Emekli Aylığından Yapılan Kesinti

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2002/10696 K. 2002/11353 T. 27.12.2002 • EMEKLİLİK AYLIĞINDAN YAPILAN KESİNTİ ( 1479 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Yaşlılık Aylığı Almakta İken Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışmalarını Sürdürenlerin 1.10.1999 Tarihinden İtibaren %10 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Ödemesi Gerektiği – Yasanın Yürürlüğünden Önce veya Sonra Bağımsız Çalışmalarını Sürdürenler Açısından Bir Ayırım … Devamını oku…Emekli Aylığından Yapılan Kesinti

Güveni Kötüye Kullanma Suçu | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2013/4524 K. 2014/20771 T. 9.12.2014 • GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Sanığın Katılanlarla Samimi İlişkisi Bulunduğu/Katılanların Yabancı Uyruklu Olması Nedeniyle Gerekli İzinleri Alana Dek Satın Aldıkları Evin Tapu Kaydını Sanığın Üzerine Aldıkları – Sanığın Tapuyu Devretmesi Gerekirken Para İstemesi ve Para Verilmediğinde Tapuda Devri Sağlamayarak Evin Kendine Ait Olduğunu … Devamını oku…Güveni Kötüye Kullanma Suçu | Ceza Davası

Fazla Çalışma | İş Davası

     FAZLA ÇALIŞMA                                       UYGULANACAK  İLKELER Y.7.HD. E.2013/2900 K.2013/7458 T.24.04.2013 ÖZET:Fazla çalışma süreleri belirlenirken;dört saat ve kısa süreli çalışmalarda 15 dakika,dört saatten fazla yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil)olan süreli işler için en az ½ saat,yedi buçuk saati açan ve on bir saate kadar (on bir saat dahil)olan süreli işler için 1 … Devamını oku…Fazla Çalışma | İş Davası

Denetimli Serbestlik | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2011/10004 K. 2011/404 T. 14.9.2011 • DENETİMLİ SERBESTLİK ( Müştekinin Zararı Suç Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Sanık Tarafından Tamamen Giderilmesi Koşuluyla Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Ağır Ceza Mahkemesinin Kararındaki Yükümlülüğün C. Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü’nce Takibi Gerektiği ) • MÜŞTEKİNİN ZARARININ FAİZİYLE … Devamını oku…Denetimli Serbestlik | Ceza Davası

Güveni Kötüye Kullanma Suçu | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/20831 K. 2014/13948 T. 10.7.2014 • MAĞAZADA KASİYERİN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Gerçeğin Ortaya Çıkarılması Açısından Suça Konu Döneme Ait Tüm Banka Kayıtlarının Araştırılacağı – İşyeri Kayıtları ve Muhasebe Kayıtlarının İnceleneceği/Kasaya Aktarılmayan Paranın Tespiti ) • UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAĞI ( Banka ve İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi ve Şirket … Devamını oku…Güveni Kötüye Kullanma Suçu | Ceza Davası

İhbar Ve Kıdem Tazminatı | Haklı Fesih

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2012/33759 K. 2014/27304 T. 18.9.2014 • İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş Sözleşmesinin Usulsüzlük Nedeniyle Feshedildiği/İşverenin Fesih Sırasında Hak Düşürücü Süreye Uyup Uymadığının Araştırılmadığının Anlaşıldığı – Bu Hususun Değerlendirilmeden Kıdem ve İhbar Tazminatının Kabulünün Hatalı Olduğu ) • HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI ( Kullanılma Süresinin Sınırsız Olmadığı … Devamını oku…İhbar Ve Kıdem Tazminatı | Haklı Fesih

Ödeme Şartını İhlal | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2014/17801 K. 2014/17713 T. 30.10.2014 • ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Sanığın Tazyik Hapsi İle Cezalandırıldığı/Disiplin Hapsi ve Tazyik Hapsi Kararlarının Tekerrüre Esas Olmayacağı/Koşullu Salıverilme Hükümleri Uygulanamayacağı/Adli Sicil Kayıtlarına İşlenmeyeceği – Ceza Zamanaşımının Kesilmesine İlişkin Hususların Disiplin Hapsi Mahiyetinde Olan Tazyik Hapsi İçin Geçerli Olmadığı ) • DİSİPLİN HAPSİ ( … Devamını oku…Ödeme Şartını İhlal | Ceza Davası

Kıdem Tazminatı

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2013/22566 K. 2014/18826 T. 21.10.2014 • KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI ( Faiz Miktarının Belirlenmesi – Bilirkişinin Raporunda Ziraat Bankası Oranları Yerine Nereden Tespit Edildiği Anlaşılamayan Halk Bankası Oranlarına Göre Hesaplama Yaptığı Mahkemece Buna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı/Alacaklı Tarafa da Banka İsimlerini Bildirmesi İçin Süre ve İmkan Verilmesi Gerektiği ) … Devamını oku…Kıdem Tazminatı

Kira Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8155 K. 2014/11885 T. 4.11.2014 • KİRA SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( Peşin Ödenen Kira Parasının İadesi İstemi – Davacı Kiralananın Anahtarını Notere Tevdi Etmekle Birlikte Feshi İhbar Tarihi İle Anahtar Teslim Tarihi Arasında Sözleşmede Belirtilen Üç Aylık Süre Geçmediğinden Davacı Kiracının Sorumluluğunun İhtarın Davalılara Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren … Devamını oku…Kira Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

Nafakanın Artırılması | Nafaka Davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5622 K. 2014/13088 T. 13.10.2014 • YOKSULLUK VE İŞTİRAK NAFAKASININ YETERSİZ KALMASI ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumlarında Boşanma Davasından Sonra Olağanüstü Bir Değişiklik Olduğunun İleri Sürülmediği – Nafakanın TÜİK’in Yayınladığı ÜFE Oranında Artırılacağı ) • NAFAKANIN ARTIRILMASI ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumlarında Boşanma Davasından Sonra Olağanüstü Bir … Devamını oku…Nafakanın Artırılması | Nafaka Davası