Fazla Çalışma Alacağı | Kapıcı Olarak Çalışma | İşçilik Alacakları

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2017/6603 K. 2017/8511 T. 13.4.2017 • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI İSTEMİ ( Kapıcı Olarak Çalışma – Davacının Çalışma Düzeni İşyerinde 44 Daire Bulunduğu Servis Hizmeti Verilmediği Bahçe İşi Yapılmadığı ve Ara Dinlenme Yapılan İşin Niteliği Nazara Alınarak Belirlenerek Sonuca Gidileceği ) • KAPICI OLARAK ÇALIŞMA ( İşlerin Yapıldığı Vakitler Arasında … Devamını oku…Fazla Çalışma Alacağı | Kapıcı Olarak Çalışma | İşçilik Alacakları

Sahte Fatura Düzenleme | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2013/3609 K. 2015/453 T. 14.1.2015 • SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Sanığın Şirket Ortağına Vekaletname Vererek Şirketi Kapatmasını Söylediğini Ancak Ortağın Şirketi Kapatmayarak Fatura Düzenlediğini Beyan Ettiği – Şirket Ortağı Savunmayı Doğrulayarak Duruşmada Kendisine Gösterilen Faturayı da Kendisi Düzenlediğini Beyan Ettiği/Mahkemece Faturayı Kimin Bastırıp Teslim Aldığı Araştırılmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği … Devamını oku…Sahte Fatura Düzenleme | Ceza Davası

Sahte Vekaletname | Yolsuz Tescil

  YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ                                SAHTE VEKALETNAME    YOLSUZ TESCİL   ÖZET: Taşınmaz mülkiyetinin naklini sağlayan vekaletnamenin sahte olduğunun tespiti halinde tapudaki tescilin ‘‘ Yolsuz tescil ’’ oluğu ortaya çıkacaktır. Y.I. HD E 2012/4873 K 2012/7643 T.20.06.2012       Dava içeriğinden ve toplanan delillerden; 20.03.1990 tarihinde noterde düzenlenen vekaletname ile davacının dava dışı B.E.’yi vekil tayin … Devamını oku…Sahte Vekaletname | Yolsuz Tescil

Güveni Kötüye Kullanma Suçu | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/20831 K. 2014/13948 T. 10.7.2014 • MAĞAZADA KASİYERİN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Gerçeğin Ortaya Çıkarılması Açısından Suça Konu Döneme Ait Tüm Banka Kayıtlarının Araştırılacağı – İşyeri Kayıtları ve Muhasebe Kayıtlarının İnceleneceği/Kasaya Aktarılmayan Paranın Tespiti ) • UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAĞI ( Banka ve İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi ve Şirket … Devamını oku…Güveni Kötüye Kullanma Suçu | Ceza Davası

Ücret Tespiti Davası

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2014/9256 K. 2014/14051 T. 17.6.2014 • ÜCRET TESPİTİ DAVASI ( Davacının Yurt Dışındaki Çalışmalarının Farklı Sicil Numaralı İşyerlerinden Kuruma Bildirilmiş Olduğu/Topluluk Sözleşmesi Kapsamında Sözleşmede Belirtilen Ücretle Çalıştığının Bildirildiği – Belirli Tarihler İçin İmzalı Ücret Bordrolarının Bulunduğu/Eksik İncelemeden Söz Edilemeyeceği ) • EKSİK İNCELEME ( Ücret Tespiti Davası/Davacının Yurt Dışındaki … Devamını oku…Ücret Tespiti Davası

Kira Parasının Tespiti

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/1986 K. 2014/2823 T. 11.3.2014 • KİRA PARASININ TESPİTİ ( “Hak ve Nesafet” İlkesi Uyarınca Hakim Öncelikle Tarafların Tüm Delilleri Varsa Emsal Kira Sözleşmeleri Aslı veya Onaylı Örnekleri Dosyaya Alınmalı ve Bilirkişi Marifetiyle Kiralanan Taşınmaz ve Taraf Emsalleri Tek Tek Görülüp İncelenmesi Gerektiği ) • HAK VE NESAFET İLKESİ … Devamını oku…Kira Parasının Tespiti

Kaçak Elektrik Bedeli | Karşılıksız Yararlanma

T.C. YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2014/3502 K. 2014/12885 T. 12.5.2014 • KARŞILIKSIZ YARARLANMA ( Katılan Kurum Tarafından Belirlenen Kaçak Elektrik Bedelinin Bilirkişi Raporundaki Bedelden Çok Yüksek Olduğu – Sanığa Rapor Esas Alınmak Suretiyle Kurumun Zararını Makul Bir Süre İçinde Gidermesi İmkanı Tanınacağı/Zararın Giderilmesi Halinde Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceğine Dair Bildirimde Bulunulacağı ) … Devamını oku…Kaçak Elektrik Bedeli | Karşılıksız Yararlanma

Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Hakimini Bağlaması

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7900 K. 2014/6325 T. 16.4.2014 • İTİRAZIN İPTALİ ( Kurum Zararının Ödetilmesi İstemiyle Başlatılan İcra Takibine Vaki – Davalıya Yönelik Ceza Dosyalarının Sonucunun Beklenmesi Bundan Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • KURUM ZARARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Ağır Ceza Mahkemesi Dosyalarında ve … Devamını oku…Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Hakimini Bağlaması

Aidat Borçlarından Doğan Alacağın Faiziyle Tahsili

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2013/6050 K. 2013/6908 T. 7.11.2013 • AİDAT BORÇLARINDAN DOĞAN ALACAĞIN FAİZİYLE TAHSİLİ ( Asıl Alacak Olarak Dava Konusu Edilen ve Hükmedilen İşlemiş Temerrüt Faizinin Oranı ve Miktarı Bakımından Gerektiğinde Bilirkişiden Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • TEMERRÜT FAİZİ ( Bozma İlamına … Devamını oku…Aidat Borçlarından Doğan Alacağın Faiziyle Tahsili

Alacak İstemi | Yetki İtirazı

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/13-65 K. 2013/1480 T. 20.10.2013 • ALACAK İSTEMİ ( Mahkemece Davacıdan Alacağın Varlığı Konusunda Delillerinin Sorulup Alınması ve Dava Dilekçesinde Deliller Arasında Bildirilen Dosyanın Getirtilip İncelenerek Sonucuna Göre Yetki İtirazının Hadise Şeklinde İncelenip Çözümlenmesi Gerektiği ) • YETKİ İTİRAZI ( Alacak İstemi – Dava Dilekçesinde Deliller Arasında Bildirilen … Devamını oku…Alacak İstemi | Yetki İtirazı