Ecri Misil | Haksız İşgal

           T.C. YARGlTAY Birinci Hukuk Dairesi E.2014/1026 K.2014/8020 T. 17.04.2014 ECRİMİSİL HAKSIZ İŞGAL DAVALININ TAŞINMAZI KULLANIMININ MUVAFAKATE DAYALI OLMASI Özet: Ecrimisil, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, haksız işgal nedeniyle oluşan zararın giderilmesi gerekir.. Taşınmazda paydaş olmay an davalının maliklerden olan diğer davalı çocukları ile birlikte oturması, davacıların bu şekildeki … Devamını oku…Ecri Misil | Haksız İşgal

Ecri Misil | İntifadan Men Şartı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

ECRİ MİSİL | İNTİFADAN MEN ŞARTI        Müşterek mülkiyet yada iştirak halinde mülkiyetin  söz konusu olduğu durumlarda taşınmazı kullanan paydaştan diğer paydaşın ecri misil isteyebilmesi kural olarak intifadan men şartının gerçekleşmiş olması koşuluna bağlanmıştır.İntifadan men şartı paydaşlardan birinin hakkından fazlasını haksız işgal eden, kullanan diğer paydaşını hakkı olmayan kadar ki bölümünün işgalinden, kullanımından men etme … Devamını oku…Ecri Misil | İntifadan Men Şartı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Önalıma Konu Payın İptali Ve Tescili

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/8683 K. 2012/11129 T. 5.9.2012 • ÖNALIMA KONU PAYIN İPTALİ VE TESCİLİ (Eylemli Paylaşmanın Varlığı Halinde Reddedileceği/Davalının Fiili Taksim Savunmasında Bulunduğu – Delillerin Toplanarak Mahallinde Keşif Yapılarak Eylemli Kullanım Olup Olmadığının Tesbit Edileceği) • FİİLİ TAKSİM SAVUNMASI (Önalıma Konu Payın İptali ve Tescili İstemi – Delillerin Toplanması Mahallinde Keşif … Devamını oku…Önalıma Konu Payın İptali Ve Tescili