Limited Şirketlerde Temsil

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2004/10695 K. 2004/14195 T. 21.12.2004 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sermaye Şirketlerine Ait TTK Düzenlemeleri İçerisinde Şirket Ortaklarının Şirket Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Yahut Müdürlerin Yaptıkları İşlemler Nedeniyle Dava Açma Olanağı Olmadığı ) • LİMİTED ŞİRKETLERDE TEMSİL ( Sermaye Şirketlerine Ait TTK Düzenlemeleri İçerisinde Şirket Ortaklarının Şirket Faaliyetlerinden … Devamını oku…Limited Şirketlerde Temsil

Tapu İptali Ve Tescil | Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/14-1177 K. 2014/964 T. 26.11.2014 • YÜKLENİCİ TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Davacının Ödemelerle İlgili Sunduğu Banka Dekontları İle Tahsilat ve Tediye Makbuzları Hakkında Davalı Tarafça Kalem Kalem Açıklama Yapılmasının Sağlanması Gerektiği ) • TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescil | Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Vasi Tayini | Yasal Danışman

  T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2013/10067 K. 2013/13576 T. 30.9.2013 • YASAL DANIŞMAN ( Danışmanı Olduğu Kişi Adına Onun Katılımı Olmaksızın Dava Açamayacağı veya Onun Aleyhine Açılan Davayı Tek Başına Yürütemeyeceği – Ehliyetsizlik Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil ) • DAVADA KANUNİ TEMSİL ( Medeni Hakları Kullanma Ehliyetine Sahip Olmayan Kişiler … Devamını oku…Vasi Tayini | Yasal Danışman

Akdin Feshi Ve Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5761 K. 2014/7509 T. 24.11.2014 • AKDİN FESHİ VE TAZMİNAT DAVASI ( Asıl Davanın Arsa Sahipleri Tarafından Açılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Fehsi Ve Tazminat Karşı Davanın Yüklenici Tarafından Açılan Tapu İptali Ve Tescili Olduğu/Davalılar Tarafından Karar Düzeltme Talebinin Kabulü İle Onama Kararı Verildiği/Birden Fazla Karar Düzeltme İsteminin … Devamını oku…Akdin Feshi Ve Tazminat Davası

Önalım Hakkı | Gayrimenkul Davaları

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2014/6398 K. 2014/11139 T. 14.10.2014 • ÖNALIM HAKKI ( Tapu İptali ve Tescil – Payın İlişkin Bulunduğu Taşınmaz Paydaşlarca Özel Olarak Kendi Aralarında Taksim Edilip Her Bir Paydaş Belirli Bir Kısmı Kullanırken Bunlardan Biri Kendisinin Kullandığı Yeri ve Bu Yere Tekabül Eden Payı Bir 3. Şahsa Satarsa Satıcı Zamanında … Devamını oku…Önalım Hakkı | Gayrimenkul Davaları

Tapu İptali Ve Tescil | Miras Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/1-623 K. 2012/3 T. 18.1.2012 • MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Yerel Mahkemenin İlk Kararın Gerekçesinde Yer Vermediği Bakım Akdinde Edimler Arasında Açık Oransızlık Bulunduğu Gerekçesine Yer Vererek Yeni Hukuki Olguya Dayalı Olarak Yeni Hüküm Oluşturduğu) • TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Muris Muvazaasına Dayalı – … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescil | Miras Davası

Kötüniyetli Vekil | Vekalet Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/16749 K. 2014/6377 T. 1.4.2014 • TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Vekilin Vekil Edenin Yararına ve İradesine Hareket Etme Yükümlülüğü/Aksi Davranışlarından Sorumlu Sayılacağı – Davacıya Ait Taşınmazın Davalı Vekil Tarafından Değerinin Çok Altında Bedel İle Diğer Davalıya Satıldığı/Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulamayacağı ) • VEKİLİN TAŞINMAZI DEĞERİNİN ÇOK … Devamını oku…Kötüniyetli Vekil | Vekalet Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil

Tapu İptali Ve Tescil

T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7375 K. 2013/9293 T. 30.9.2013 • TAPU İPTALİ VE TESCİL (Tanık ve Bilirkişi Beyanları Arasındaki Çelişkilerin Giderilmediği – Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Davaya Konu Taşınmazların Kim Tarafından Ne Zaman Satın Alındığı Sorulup Saptanarak Davaya Konu Taşınmazların Kök Muris Terekesine Dahil Olup Olmadığının Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği) • TANIK BEYANLARI … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescil

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi | Tapu İptali Ve Tescil | Alacağın Temliki

  T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5212 K. 2013/7076 T. 13.11.2013 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesine Dayalı – Yüklenici Arsa Sahibi İle Yaptığı Sözleşme Uyarınca Kazanacağı Şahsi Hakkını Davacıya Temlik Ettiği/Taraflar Arasındaki Yazılı Şekil Şartı Yeterli Olduğundan Sözleşmenin Geçersizliğinden Bahsedilemeyeceği ) • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM … Devamını oku…Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi | Tapu İptali Ve Tescil | Alacağın Temliki

Aile Konutu Olan Taşınmazın Satılması

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/19669 K. 2010/1150 T. 21.1.2010 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Aile Konutu Olan Taşınmazın Satılmış Olması Nedeniyle – Taşınmazın Devir Öncesi Maliki Olan Davacının Kocasının Hukuki Durumunu Etkilediğinden Adı Geçen Şahsın Davaya Dahil Edilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • AİLE KONUTU OLAN TAŞINMAZIN SATILMASI ( Tapu … Devamını oku…Aile Konutu Olan Taşınmazın Satılması