İş Davası | Yetki

BİRDEN FAZLA İL VEYA İLÇEDE ÇALIŞAN İŞÇİ DAVADA YETKİ   ÖZET: Birden fazla İl veya İlçeyi kapsayan bölgede çalışan Tıbbi Tanıtım Sorumlusu bu bölgelerde bulunan İş Mahkemelerinin herhangi birinde dava açabilir. Y.7 HD. E 2014/6692 K 2014/13444 T. 13.06.2014       Davacı vekili, davalı işverence davacının hak etmiş olduğu fazla mesai ücretinin ödenmediğini ileri sürerek, söz … Devamını oku…İş Davası | Yetki

Fazla Çalışma Ücreti | İş Davası

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ  İŞÇİNİN 24 SAATLİK ÇALIŞMASI                                     FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ   ÖZET: İşyerinde 24 saat çalışıp, 24 saat dinlenen işçinin fazla mesai ücretleri hesaplanmalıdır. Y.7. HD E.2013/4248 K.2013/11438 T.25.06.2013      Davacı davacının davalıya ait Fındıkpınarı Kasabasında bulunan petrol istasyonunda seyyar akaryakıt satım işi yapan tankerde şoför olarak çalıştığını belirterek tazminat, işçinin alacakları ve fazla … Devamını oku…Fazla Çalışma Ücreti | İş Davası

Kiralanan Yere Yapılan Faydalı Masraflar | Kira Sözleşmesini Fesh Etme Hakkı

KİRALANAN YERE YAPILAN FAYDALI MASRAFLAR ANAHTAR TESLİMİ KOŞULU  ÖZET: Taşınmaz tahliye edilip anahtar teslim edilmeden kiralanan yere yapılan kalıcı ve faydalı masrafların istenmesi mümkün değildir.Her dava açıldığı tarihteki durumuna göre yürütülür. Anahtar teslim edilmeden önce açılan dava reddedilmelidir. Y.6.H.D. E. 2014/9045 K. 2014/12983 T. 26.11.2014      Karar: Dava kiralanana yapılan iyileştirme bedelleri ve ödemiş olduğu … Devamını oku…Kiralanan Yere Yapılan Faydalı Masraflar | Kira Sözleşmesini Fesh Etme Hakkı

Fazla Çalışma | İş Davası

  YARGITAY 9.HUKUK  DAİRESİ  FAZLA ÇALIŞMA ÜCRET TESPİTİ TANIK İFADELERİ ÖZET: Dava konusu işyerinde çalışmayan ve bu işyerinden   alışveriş yaptıklarını söyleyen tanıkların ifadelerine dayanılarak; davacının çalışma süreleri ve ücreti tespit edilemez. Ücret konusunda ilgili meslek kuruluşlarından emsal ücret araştırması yapılmalıdır. Davacının işyerinde işçi mi ya da ortak mı olduğu araştırılırken resmi kurumlardan bilgi istenmelidir. Y.9.HD. … Devamını oku…Fazla Çalışma | İş Davası

El Atmanın Önlenmesi Davası | Paydaşlardan Birinin Tek Başına Dava Açması

  T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi E.2014/4451 K.2014/5844 T.18.03.2014 KAT İRTİFAKI KURULU BAĞIMSIZ BÖLÜME ELATMANIN ÖNLENMESİ PAYDAŞLARDAN BİRİNİN TEK BAŞINA DAVA AÇMASI Özet: Paylı mülkiyete konu taşınmazda paydaşlardan her birinin taşınmaza yönelik haksız müdahalelere karşı tek başına elatmanın önlenmesi davası açabilmesi mümkündür. 4721 s. TÜRK MEDENİ KANUNU [Madde 693] Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, … Devamını oku…El Atmanın Önlenmesi Davası | Paydaşlardan Birinin Tek Başına Dava Açması

Suç Üstlenme Suçu | Ceza Davası

YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ E. 2013/16375 K. 2014/5785 T. 8.5.2014 • SUÇ ÜSTLENME SUÇU (Oluşabilmesi İçin Failin Yetkili Makamlara Gerçeğe Aykırı Olarak Suçu İşlediğini veya Suça Katıldığını Bildirmesinin Gerektiği – Salt Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Neden Olma Hali Kanunlarda Suç Olarak Düzenlenmediğinden Unsurları Yönünden Oluşmayan Atılı Suçtan Sanığın Beraati Gerektiği) • MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASINA … Devamını oku…Suç Üstlenme Suçu | Ceza Davası

İki Haklı İhtar Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2013/11834 K. 2013/13898 T. 10.10.2013 • İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Davacıya Kiracılık İlişkisi Konusunda Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Gerektiği ) • KİRACILIK İLİŞKİSİNİN KANITLANMASI ( Halinde İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davasının TBK’nunun 352/2. Md. Uyarınca Süresinde Açılıp Açılmadığının Denetlenebilmesi İçin Kira Sözleşmesinin Süresinin … Devamını oku…İki Haklı İhtar Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi

İtirazın İptali Ve Tahliye İstemi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17695 K. 2013/1272 T. 30.1.2013 • İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE İSTEMİ ( Bozmadan Sonra Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verildiği Halde Davanın Hatalı Şekilde Yeni Malikin İhtiyaç İddiasına Dayalı Tahliye Davası Olarak Nitelendirilerek 6570 S.K. Md. 7/d Şartlar Oluşmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu ) • KİRA ALACAĞININ … Devamını oku…İtirazın İptali Ve Tahliye İstemi

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17778 K. 2013/1349 T. 31.1.2013 • FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ ( Taşınmazın Satın Alındığı Tarihten İtibaren 6 Aylık Yasal Süre Geçmeden Dava Açılmış Olması Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmişse de Davalının Fuzuli İşgalci Olduğu Beyan Edilerek Tahliye İstenildiğinden Taraf Delilleri Toplanarak Karar Verileceği ) • TAHLİYE ( Fuzuli … Devamını oku…Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye

Tahliye Taahhüdünün Kira Sözleşmesi İle Aynı Tarihte Düzenlendiği İddiası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/18349 K. 2013/1348 T. 31.1.2013 • TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN KİRA SÖZLEŞMESİ İLE AYNI TARİHTE DÜZENLENDİĞİ İDDİASI ( Tahliye Taahhüdündeki İmza İkrar Olunsa da Tarihin İnkar Edildiği – Uyuşmazlığın Çözümü Yargılamayı Gerektirdiğinden İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İsteminin Reddi Gerektiği ) • TAHLİYE TAAHHÜDÜNDEKİ TARİHİN SONRADAN DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Davalı Kiracının İtirazında … Devamını oku…Tahliye Taahhüdünün Kira Sözleşmesi İle Aynı Tarihte Düzenlendiği İddiası