Ecri Misil | Haksız İşgal

           T.C. YARGlTAY Birinci Hukuk Dairesi E.2014/1026 K.2014/8020 T. 17.04.2014 ECRİMİSİL HAKSIZ İŞGAL DAVALININ TAŞINMAZI KULLANIMININ MUVAFAKATE DAYALI OLMASI Özet: Ecrimisil, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, haksız işgal nedeniyle oluşan zararın giderilmesi gerekir.. Taşınmazda paydaş olmay an davalının maliklerden olan diğer davalı çocukları ile birlikte oturması, davacıların bu şekildeki … Devamını oku…Ecri Misil | Haksız İşgal

Fazla Çalışma Ücreti | İş Davası

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ  İŞÇİNİN 24 SAATLİK ÇALIŞMASI                                     FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ   ÖZET: İşyerinde 24 saat çalışıp, 24 saat dinlenen işçinin fazla mesai ücretleri hesaplanmalıdır. Y.7. HD E.2013/4248 K.2013/11438 T.25.06.2013      Davacı davacının davalıya ait Fındıkpınarı Kasabasında bulunan petrol istasyonunda seyyar akaryakıt satım işi yapan tankerde şoför olarak çalıştığını belirterek tazminat, işçinin alacakları ve fazla … Devamını oku…Fazla Çalışma Ücreti | İş Davası

Elbirliğiyle Mülkiyet | Ortaklığı Koruma Eylemleri | Ecrimisil | Terekeye Temsilci

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYET  ORTAKLIĞI KORUMA EYLEMLERİ  Y.3.HD E.2011/18428 K.2012/1370 T.23.01.2012 ÖZET:Elbirliğiyle mülkiyette ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı  bulunmaktadır. Bu nedenle ortaklığın tasfiyesini isteme hakkı dışındaki tüm işlemlerde ortakların oybirliğiyle karar almaları ve birlikte hareket etmeleri zorunludur.Ancak, ortaklığa ilişkin hakların koruma eylemleri her bir ortak tarafından tek başına yapılabilir.       Davada, Kozan ilçesi 372 ada 5-6 parseller üzerinde … Devamını oku…Elbirliğiyle Mülkiyet | Ortaklığı Koruma Eylemleri | Ecrimisil | Terekeye Temsilci

Güveni Kötüye Kullanma Suçu | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/20831 K. 2014/13948 T. 10.7.2014 • MAĞAZADA KASİYERİN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Gerçeğin Ortaya Çıkarılması Açısından Suça Konu Döneme Ait Tüm Banka Kayıtlarının Araştırılacağı – İşyeri Kayıtları ve Muhasebe Kayıtlarının İnceleneceği/Kasaya Aktarılmayan Paranın Tespiti ) • UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAĞI ( Banka ve İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi ve Şirket … Devamını oku…Güveni Kötüye Kullanma Suçu | Ceza Davası

Ortak Taşınmaza Bina Yapılması

                           T.C.        YARGITAY Üçüncü Hukuk Dairesi E.2012/22537 K.2013/2399 T.18.02.2013 ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ PAYLI MÜLKİYET VEKALETSİZ İŞ GÖRME SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ORTAK TAŞINMAZA BİNA YAPILMASI ZAMANAŞIMI Özet: Tarafların elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine göre ortak bulundukları taşınmaz ile paylı mülkiyet hükümlerine göre paydaş bulundukları taşınmazların taraflara intikal ettiği sırada davacı hafriyat çalışması yaptırdığını ileri sürmüştür. Bu çalışmaların … Devamını oku…Ortak Taşınmaza Bina Yapılması

Tapu Kaydında Yalnış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İsteği

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2014/10820 K. 2014/14116 T. 15.9.2014 • TAPU KAYDINDA YANLIŞ YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEĞİ ( Taşınmazın Tapu Maliki İle Davacının Aynı Kişi Olduğunun İspatlanması Halinde “Çoğun İçerisinde Az da Vardır” Kuralı Gereğince Bu Yönde Bir “Tespit Kararı” Verileceği – Tapu Kayıt Malikinin Davacı İle Aynı Kişi Olup Olmadığının Duraksamaya … Devamını oku…Tapu Kaydında Yalnış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İsteği