Fazla Çalışma Ücreti | İş Davası

Fazla Çalışma Ücreti | İş Davası

kadıkoyde avukat

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ

 İŞÇİNİN 24 SAATLİK ÇALIŞMASI                                   

 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

 

ÖZET: İşyerinde 24 saat çalışıp, 24 saat dinlenen işçinin fazla mesai ücretleri hesaplanmalıdır.

Y.7. HD E.2013/4248 K.2013/11438 T.25.06.2013

     Davacı davacının davalıya ait Fındıkpınarı Kasabasında bulunan petrol istasyonunda seyyar akaryakıt satım işi yapan tankerde şoför olarak çalıştığını belirterek tazminat, işçinin alacakları ve fazla mesai ücreti isteğinde bulunmuştur.

      Davalı, davacının her gün 24 saat çalıştığı yönündeki iddiasının yaşamın olağan akışına aykırı olduğunu, işlerin yoğun olduğu Haziran , Temmuz, Ağustos aylarında davacının 24 saat çalışıp dinlendiğini, diğer 9 ayda ise 08:00-17:00 arası çalışıp 2-3 saat çalıştıktan sonra dinlendiğini ve fazla çalışma olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.

      Mahkeme davanın kabulüne karar vermiştir.

     Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının fazla mesai alacağı hesaplanırken çalışma sürelerinin hatalı belirlendiği noktasındadır.

     Somut olayda mahkemece tanık beyanlarını esas alarak bilirkişinin yaptığı hesaba göre fazla mesai ücreti alacağı kabul edilmiştir. Bilirkişi davanın yaz aylarında (01 Mayıs-30 Eylül ) 08:00 – 17:00 saatleri arasındaki 9 saatlik süreçte 1 saat ara dinlenme ile günde 8 saatten haftada 48 saat, kış aylarında ise 07:00 – 21:30 saatleri arasında 14,5 saatlik süreçte 2 saat ara dinlenme ile 12,5 saatten haftada 75 saat çalıştığı esasıyla, kış ayları için haftalık 3, yaz ayları için haftalık 30 saat üzerinden fazla çalışma yaptığını belirlemiştir.

      Davalı savunmasında Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında davacının 24 saat çalışıp 24 saat dinlendiğini belirtmiştir. Davacı tanıklarından Derya Öztürk ise beyanında ‘‘… ben işe başlamadan önce bazen pompada vardiyaya kalıyorlardı, vardiyada 24 saat çalışıp 24 saat dinlenirdi …’’şeklinde beyanda bulunması karşısında, tanığın beyanı da dikkate alınarak davacının 24 saat çalışıp 24 saat dinlenme şeklinde geçen çalışma dönemi belirlenerek, yeniden hesaplama yapılması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

      SONUÇ

      Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya verilmesine, 18.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın