Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY Onyedinci Hukuk Dairesi E.2013/13651 K.2013/12913 T. 26.09.2013  TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT YETKİLİ MAHKEME KESİN YETKİ KURALI SEÇİMLİK HAK Özet: Davalı sayısı birden fazla ise, dava bunlardan bi­risinin ikametgahı mahkemesinde açılabileceği gibi haksız fiilin vuku bulduğu, zararın meydana geldiği, zararın meydana gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mah­kemesinde de … Devamını oku…Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat

Anonim Şirket | Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğu | Anonim Şirketin Prim Borcu

  T.C. YARGITAY Onuncu Hukuk Dairesi E.2013/4754 K.2013/22865 T. 02.12.2013 ÖDEME EMRİNİN İPTALİ MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUK YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU Özet: Tüzel kişiliği  haiz bir özel kuruluşta  görev yapan bir kişinin primlerin ödenmesinden işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olabilmesi için, primlerin tahakkuk ve ödenmesinde yetkili, üst düzey yöneticisi olması zorunlu olup, … Devamını oku…Anonim Şirket | Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğu | Anonim Şirketin Prim Borcu

Bağ-kur Prim Borcu Affı

BAĞ-KUR PRİM BORCU AFFI İş Güvenliği Yasası kapsamında 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanlar için 1.Mayıs.2015 itibaren borcu 3 ay içinde ödememeleri ya da yapılandırılmamaları durumunda borç silinmektedir. Borçlu olduğu süreye ait hizmeti de askıya alınmaktadır, daha sonra bu sürelerin tekrar canlandırılması mümkündür, prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak olan tutarın … Devamını oku…Bağ-kur Prim Borcu Affı

Kasko Sigorta Sözleşmesi

  T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8562 K. 2013/10650 T. 4.7.2013 • İTİRAZIN İPTALİ ( Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağa Dayalı Takibe Vaki – Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden ve Hasar Konusunda Ne Gibi Uzmanlıkları Bulunduğu Anlaşılamayan İkinci El Otomobil Alım Satımı Yapan Şirket Sektörü Bilirkişisi Olarak Tanımlanan Bilirkişilerden Rapor Alınarak Karar Verilmesinin Doğru … Devamını oku…Kasko Sigorta Sözleşmesi

Tedavi Giderinin Tahsili

  T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7056 K. 2013/8383 T. 18.4.2013 • TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN SİGORTALININ ÇOCUĞU İÇİN YAPILAN TEDAVİ GİDERİ ( Zorunlu Sigorta Teminat Tutarlarını Aşan Tedavi Giderlerinin Zarara Sebep Olan veya Hukuken Sorumlu Olanlar Tarafından Karşılanacağı Poliçe Limitini Aşan Kısım Yönünden Sorumluğun Devam Edeceği ) • 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA TEDAVİ … Devamını oku…Tedavi Giderinin Tahsili

İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuan Tazminat İstemi

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/690 K. 2013/1547 T. 24.1.2013 • İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Zarar Davalıya Ait Kanalizasyon Rögarının Tıkanması veya Arızası Olmaksızın Sırf Sigortalı Binanın Geri Tepmeyi Engelleyici Sisteminin Olmamasından Dolayı Meydana Gelmişse Davalının Sorumluluğu Olmayacağı ) • KUSURSUZ SORUMLULUK ( Davalının Kanalizasyon Borusunun Yetersizliği veya Tıkanması veyahut … Devamını oku…İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuan Tazminat İstemi

Konut Paket Sigorta Poliçesi ile Sigortalı Bulunan Konut

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/3327 K. 2013/2912 T. 19.2.2013 • KONUT PAKET SİGORTA POLİÇESİ İLE SİGORTALI BULUNAN KONUTTA ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN ARIZALANMASI ( Zararın Elektrik Hattındaki Voltaj Yükselmesinden Meydana Geldiği – Meydana Gelen Hasarda Davalı Elektrik Şirketi %100 Kusurlu Olduğundan Bedelin Davalıdan Tahsil Edileceği ) • ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN ARIZALANMASI ( Konut Paket Sigorta Poliçesi … Devamını oku…Konut Paket Sigorta Poliçesi ile Sigortalı Bulunan Konut

Sigorta Şirketinin Sorumlu Olmadığı

  T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2012/9385 K. 2012/9168 T. 12.9.2012 • SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLU OLMADIĞI ( Desteğin İdaresinde Bulunan Araçla Tek Taraflı Kaza Sonucu Vefat Ettiği – Davanın Reddinin Hukuka Uygun Olduğu ) • TAZMİNATTAN SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLU OLMAMASI ( Desteğin İdaresindeki Araçla Tek Taraflı Kaza Sonucu Vefat Ettiği – Zorunlu Mali Sorumluluk … Devamını oku…Sigorta Şirketinin Sorumlu Olmadığı

Temlik Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/13345 K. 2011/18407 T. 22.11.2011 • TEMLİK SÖZLEŞMESİ (Davacının Davada Husumet Ehliyetinin Bulunmadığından Bahsedilemeyeceği – Davacı Aracın Kaza Anındaki Sürücüsü Olup Aracı Araç Malikine Tam ve Sağlam Bir Şekilde Teslim Yükümlülüğü Bulunduğundan Dolayı da Bu Davayı Açmak Hakkına Haiz Olduğu) • HUSUMET (Yazılı Bir Temlik Sözleşmesi Bulunduğuna Göre Artık … Devamını oku…Temlik Sözleşmesi