Ecri Misil | Haksız İşgal

           T.C. YARGlTAY Birinci Hukuk Dairesi E.2014/1026 K.2014/8020 T. 17.04.2014 ECRİMİSİL HAKSIZ İŞGAL DAVALININ TAŞINMAZI KULLANIMININ MUVAFAKATE DAYALI OLMASI Özet: Ecrimisil, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, haksız işgal nedeniyle oluşan zararın giderilmesi gerekir.. Taşınmazda paydaş olmay an davalının maliklerden olan diğer davalı çocukları ile birlikte oturması, davacıların bu şekildeki … Devamını oku…Ecri Misil | Haksız İşgal

Tapu Kaydında Yalnış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İsteği

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2014/10820 K. 2014/14116 T. 15.9.2014 • TAPU KAYDINDA YANLIŞ YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEĞİ ( Taşınmazın Tapu Maliki İle Davacının Aynı Kişi Olduğunun İspatlanması Halinde “Çoğun İçerisinde Az da Vardır” Kuralı Gereğince Bu Yönde Bir “Tespit Kararı” Verileceği – Tapu Kayıt Malikinin Davacı İle Aynı Kişi Olup Olmadığının Duraksamaya … Devamını oku…Tapu Kaydında Yalnış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İsteği