Ecri Misil | Haksız İşgal

           T.C. YARGlTAY Birinci Hukuk Dairesi E.2014/1026 K.2014/8020 T. 17.04.2014 ECRİMİSİL HAKSIZ İŞGAL DAVALININ TAŞINMAZI KULLANIMININ MUVAFAKATE DAYALI OLMASI Özet: Ecrimisil, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, haksız işgal nedeniyle oluşan zararın giderilmesi gerekir.. Taşınmazda paydaş olmay an davalının maliklerden olan diğer davalı çocukları ile birlikte oturması, davacıların bu şekildeki … Devamını oku…Ecri Misil | Haksız İşgal

Ecrimisil İsteği

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2014/10035 K. 2014/14113 T. 15.9.2014 • ECRİMİSİL İSTEĞİ ( Taraflardan Emsal Kira Sözleşmeleri İstenmeli Somut Emsaller İncelenerek Taşınmazın Tamamı İçin Dava Konusu Ecrimisil İstenilen İlk Dönemi Başlangıç Tarihi Olarak Baz Alınarak Bilirkişilerce İlk Dönem İçin Ecrimisil Belirlenmesi Gerektiği ) • SONRAKİ DÖNEM ECRİMİSİL ( Bu Miktara ÜFE Oranının Tamamının … Devamını oku…Ecrimisil İsteği