Tazminat Davası | Bağıştan Rücu | Dava Değeri

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2015/29498 K. 2017/12529 T. 14.12.2017 DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR : Davacı, 03.07.2007 tarihinde… Belediyesine kullanılmak üzere bir adet kanal kazıyıcı … Devamını oku…Tazminat Davası | Bağıştan Rücu | Dava Değeri

Ecri Misil | Haksız İşgal

           T.C. YARGlTAY Birinci Hukuk Dairesi E.2014/1026 K.2014/8020 T. 17.04.2014 ECRİMİSİL HAKSIZ İŞGAL DAVALININ TAŞINMAZI KULLANIMININ MUVAFAKATE DAYALI OLMASI Özet: Ecrimisil, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, haksız işgal nedeniyle oluşan zararın giderilmesi gerekir.. Taşınmazda paydaş olmay an davalının maliklerden olan diğer davalı çocukları ile birlikte oturması, davacıların bu şekildeki … Devamını oku…Ecri Misil | Haksız İşgal

Eda Davası | Tespit Davası

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/10287 K. 2011/17828 T. 16.11.2011 • EDA DAVASI AÇILABİLECEK HALLERDE TESPİT DAVASI AÇILAMAYACAĞI ( Dava Açılmasında Hukuki Yarar Bulunmasının Dava Şartı Olduğu – Tespit Davasının Eda Davasının Öncüsü Olduğu Eda Davasıyla İstenebilecek Şeylerin Tespit Davasına Konu Edilmesinin Yenilik Doğurucu Nitelik Taşımasına Bağlı Olduğu ) • KULLANILAN TAŞINMAZIN NE … Devamını oku…Eda Davası | Tespit Davası

Ecri Misil | Rızai Taksim Sözleşmesi | İntifadan Men Koşulu

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/15868 K. 2011/16750 T. 31.10.2011 • ECRİMİSİL İSTEMİ ( Tüm Paydaşlarca Yapılmış Bir Rızai Taksim Sözleşmesi Bulunmadığı – İhtarın Tebliğ Edildiği Tarihte İntifadan Men Koşulunun Gerçekleştiğinin Kabulü İle Taraf Delilleri Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği ) • RIZAİ TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Ecrimisil İstemi – Tüm Paydaşlarca Yapılmış Bir Rızai Taksim … Devamını oku…Ecri Misil | Rızai Taksim Sözleşmesi | İntifadan Men Koşulu

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazın Bedeli

T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2011/10836 K. 2011/12722 T. 11.7.2011 • KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZIN BEDELİ ( Taşınmazın Tamamının Kamu Hizmetlerine Ayrılmış Olduğu – Sadece El Atılan Yer Bedeline Hükmedilemeyeceği ) • FİİLİ İMAR UYGULAMASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazın Bedeli/Taşınmazın Tamamının Kamu Hizmetine Ayrıldığı – Taşınmazın Tüm Bedeline Hükmedilmesi Gerektiği ) 2942/m.10,11 ÖZET : … Devamını oku…Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazın Bedeli

El Atmanın Önlenmesi | Ecri Misil

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2011/439 K. 2011/3447 T. 24.3.2011 • BAĞIMSIZ BÖLÜME EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Gereğince Yapılması Gereken Ödemelerde Davalının Temerrüde Düştüğü – Haklı ve Geçerli Bir Neden Olmaksızın Taşınmaza Müdahale Edilemeyeceği ) • EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Konut Nitelikli Taşınmaz – Davalının Haklı ve Geçerli Bir Neden … Devamını oku…El Atmanın Önlenmesi | Ecri Misil