Kişilik Haklarına Saldırı | Maddi Ve Manevi Tazminat | Ticari Dava

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2015/10046 K. 2015/9948 T. 16.9.2015 • KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Görevli Mahkeme – Davanın Ortaklar Kurulu Kararında ve Azilnamede Kullanılan İfadelerden Kaynaklandığı/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu ) • MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Görevli Mahkeme/Kişilik Haklarına Saldırı – Davanın Ortaklar Kurulu Kararında ve Azilnamede … Devamını oku…Kişilik Haklarına Saldırı | Maddi Ve Manevi Tazminat | Ticari Dava

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY Onyedinci Hukuk Dairesi E.2013/13651 K.2013/12913 T. 26.09.2013  TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT YETKİLİ MAHKEME KESİN YETKİ KURALI SEÇİMLİK HAK Özet: Davalı sayısı birden fazla ise, dava bunlardan bi­risinin ikametgahı mahkemesinde açılabileceği gibi haksız fiilin vuku bulduğu, zararın meydana geldiği, zararın meydana gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mah­kemesinde de … Devamını oku…Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat

Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat | Manevi Tazminat Miktarı

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7943 K. 2015/3387 T. 19.3.2015 • HAKARETTEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT ( Alt Düzeyde Tazminat Takdiri – 58,48 TL Borç Tutarı İçin Davalının Konutunda Yapılan Haciz Sırasında Davalının Haciz Zaptına Yazılan Biçimde Davacıya Hakaret Ettiği/Mahkemece Davacı Yararına Takdir Edilen 7.500 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Takdir … Devamını oku…Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat | Manevi Tazminat Miktarı

Haksız Fiil | Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/18033 K. 2015/2770 T. 9.3.2015 • HAKSIZ FİİL ( Maddi Tazminat İstemi – Mahkeme Tarafından Davalı Asillere Yeni Mahkeme ve Esas Numarasının Bildirilmesi İçin Tebligat Çıkartılmasına Yönelik Olarak Verilen Ara Karar Davalıların Vekilinin Vekaletinin Dosya İçinde Bulunması da Gözetildiğinde Yasa Hükümlerine Aykırı Olduğu ) • MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( … Devamını oku…Haksız Fiil | Maddi Tazminat

Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi | Tazminatın Az Olması

TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE MADDİ  VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ                                  İŞ GÜCÜ KAYBI   MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİ ÖZET: Davaya konu olan olayda davalı Hakan’ın, başka bir kişinin aracını kendi hesabına ve tehlikesi kendine ait olmak üzere işletenliğini ve araç üzerine fiili tasarrufu bulunduğunu geçerli delillerle ispatlanmış değildir. O halde davalılardan Hakan’ın işleten sıfatıyla ile sorumlu tutulması gerekir. … Devamını oku…Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi | Tazminatın Az Olması

Trafik Kazası | Tazminat

YARGITAY 4.HUKUK DAİRESİ  TRAFİK KAZASI    TAZMİNAT İNDİRİMİNDE SIRA ÖZET: Önce kusur indirimi yapılarak gerçek zarar belirlenmeli sonra güncellenmiş sigorta ödemesi indirimi yapılmalıdır.Haksız fiilden kaynaklı tazminat hesabında önce zarara daha sonra tazminata ilişkin belirleme yapılır. Y.4. HD. E. 2011/10818 K.2012/13782 T. 27.09.2012      Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir … Devamını oku…Trafik Kazası | Tazminat

Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5647 K. 2015/1253 T. 2.2.2015 • HAKSIZ EL KOYMA NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının İmzası Bulunmayan Belgeye İtibar Edilerek Davanın Reddedildiği – Söz Konusu Belgede Adı Geçen Yediemin ve Teslim Alan Dava Dışı Kişinin Dinlenmesi ve Ayrıntılı Beyanlarının Alınması Gerektiği/Mahallinde Zabıta Araştırması Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği ) • … Devamını oku…Tazminat Davası

Haksız Eyleme Dayalı Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4278 K. 2015/771 T. 22.1.2015 • HAKSIZ EYLEME DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Olay Tarihi Olayın Gelişimi ve Yaralanma Derecesi İle İlkeler Dikkate Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı Fazla Olup Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği ) • MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Tazminatın Sınırı Onun … Devamını oku…Haksız Eyleme Dayalı Manevi Tazminat

Akdin Feshi Ve Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5761 K. 2014/7509 T. 24.11.2014 • AKDİN FESHİ VE TAZMİNAT DAVASI ( Asıl Davanın Arsa Sahipleri Tarafından Açılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Fehsi Ve Tazminat Karşı Davanın Yüklenici Tarafından Açılan Tapu İptali Ve Tescili Olduğu/Davalılar Tarafından Karar Düzeltme Talebinin Kabulü İle Onama Kararı Verildiği/Birden Fazla Karar Düzeltme İsteminin … Devamını oku…Akdin Feshi Ve Tazminat Davası

Kişilik Haklarının İhlali | Haksız İcra Takibi | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/12811 K. 2014/13983 T. 27.10.2014 • HAKSIZ İCRA TAKİBİNE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Takibin Haksız Olduğuna İlişkin Kesinleşmiş Menfi Tespit Davası Olduğu – Kişilik Haklarının İhlal Edildiği ) • TAKİBİN HAKSIZ OLDUĞU YÖNÜNDE KESİNLEŞEN MENFİ TESPİT KARARI ( Haksız İcra Takibine Dayalı Manevi Tazminat Davası – Kişilik Hakları … Devamını oku…Kişilik Haklarının İhlali | Haksız İcra Takibi | Manevi Tazminat