık

Boşanma | Ön İnceleme Duruşmasına Katılmama

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/24707 K. 2013/10906 T. 17.4.2013 • ÖN İNCELEME DURUŞMASINA KATILMAMA ( Çağrı Davetiyesi Tebliğ Edildiği Halde Duruşmaya Gelmediği – Ön İnceleme Duruşmasında Dava Nihai Olarak Karara Bağlanmayıp Tahkikat Aşamasına Geçildiğine Göre Davalının Tahkikat Duruşmasına Davet Edilmesinin Zorunlu Olduğunun Gözetileceği ) • BOŞANMA ( Davalının Ön İnceleme Duruşmasına Gelmediği/Tahkikat … Devamını oku…Boşanma | Ön İnceleme Duruşmasına Katılmama

Vasiyetname Hükümlerinin Yerine Getirilmesi | Görevli Mahkeme

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/185 K. 2013/1187 T. 28.1.2013 • VASİYETNAME HÜKÜMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ TALEBİ ( Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gereği ) • EDA DAVASI ( Vasiyetname Hükümlerinin Yerine Getirilmesi Talebi – Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği ) • GÖREVLİ MAHKEME ( Vasiyetname Hükümlerinin Yerine Getirilmesi Talebi – Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde … Devamını oku…Vasiyetname Hükümlerinin Yerine Getirilmesi | Görevli Mahkeme

Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davaları

  T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2002/9558 K. 2002/11137 T. 24.12.2002 • TAŞINIR MALA İLİŞKİN İSTİHKAK DAVALARI ( Yetki İtirazının İlk İtiraz Olarak ve En Geç İlk Oturumda Davanın Esasına Girilinceye Kadar İleri Sürülebileceği ) • YETKİ İTİRAZI ( Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davaları – İlk İtiraz Olarak ve En Geç İlk Oturumda Davanın … Devamını oku…Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davaları

Beraat Eden Sanık Yararına Maktu Vekalet Ücreti

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2012/3161 K. 2012/5475 T. 7.3.2012 • TEHDİT SUÇU (Beraat Eden ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Maktu Vekalet Ücreti Hükmedileceği) • BERAAT EDEN SANIK YARARINA MAKTU VEKALET ÜCRETİ (Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Hükmedileceğinin Gözetileceği) • VEKALET ÜCRETİ (Tehdit Suçunda Beraat Eden ve Kendisini Vekil … Devamını oku…Beraat Eden Sanık Yararına Maktu Vekalet Ücreti