Ecri Misil | Haksız İşgal

           T.C. YARGlTAY Birinci Hukuk Dairesi E.2014/1026 K.2014/8020 T. 17.04.2014 ECRİMİSİL HAKSIZ İŞGAL DAVALININ TAŞINMAZI KULLANIMININ MUVAFAKATE DAYALI OLMASI Özet: Ecrimisil, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, haksız işgal nedeniyle oluşan zararın giderilmesi gerekir.. Taşınmazda paydaş olmay an davalının maliklerden olan diğer davalı çocukları ile birlikte oturması, davacıların bu şekildeki … Devamını oku…Ecri Misil | Haksız İşgal

Katkı Payı Alacağı Davası | Boşanma

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8297 K. 2014/5096 T. 24.3.2014 • KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Taraflar Arasındaki Mal Rejimi 4721 S. Kanunun Yürürlük Tarihi Öncesinde Mal Ayrılığı Sonrasında İse Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Geçerli Bulunduğundan Mahkemece Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Hükümlerin Uygulanarak Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı ) • EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ … Devamını oku…Katkı Payı Alacağı Davası | Boşanma

Miras Davası | Miras Davaları Çeşitleri | Miras Hukuku

MİRAS  DAVASI  –  MİRAS DAVALARI ÇEŞİTLERİ –  MİRAS HUKUKU Miras hukuku bir özel hukuk dalı olup, bir kimsenin ölmesi ya da gaipliği durumunda, ölen kimsenin malvarlığının intikal edeceği kimseleri ve intikalin nasıl – ne oranda olacağını düzenlemektedir. Miras bırakanın miras hukuku çerçevesinde miras olarak bıraktığı malvarlığına tereke denilmektedir. Miras hukukumuzda, miras bırakanın mirasçıları iki türdür; … Devamını oku…Miras Davası | Miras Davaları Çeşitleri | Miras Hukuku