Senet Üzerinde Tahrifat | Özel Belgede Sahtecilik | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2016/5879 K. 2018/2747 T. 5.4.2018 • MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Haksız Eylem Sebebiyle – Davaya Konu Olayda Davalının Özel Belgede Sahtecilik Suçunu İşlemiş Olduğu Sabit Görülerek Cezalandırılmasına Karar Verildiği – Davalının Taraflar Arasında Düzenlenen Senet Üzerinde Tahrifat Yapmak Suretiyle Takibi Gerçekleştirdiği ve Davacıya Ait Gayrimenkulün Haczedildiği – Davacı Lehine … Devamını oku…Senet Üzerinde Tahrifat | Özel Belgede Sahtecilik | Manevi Tazminat

Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat | Manevi Tazminat Miktarı

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7943 K. 2015/3387 T. 19.3.2015 • HAKARETTEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT ( Alt Düzeyde Tazminat Takdiri – 58,48 TL Borç Tutarı İçin Davalının Konutunda Yapılan Haciz Sırasında Davalının Haciz Zaptına Yazılan Biçimde Davacıya Hakaret Ettiği/Mahkemece Davacı Yararına Takdir Edilen 7.500 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Takdir … Devamını oku…Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat | Manevi Tazminat Miktarı

Haksız Eyleme Dayalı Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4278 K. 2015/771 T. 22.1.2015 • HAKSIZ EYLEME DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Olay Tarihi Olayın Gelişimi ve Yaralanma Derecesi İle İlkeler Dikkate Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı Fazla Olup Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği ) • MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Tazminatın Sınırı Onun … Devamını oku…Haksız Eyleme Dayalı Manevi Tazminat

Kişilik Haklarının İhlali | Haksız İcra Takibi | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/12811 K. 2014/13983 T. 27.10.2014 • HAKSIZ İCRA TAKİBİNE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Takibin Haksız Olduğuna İlişkin Kesinleşmiş Menfi Tespit Davası Olduğu – Kişilik Haklarının İhlal Edildiği ) • TAKİBİN HAKSIZ OLDUĞU YÖNÜNDE KESİNLEŞEN MENFİ TESPİT KARARI ( Haksız İcra Takibine Dayalı Manevi Tazminat Davası – Kişilik Hakları … Devamını oku…Kişilik Haklarının İhlali | Haksız İcra Takibi | Manevi Tazminat

Boşanma Davası | Güven Sarsıcı Davranış

 T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4693 K. 2014/23081 T. 18.11.2014 • KOCANIN EŞİNİ SEVMEDİĞİNİ İSTEMEDİĞİNİ HAYATINDA BAŞKA BİR KADIN OLDUĞUNU VE O KADINI SEVDİĞİNİ SÖYLEMESİ ( Kusurlu ve Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunduğu/Boşanma Nedeni Olduğu Ve Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu – Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedileceği ) • GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ ( Kocanın … Devamını oku…Boşanma Davası | Güven Sarsıcı Davranış

Boşanma Davası | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5326 K. 2014/16067 T. 10.7.2014 • DAVALI / KARŞI DAVACI YARARINA İKİ AYRI VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ ( Davacı/Davalı Kadının Boşanma Davasının Reddedilip Davalı/Davacı Kocanın Boşanma Davasının Kabul Edildiği – Davalı/Davacı Koca Yararına İki Ayrı Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği ) • BOŞANMA DAVASI ( Davacı/Davalı Kadının Boşanma Davasının … Devamını oku…Boşanma Davası | Manevi Tazminat

Boşanma | Velayet

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/7001 K. 2006/256 T. 24.1.2006 • VELAYET ( Küçük Kızın Duruşmada Babası İle Kalmak İstediğini Beyan Etmesi – Halen Baba İle Yaşadığı Alıştığı Ortamdan Ayrılmasını Gerektirir Bir Sebebin Bulunmadığı/Davacı Babaya Verilmesi Gereği ) • KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BEYANININ ALINMASI ( Velayet/Babaya Verilmesi – Küçüğün Duruşmada Babası İle Kalmak İstediğini Beyan … Devamını oku…Boşanma | Velayet

Hak Arama Özgürlüğü Ve Şikayet Hakkı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/4-8 K. 2013/1458 T. 9.10.2013 • HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRILDIĞINDAN BAHİSLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tapu Memurunun Görevini Yapmadığı ve Huzursuzluk Çıkardığı Şikayeti – Hak Arama Özgürlüğü ile Şikayet Hakkı Arasındaki Dengenin Korunacağı ) • TAPU MEMURUNUN İŞLERİ GECİKTİRDİĞİ VE HUZURSUZ BİR ORTAMA NEDEN OLDUĞU YÖNÜNDE ŞİKAYET ( … Devamını oku…Hak Arama Özgürlüğü Ve Şikayet Hakkı

Hak Arama Özgürlüğü

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7643 K. 2014/4356 T. 13.3.2014 • HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Bizzat Maruz Kaldığı Olayı Şikayet Konusu Yaptığı/Tanığın Olayların Bir Kısmını Doğruladığı – Şikayet Hakkının Kullanılması Bakımında Yeterli Emarenin Bulunduğu/Hukuka Uygunluk Nedeni Gerçekleştiğinden Davanın Reddedileceği ) • ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI ( Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat … Devamını oku…Hak Arama Özgürlüğü

Boşanma Davası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5373 K. 2014/6689 T. 24.3.2014 • BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Eşit Kusurlu Olduklarına İlişkin Kusur Belirlemesinin Kesinleştiği – Eşit Kusurlu Eş Yararına Maddi Tazminata Hükmedilemeyeceği ) • EŞİT KUSUR ( Boşanma Davası – Tarafların Eşit Kusurlu Olduklarına İlişkin Kusur Belirlemesinin Kesinleştiği/Eşit Kusurlu Eş Yararına Maddi Tazminata Hükmedilmemesi Gerektiği … Devamını oku…Boşanma Davası