Tescilli Marka Ve Tasarıma Tecavüz | Lisans Bedeline Göre Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2011/8982 K.2013/12375 T.13.06.2013 TESCİLLİ MARKA VE TASARIMA TECAVÜZ HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ LİSANS BEDELİNE GÖRE MADDİ TAZMİNAT LİSANS BEDELİNİN BELİRLENMESİ Özet: Tescilli markaya ve tasarıma yapılan tecavüz ile haksız rekabetten kaynaklanan maddi zararın tazminine ilişkin is­temin 556sayılı KHK’nin 66/c maddesine dayanması halinde, da­valının marka ve tasarımı bir lisans anlaşması ile hukuka … Devamını oku…Tescilli Marka Ve Tasarıma Tecavüz | Lisans Bedeline Göre Maddi Tazminat

Ortak Taşınmaza Bina Yapılması

                           T.C.        YARGITAY Üçüncü Hukuk Dairesi E.2012/22537 K.2013/2399 T.18.02.2013 ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ PAYLI MÜLKİYET VEKALETSİZ İŞ GÖRME SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ORTAK TAŞINMAZA BİNA YAPILMASI ZAMANAŞIMI Özet: Tarafların elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine göre ortak bulundukları taşınmaz ile paylı mülkiyet hükümlerine göre paydaş bulundukları taşınmazların taraflara intikal ettiği sırada davacı hafriyat çalışması yaptırdığını ileri sürmüştür. Bu çalışmaların … Devamını oku…Ortak Taşınmaza Bina Yapılması

İşçinin Rekabet Etmeme Borcu | Mutlak Ticari Dava

  T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4145 K. 2014/7247 T. 2.4.2014 • CEZAİ ŞART İSTEMİ ( Taraflar Arasında İmzalanan İş Sözleşmesindeki Rekabet Yasağına Dair Hükmün Borçlar Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği – Davaya Bakmaya İş Mahkemesi Değil Asliye Ticaret Mahkemesi Görevli Olduğundan Görevsizlik Nedeniyle Davanın Reddi Gerektiği ) • REKABET YASAĞI ( Taraflar Arasında İmzalanan … Devamını oku…İşçinin Rekabet Etmeme Borcu | Mutlak Ticari Dava

Maddi ve Manevi Tazminat | Sağlık Hukuku

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/4-504 K. 2011/606 T. 12.10.2011 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Açılırken Talep Edilen Faizin Bu Talebe Yansıtılamayacağı ve Kendisi Faiz Talep Etmeyen Davacı Lehine Faiz Yürütülmesi Olanağı Bulunmadığı – Islah İle Arttırılan Kısım İçin Faiz Talep Edilmediğinden Bu Bölüm İçin Faize Hükmedilemeyeceği ) • FAİZ ( Maddi … Devamını oku…Maddi ve Manevi Tazminat | Sağlık Hukuku

Eşin Ve Çocukların İaşe Yükümlülüğü | Katkı Bedeli

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/16503 K. 2007/9962 T. 13.6.2007 • EŞİN VE ÇOCUKLARIN İAŞE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Gözetilerek Gelirinden Sağlayabileceği Katkının Gerektiğinde Bilirkişiden Bu Konuda Görüş de Alınmak Suretiyle Oran Olarak Tespiti Gerektiği ) • BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Eşin ve Çocukların İaşe Yükümlülüğü Gözetilerek Gelirinden Sağlayabileceği Katkının Gerektiğinde Bilirkişiden Bu Konuda Görüş de Alınmak … Devamını oku…Eşin Ve Çocukların İaşe Yükümlülüğü | Katkı Bedeli

Vekalet Aktinden Kaynaklanan Tazminat Talebi

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/3-531 K. 2012/760 T. 7.11.2012 • VEKALET AKTİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Aracı Davalıya Sattığı ve Satabilmesi İçin Vekaletname Verdiği/Davalının Harici Olarak Sattığı Aracın Vergi Borcu Olduğu – Davacının Vekalet Sözleşmesi Gereğince Uzun Bir Süre Ses Çıkarmadığı/Tarafların Müterafik Kusuru Olduğu ) • ARACIN VERGİ BORCU NEDENİYLE DOĞAN … Devamını oku…Vekalet Aktinden Kaynaklanan Tazminat Talebi

Maddi Ve Manevi Tazminat | Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/11890 K. 2011/13090 T. 7.12.2011 • YARALAMALI TRAFİK KAZASINA DAYALI HAKSIZ EYLEM ( Maddi ve Manevi Tazminat – Hakkında Kamu Davası Açılıp Mahkumiyetle Sonuçlanan Davalının Eylemi Olay Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. TCK’nın 459/2 Hükmü Kapsamında Olduğu ) • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yaralamalı Trafik Kazasına Dayalı Haksız … Devamını oku…Maddi Ve Manevi Tazminat | Zamanaşımı

Maddi Tazminat Davasında Islahla Manevi Tazminat İstemi

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/5120 K. 2013/4672 T. 14.3.2013 • ÖLÜM NEDENİ İLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacılar Tarafından Usulüne Uygun Olarak Açılmış Maddi Tazminat İstemli Davada Islahla Manevi Tazminat İsteyebilecekleri ) • ISLAHLA MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Usulüne Uygun Olarak Maddi Tazminat Davası Açıldığı/Mahkemenin Başlangıçta Talep Edilmeyen Bir Hakkın Yargılama Aşamasında Islah İle … Devamını oku…Maddi Tazminat Davasında Islahla Manevi Tazminat İstemi

Ölümlü Trafik Kazası | Tazminat Davası | Tedbir Talebinin Reddi Kararının Temyizi

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/11633 K. 2012/18356 T. 3.12.2012 • ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI ( Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası – Ölüm İle Davacıların Tazminat Alacaklarının Muaccel Hale Geldiği/İhtiyati Haciz Talebin Kabulü Gereği ) • İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ ( Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası – İhtiyati Tedbir Talebi … Devamını oku…Ölümlü Trafik Kazası | Tazminat Davası | Tedbir Talebinin Reddi Kararının Temyizi