Yapının Ruhsat Ve Projesine Aykırı Olduğu | İptal Davası | Danıştay Kararı

T.C. DANIŞTAY 14. DAİRE E. 2013/4688 K. 2014/8454 T. 16.10.2014 • YAPININ RUHSAT VE PROJESİNE AYKIRI OLDUĞUNDAN BAHİSLE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Savunma Özetinin Kararda Yer Almaması – Mahkemece Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinin Süresinde Verilmediği Belirtilerek Kararda Savunmanın Özetine Yer Verilmediği/Davalı Savunması Özetinin Kararda Yer Almamasının Hukuka Aykırı Olduğu … Devamını oku…Yapının Ruhsat Ve Projesine Aykırı Olduğu | İptal Davası | Danıştay Kararı

Tedavi Hatası | Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2013/9764 K. 2013/12420 T. 27.6.2013 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Biçim ve Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği – Husumet Nedeniyle Davanın Reddi Gereği ) … Devamını oku…Tedavi Hatası | Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

Dava Koşulu Eksikliği

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2012/11051 K. 2012/15540 T. 20.9.2012 • İDARİ NİTELİKTEKİ DAVANIN HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILMASI ( İdari Yargı Alanına Giren Davanın Dava Koşulu Eksikliğine Dayalı Olarak Usulden Reddine Karar Verileceği ) • ADLİ YARGIDA AÇILAN İDARİ NİTELİKTEKİ DAVA ( Sürece İlişkin Olarak 6100 S.K. ve 2577 S.K.’da Birbirini Tamamlayan Düzenlemeler Yer Aldığı … Devamını oku…Dava Koşulu Eksikliği

Yol Yapılması Nedeniyle Uğranılan Zarar | Maddi Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7858 K. 2012/11647 T. 5.7.2012 • HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Yol Yapımı İşi İçin Dereden Kum Alınmasıyla Oluşan Gölette Desteklerinin Yüzmek İsterken Boğularak Öldüğü – Birlik Şirket ve Gerçek Kişiye Karşı Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiğinden Görevsizlik Kararı Verileceği) • DESTEKLERİNİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ … Devamını oku…Yol Yapılması Nedeniyle Uğranılan Zarar | Maddi Manevi Tazminat

İptal Davası

İPTAL  DAVASI İdare hukuku kapsamındaki dava türlerinden birisi de iptal davasıdır. İptal davası ile idarenin hukuka aykırı olan işlemleri iptal edilir. Yani iptal davasının konusu idari işlemlerdir. Dolayısıyla iptal davasının amacının idarenin faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. İptal davası ile hukuka aykırı işlem iptal edilerek idari işlem ortadan kalkmaktadır. Ancak mahkemece iptal edilmiş olan … Devamını oku…İptal Davası