Ecri Misil | Haksız İşgal

           T.C. YARGlTAY Birinci Hukuk Dairesi E.2014/1026 K.2014/8020 T. 17.04.2014 ECRİMİSİL HAKSIZ İŞGAL DAVALININ TAŞINMAZI KULLANIMININ MUVAFAKATE DAYALI OLMASI Özet: Ecrimisil, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, haksız işgal nedeniyle oluşan zararın giderilmesi gerekir.. Taşınmazda paydaş olmay an davalının maliklerden olan diğer davalı çocukları ile birlikte oturması, davacıların bu şekildeki … Devamını oku…Ecri Misil | Haksız İşgal

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Fesh Edildiği | İşe İade Davası

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2011/22011 K. 2013/22543 T. 16.9.2013 • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE İŞÇİ ALACAKLARININ TAHSİLİ DAVASI ( Davacının Eylemlerinin Ceza Mahkemesi Kararı ile Sabit Olduğu İddiası – Aynı Olay Nedeniyle Ceza Yargılamasında Hükme Dayanak Yapılan Maddi Olgular İle Hakimin Bağlı Olduğu ) • CEZA YARGILAMASINDA HÜKME DAYANAK YAPILAN MADDİ OLGULAR … Devamını oku…İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Fesh Edildiği | İşe İade Davası

Adil Yargılanma Hakkı | Hukuki Dinlenilme Hakkı

  T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1348 K. 2013/2439 T. 21.02.2013 * ADİL YARGILANMA HAKKI (Taraf Teşkilinin Sağlanmasının Adil Yargılanma Hakkının Gereği Olduğu – Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği ve Davalının Savunma Hakkını Kullanamadığı/Taraf Teşkili Sağlanacağı) * ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ (Davalıya Dava Dilekçesi Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmeden Sonuca Gidildiği/Davalının Savunma … Devamını oku…Adil Yargılanma Hakkı | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Muris Muvazaası | Tapu İptali Ve Mirasçılar Adına Tescili

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2012/4001 K. 2012/4338 T. 16.4.2012 • MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptal ve Mirasçılar Adına Tescil – Miras Şirketine Atanacak Temsilci Aracılığı İle Davanın Sürdürülmesi Gerekirken Davanın Görülebilirlik Koşulu Yerine Getirilmeden Esas Hakkında Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı ) • TAPU İPTALİ VE MİRASÇILAR ADINA TESCİL İSTEMİ ( Muris Muvazaasına Dayalı … Devamını oku…Muris Muvazaası | Tapu İptali Ve Mirasçılar Adına Tescili