Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12644 K. 2016/6320 T. 31.12.2016 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( İcra Mahkemelerinde Kiracının Ancak Tahliye Tarihine Kadar Olan Kira Parası Ödemesi ile Sorumlu Tutulabileceği/Tahliye Tarihinden Sonraki Alacak Tazminat Hukukunu İlgilendirdiğinden ve Alacağın Tespiti Yargılamayı Gerektirdiği – Tahliye Sonrasına Dair İstemin Reddi Gerektiği/Ek Bilirkişi Raporu Alınarak … Devamını oku…Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

Mülkiyet Hakkı | Ecrimisil

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2015/2504 K. 2015/3270 T. 4.3.2015 • ECRİMİSİL İSTEĞİ ( Davalıların Babaları Olan Mirasbırakanların İmar Öncesinde Kayda Dayalı Bir Hakkının Söz Konusu Olmadığı – Bu Durumda Anılan Davalıların Taşınmaz Üzerindeki Yapıdan Dolayı 3194 S. Yasanın 18. Md.sinden Kaynaklanan Bir Hakkının Varlığından Söz Edilemeyeceği ) • MİRASBIRAKANIN NÜFUS KAYITLARI ( Lehine … Devamını oku…Mülkiyet Hakkı | Ecrimisil

Kira Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8155 K. 2014/11885 T. 4.11.2014 • KİRA SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( Peşin Ödenen Kira Parasının İadesi İstemi – Davacı Kiralananın Anahtarını Notere Tevdi Etmekle Birlikte Feshi İhbar Tarihi İle Anahtar Teslim Tarihi Arasında Sözleşmede Belirtilen Üç Aylık Süre Geçmediğinden Davacı Kiracının Sorumluluğunun İhtarın Davalılara Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren … Devamını oku…Kira Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi | Ecrimisil

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4885 K. 2013/6439 T. 9.4.2013 • KİRALANANIN TAHLİYESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Kiralananın Hakim Vasfının ve Niteliğinin Belirlenmesi Gereği – Dava Konusu Taşınmazın 2886 S.K. Kapsamında İhale ile Kiraya Verilmediğinin Gözetileceği/2886 S.K.Uygulama Alanı Bulunmadığı ) • YENİDEN İNŞAA VE İMAR MAKSADIYLA ESASLI TADİLAT ( Kiralananın Tahliyesi ve Ecrimisil … Devamını oku…Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi | Ecrimisil

Kira Alacağı | İtirazın Kaldırılması

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17723 K. 2013/1765 T. 6.2.2013 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Davalı Borçlunun İtirazının Borca İtiraz Niteliğinde Olduğu/Kiracılık İlişkisine ve Sözleşmeye İtirazı Bulunmadığı – Varsa Bu Döneme İlişkin Ödemeler Mahsup Edildikten Sonra Karar Verileceği ) • KİRA PARASININ BAKİYESİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( İtirazın Kaldırılması … Devamını oku…Kira Alacağı | İtirazın Kaldırılması

Haksız İşgal

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7605 K. 2011/12086 T. 1.11.2011 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP ( Taraflar Arasında Halen Mevcut Kira İlişkisinin Bulunacağı/Taraflar Arasında Kira İlişkisi Sona Erdiğinden 2886 S.K. Md. 75 Uyarınca Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu – Davacı İdarenin Bu Takip Yoluyla Tahliye İsteyemeyeceği ) • İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Kira … Devamını oku…Haksız İşgal

İtirazın İptali Tahliye ve İcra İnkar Tazminatı İstemi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/303 K. 2011/4684 T. 13.4.2011 • İTİRAZIN İPTALİ TAHLİYE VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Kiralananın Davadan Önce Tahliye Edildiği Savunulmuşsa da Anahtar Teslimi Yasal Delillerle Kanıtlanamadığı – Tahliyeye Konu Taşınmazın Davacı Tarafından 3. Kişiye Satıldığı/Tahliye İsteminin Konusuz Kaldığının Kabulü Gerektiği ) • TAHLİYE ( İtirazın İptali Tahliye ve … Devamını oku…İtirazın İptali Tahliye ve İcra İnkar Tazminatı İstemi