Ecri Misil | Haksız İşgal

           T.C. YARGlTAY Birinci Hukuk Dairesi E.2014/1026 K.2014/8020 T. 17.04.2014 ECRİMİSİL HAKSIZ İŞGAL DAVALININ TAŞINMAZI KULLANIMININ MUVAFAKATE DAYALI OLMASI Özet: Ecrimisil, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, haksız işgal nedeniyle oluşan zararın giderilmesi gerekir.. Taşınmazda paydaş olmay an davalının maliklerden olan diğer davalı çocukları ile birlikte oturması, davacıların bu şekildeki … Devamını oku…Ecri Misil | Haksız İşgal

Ecri Misil | İntifadan Men Şartı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

ECRİ MİSİL | İNTİFADAN MEN ŞARTI        Müşterek mülkiyet yada iştirak halinde mülkiyetin  söz konusu olduğu durumlarda taşınmazı kullanan paydaştan diğer paydaşın ecri misil isteyebilmesi kural olarak intifadan men şartının gerçekleşmiş olması koşuluna bağlanmıştır.İntifadan men şartı paydaşlardan birinin hakkından fazlasını haksız işgal eden, kullanan diğer paydaşını hakkı olmayan kadar ki bölümünün işgalinden, kullanımından men etme … Devamını oku…Ecri Misil | İntifadan Men Şartı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi | Ecrimisil

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4885 K. 2013/6439 T. 9.4.2013 • KİRALANANIN TAHLİYESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Kiralananın Hakim Vasfının ve Niteliğinin Belirlenmesi Gereği – Dava Konusu Taşınmazın 2886 S.K. Kapsamında İhale ile Kiraya Verilmediğinin Gözetileceği/2886 S.K.Uygulama Alanı Bulunmadığı ) • YENİDEN İNŞAA VE İMAR MAKSADIYLA ESASLI TADİLAT ( Kiralananın Tahliyesi ve Ecrimisil … Devamını oku…Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi | Ecrimisil

Kira Sözleşmesi | Ecrimisil

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/16332 K. 2012/46 T. 9.1.2012 • ECRİMİSİL İSTEMİ ( Taşınmazın Dava Dışı Paydaş ile Yapılan Kira Sözleşmesine Dayanılarak Kullanıldığı İddiası – Kira Sözleşmesine TMK’nun 691. Md. ve 06.05.1955 Tarih 12/18 S. İçtihadı Birleştirme Kararı Uyarınca Değer Verme Olanağının Olmadığı ) • PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU ( Ecrimisil İstemi/Taşınmazın … Devamını oku…Kira Sözleşmesi | Ecrimisil

Haksız İşgal

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7605 K. 2011/12086 T. 1.11.2011 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP ( Taraflar Arasında Halen Mevcut Kira İlişkisinin Bulunacağı/Taraflar Arasında Kira İlişkisi Sona Erdiğinden 2886 S.K. Md. 75 Uyarınca Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu – Davacı İdarenin Bu Takip Yoluyla Tahliye İsteyemeyeceği ) • İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Kira … Devamını oku…Haksız İşgal