Ecri Misil | Haksız İşgal

           T.C. YARGlTAY Birinci Hukuk Dairesi E.2014/1026 K.2014/8020 T. 17.04.2014 ECRİMİSİL HAKSIZ İŞGAL DAVALININ TAŞINMAZI KULLANIMININ MUVAFAKATE DAYALI OLMASI Özet: Ecrimisil, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, haksız işgal nedeniyle oluşan zararın giderilmesi gerekir.. Taşınmazda paydaş olmay an davalının maliklerden olan diğer davalı çocukları ile birlikte oturması, davacıların bu şekildeki … Devamını oku…Ecri Misil | Haksız İşgal

Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

  T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8252 K. 2013/9780 T. 24.6.2013 • ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Taşınmazın Ortaklığının Satış Suretiyle Giderilmesine Karar Verilmişse de Tapu Kaydının İncelenmesinden Alacaklıya Yetki Belgesinin Verildiği İcra Dosyasından Borçlularının Bu Parselde Hisselerinin Bulunmadığı – Bu Taşınmaz Yönünden Davanın Reddi Gerektiği ) • SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Taşınmazın Ortaklığının … Devamını oku…Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

Ecrimisil | İntifadan Men

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2012/12099 K. 2012/16779 T. 4.7.2012 • ECRİMİSİL ( Paydaşların Kural Olarak İntifadan Men Edilmedikçe Birbirlerinden Ecrimisil İsteyemeyecekleri – Davacı Tarafından Açılan Ortaklığın Giderilmesine İlişkin Dava Dilekçesinin Tebliğ Tarihinde İntifadan Men Olgusunun Gerçekleştiği ) • İNTİFADAN MEN KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMESİ ( Ecrimisil İstenen Süreden Önce Davacı Paydaşların Davaya Konu Taşınmazlardan ya … Devamını oku…Ecrimisil | İntifadan Men