Telafi Çalışması Ve Hukuki Sonuçları

Fazla Çalışma Ücretinin İşçilere Ödenmemesi

T.C. YARGITAY Yedinci Hukuk Dairesi E.2014/5775 K.2014/12831 T.09.06.2014 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN İŞÇİLERE ÖDENMEMESİ TEFTİŞ RAPORLARI HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ HUKUKİ YARAR YOKLUĞU  Özet: İş müfettişlerince yapılan denetlemede, fazla çalışma ücretlerinin işçilere ödenmediği şeklinde rapor düzenlenmiş olup, düzenlenen raporlar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli belgelerdir. Raporlarda tespiti yapılan hususlarla ilgili davacı işverenin hukuki menfaatinin etkilenmesi ihtimali söz konusu … Devamını oku…Fazla Çalışma Ücretinin İşçilere Ödenmemesi

Fazla Çalışma Ücreti | İş Davası

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ  İŞÇİNİN 24 SAATLİK ÇALIŞMASI                                     FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ   ÖZET: İşyerinde 24 saat çalışıp, 24 saat dinlenen işçinin fazla mesai ücretleri hesaplanmalıdır. Y.7. HD E.2013/4248 K.2013/11438 T.25.06.2013      Davacı davacının davalıya ait Fındıkpınarı Kasabasında bulunan petrol istasyonunda seyyar akaryakıt satım işi yapan tankerde şoför olarak çalıştığını belirterek tazminat, işçinin alacakları ve fazla … Devamını oku…Fazla Çalışma Ücreti | İş Davası

İşçilik Alacakları Davası | Ücretin Tespiti

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8927 K. 2013/16396 T. 28.10.2013 • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının Alabileceği Ücret Yaptığı İş Kıdemi İşçinin Eğitim Durumu Gibi Özellikleri Yazılarak İşçi ve İşveren Sendikaları Meslek Kuruluşlarından Özellikle İlgili Meslek Odasından Araştırılıp Gelen Cevabi Yazıların ve Dosya İçeriği Birlikte Değerlendirilerek Karar Verileceği ) • ÜCRETİN TESPİTİ ( İşçilik … Devamını oku…İşçilik Alacakları Davası | Ücretin Tespiti

Yıllık İzin Ücreti

  T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2009/50030 K. 2012/19507 T. 5.6.2012 • YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Uluslararası Tır Şoförü Olan İşçinin Asgari Ücret ve Sefer Primi Aldığı – Her İki Ücretin Toplamına Göre Belirleneceği ve Temel Ücretinin Kullanılan İzin Süresine Göre Tam Olarak Ödeneceği) • TIR ŞOFÖRÜNÜN YILLIK İZİN ÜCRETİ TALEBİ ( Garanti Ücret … Devamını oku…Yıllık İzin Ücreti

İşçilik Alacakları

  T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2009/9577 K. 2011/7569 T. 21.3.2011 • İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davacının Çalışma Programının İşverence Yapıldığı ve Denetlendiği Sabit Olmakla İşverence Belirlenen Çalışma Programının Haftalık 45 Saat Olan Yasal Çalışma Süresinde Tamamlanıp Tamamlanamayacağı Gerekirse Konunun Uzmanı Bilirkişiden Rapor Alınarak Tespit Edilmesi Gerektiği ) • FAZLA ÇALIŞMA ( İşçilik Alacakları – … Devamını oku…İşçilik Alacakları

Fazla Çalışma Ücretinden İndirim

  T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2009/5264 K. 2011/5883 T. 3.3.2011 • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN İNDİRİM ( Öngören Bir Yasal Düzenleme Olmasa da Bir İşçinin Günlük Çalışma Süresinin Üzerine Sürekli Olarak Fazla Çalışma Yapması Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu ) • VEKALET ÜCRETİ ( Fazla Çalışma Ücretinden Hakkaniyet İndirimi Nedeniyle Reddedilen Kısım İçin Davalı … Devamını oku…Fazla Çalışma Ücretinden İndirim

Haklı Fesih | İhbar Tazminatı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2009/13939 K. 2011/14401 T. 12.5.2011 • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin Ücretlerinin Ödenmemesi Nedeniyle Davacı Tarafından Eylemli Olarak Feshedildiği – İş Sözleşmesini Haklı Olarak Fesheden Davacı Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı ) • İŞÇİ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ ( İşçinin Ücretinin Kanun veya Sözleşme Hükümlerine Göre Ödenmemesi İşçiye İş Sözleşmesini … Devamını oku…Haklı Fesih | İhbar Tazminatı