Tescilli Marka Ve Tasarıma Tecavüz | Lisans Bedeline Göre Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2011/8982 K.2013/12375 T.13.06.2013 TESCİLLİ MARKA VE TASARIMA TECAVÜZ HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ LİSANS BEDELİNE GÖRE MADDİ TAZMİNAT LİSANS BEDELİNİN BELİRLENMESİ Özet: Tescilli markaya ve tasarıma yapılan tecavüz ile haksız rekabetten kaynaklanan maddi zararın tazminine ilişkin is­temin 556sayılı KHK’nin 66/c maddesine dayanması halinde, da­valının marka ve tasarımı bir lisans anlaşması ile hukuka … Devamını oku…Tescilli Marka Ve Tasarıma Tecavüz | Lisans Bedeline Göre Maddi Tazminat

Haksız Fiil | Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/18033 K. 2015/2770 T. 9.3.2015 • HAKSIZ FİİL ( Maddi Tazminat İstemi – Mahkeme Tarafından Davalı Asillere Yeni Mahkeme ve Esas Numarasının Bildirilmesi İçin Tebligat Çıkartılmasına Yönelik Olarak Verilen Ara Karar Davalıların Vekilinin Vekaletinin Dosya İçinde Bulunması da Gözetildiğinde Yasa Hükümlerine Aykırı Olduğu ) • MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( … Devamını oku…Haksız Fiil | Maddi Tazminat

Fazla Çalışma Ücreti | İş Davası

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ  İŞÇİNİN 24 SAATLİK ÇALIŞMASI                                     FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ   ÖZET: İşyerinde 24 saat çalışıp, 24 saat dinlenen işçinin fazla mesai ücretleri hesaplanmalıdır. Y.7. HD E.2013/4248 K.2013/11438 T.25.06.2013      Davacı davacının davalıya ait Fındıkpınarı Kasabasında bulunan petrol istasyonunda seyyar akaryakıt satım işi yapan tankerde şoför olarak çalıştığını belirterek tazminat, işçinin alacakları ve fazla … Devamını oku…Fazla Çalışma Ücreti | İş Davası

Tahliye | İcranın Geri Bırakılması

TAHLİYE | İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  ÖZET: Davacı, kiracı olarak bulunduğu taşınmazın ihale sonucunda davalıya satıldığını, hakkında tahliye emri düzenlendiğini, tahliye emrinin durdurulması istemiyle açtığı davanın reddine ilişkin kararı icranın ertelenmesi istemli olarak temyiz ettiğini, icranın geri bırakılması kararını sunmak üzere kendisine verilen 30 günlük süre içinde davalının yıkım işlemlerini başlatması sonucu eşyasının zarara uğradığı iddiasıyla maddi … Devamını oku…Tahliye | İcranın Geri Bırakılması

Boşanma Davası | Eşit Kusur

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7064 K. 2014/17991 T. 22.9.2014 • BOŞANMA DAVASI ( Maddi Tazminat Talebi – Mevcut veya Beklenen Bir Menfaati Boşanma Yüzünden Haleldar Olan Kusursuz ya da Daha Az Kusurlu Tarafın Kusurlu Taraftan Uygun Bir Maddi Tazminat İsteyebileceği ) • MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanma Davası – Mevcut veya Beklenen Bir … Devamını oku…Boşanma Davası | Eşit Kusur

Boşanma | Nafaka Artış Oranı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/14212 K. 2004/649 T. 21.1.2004 • BOŞANMA ( Eki Niteliğinde Olmayan İstekler – Boşanma Davası İçinde İstense Bile Ayrıca Nisbi Harca Tabi Bulunduğu ) • BOŞANMA DAVASI İÇİNDE EKİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN İSTEKLER ( Ayrıca Nisbi Harca Tabi Bulunduğu ) • NİSBİ HARÇ ( Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmayan İstekler – … Devamını oku…Boşanma | Nafaka Artış Oranı

Boşanma | Kazanç Kaybına Dayalı Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/20736 K. 2010/21206 T. 15.12.2010 • KAZANÇ KAYBINA DAYALI MADDİ TAZMİNAT ( Davacının Evlilik Birliği İçinde Çalışmasına Kocasının İzin Vermediğini İddia Ederek – Bu Talep Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı/Talep Genel Hükümlerden Kaynaklanmakta Olup İnceleme Görevi de Genel Mahkemelere Ait Olduğu ) • EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMASINA KOCASININ İZİN VERMEDİĞİ … Devamını oku…Boşanma | Kazanç Kaybına Dayalı Maddi Tazminat

Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2014/2516 K. 2014/3488 T. 13.3.2014 • TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Davacı Aracına Nebati Yağ Yüklenip Yüklenmediği Yüklenen Yağın Miktarı Olay Tarihindeki Değeri İle Kusur Konusunda Uzman Bilirkişiden Sürücülerin Kazadaki Kusur Oranlarının Tespiti Hususlarında Ayrıntılı Rapor Alınması Gerektiği ) • KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Tazminat Davası – Tutanak Tanıklarının … Devamını oku…Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat

Boşanma Davası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5373 K. 2014/6689 T. 24.3.2014 • BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Eşit Kusurlu Olduklarına İlişkin Kusur Belirlemesinin Kesinleştiği – Eşit Kusurlu Eş Yararına Maddi Tazminata Hükmedilemeyeceği ) • EŞİT KUSUR ( Boşanma Davası – Tarafların Eşit Kusurlu Olduklarına İlişkin Kusur Belirlemesinin Kesinleştiği/Eşit Kusurlu Eş Yararına Maddi Tazminata Hükmedilmemesi Gerektiği … Devamını oku…Boşanma Davası

Boşanma Davası

               T.C.       YARGITAY İkinci Hukuk Dairesi E.2013/730 K.2013/13537 T.13.05.2013 BOŞANMA DAVASI ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI YOKSULLUK NAFAKASI VAKIALARIN SOMUTLAŞTIRILMASI Özet: Önceki boşanma davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra üç yıllık sürede, ortak hayat kurulamadığından boşanma davasının kabulü ve davalı-davacı (kadın) ’ın asgari yaşam gereksinimlerini karşılamaya yeterli, düzenli ve sürekli gelirinin bulunması sebebiyle yoksulluk nafakasının reddi … Devamını oku…Boşanma Davası