Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12644 K. 2016/6320 T. 31.12.2016 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( İcra Mahkemelerinde Kiracının Ancak Tahliye Tarihine Kadar Olan Kira Parası Ödemesi ile Sorumlu Tutulabileceği/Tahliye Tarihinden Sonraki Alacak Tazminat Hukukunu İlgilendirdiğinden ve Alacağın Tespiti Yargılamayı Gerektirdiği – Tahliye Sonrasına Dair İstemin Reddi Gerektiği/Ek Bilirkişi Raporu Alınarak … Devamını oku…Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

KİRA PARASININ ÖDENECEĞİ GÜN   BORÇLU TEMMERRÜDÜ  ÖZET: Kira parasının ayın ilk beş gününde ödeneceğine ilişkin sözleşme kuralı tarafları bağlar. Borcun istenebilmesi için öncelikle muaccel olması gereklidir. Bu nedenle somut olayda ayın beşinci günü geçirilmeden kira parasının ödenmediğinden söz edilemez. Y.6.HD. E.2012/1878 K.2012/5211 T.03.04.2012       Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye … Devamını oku…Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

Alacağın Temliki Sulh Ve İbra Ve Feragat Sözleşmesi

  T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2014/16288 K. 2014/18982 T. 30.6.2014 • İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Borca İtiraz – Takip İmzası İkrar veya Noterlikçe Tasdik Edilen Borç İkrarını İçeren Bir Senede ya da Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Yetkileri Dahilinde Verilen Bir Makbuz veya Belgeye Müstenit İse İtirazın Kaldırılmasının İstenebileceği ) • ALACAĞIN TEMLİKİ SULH … Devamını oku…Alacağın Temliki Sulh Ve İbra Ve Feragat Sözleşmesi

Kefilin Sorumluluğu

  YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4009 K. 2014/6392 T. 15.5.2014 • KİRALANANIN KULLANIM AMACI (Sözleşmede Kefilin Kefilliği Adi Kefil Olarak Belirtildiği – Kiralanan Yerin İnternet Cafe Olarak Kullanılacağı Belirtilmiş İse de Kiralananın Ne İş İçin Kullanıldığı Kiracının Tacir Olup Olmadığının Araştırılarak Kefilin Sorumluluğunun Belirleneceği) • TİCARİ İŞLERDE BİRLİKTE SORUMLULUK ALTINA GİRME (Bir Ticari İşletmeyi … Devamını oku…Kefilin Sorumluluğu

Kira Sözleşmesi | Tahliye

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/6-1401 K. 2013/425 T. 3.4.2013 • İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE ( Davalının Takibe Konu Kira Sözleşmesine Karşı Çıkmadığı/Alacaklının Takibinin İmzası İkrar Edilen ve Borç İkrarını İçeren Bir Belgeye Dayandığı – Davalının İcra Takibine Konu Kira Parasını Ödediğini Yasada Sayılan Belgelerden Birisiyle Kanıtlayamadığı/Davanın Kabulü Gerektiği ) • KİRA SÖZLEŞMESİ … Devamını oku…Kira Sözleşmesi | Tahliye

Kira Alacağı | İtirazın Kaldırılması

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17723 K. 2013/1765 T. 6.2.2013 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Davalı Borçlunun İtirazının Borca İtiraz Niteliğinde Olduğu/Kiracılık İlişkisine ve Sözleşmeye İtirazı Bulunmadığı – Varsa Bu Döneme İlişkin Ödemeler Mahsup Edildikten Sonra Karar Verileceği ) • KİRA PARASININ BAKİYESİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( İtirazın Kaldırılması … Devamını oku…Kira Alacağı | İtirazın Kaldırılması

Kiralananın Tahliyesi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/8369 K. 2012/11305 T. 11.9.2012 • TAHLİYE (Kesinleşen Takip Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi İstemi – Duruşma Açılıp Yargılama Yapılması Gerekirken Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği) • KİRALANANIN TAHLİYESİ (Kesinleşen Takip Sebebiyle/Duruşma Açılıp Yargılama Yapılması Gerektiği – Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceğinin Gözetileceği) • DURUŞMA AÇILMASI GEREKTİĞİ (Kesinleşen Takip Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi İstemi … Devamını oku…Kiralananın Tahliyesi

Haksız İşgal

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7605 K. 2011/12086 T. 1.11.2011 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP ( Taraflar Arasında Halen Mevcut Kira İlişkisinin Bulunacağı/Taraflar Arasında Kira İlişkisi Sona Erdiğinden 2886 S.K. Md. 75 Uyarınca Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu – Davacı İdarenin Bu Takip Yoluyla Tahliye İsteyemeyeceği ) • İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Kira … Devamını oku…Haksız İşgal